Рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                        № 09-03-VІІ

м. Біла Церква

Про скасування підпункту рішення міської ради, припинення

термінудії договору оренди землі Публічному акціонерному

товариству «Білоцерківський елеватор»та передачу земельної

ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю

«Олам Білоцерківський елеватор»

Розглянувши заяви юридичних осіб, відповідно до статей 12, 93, 102, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської радиVIIскликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VIIта рішення міської ради від 20 березня 2014 року                            № 1175-57-VI«Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», міська рада вирішила:

1. Скасувати такий підпункт рішення міської ради, а саме:

1.1. Підпункт 2.3: «В підпункті 2.1: «Відкритому акціонерному товариству «Білоцерківський елеватор» під розміщення існуючої виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна,8 загальною площею8,7153 га, терміном на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква» пункту 2: «Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на оренду земельної ділянки та передати земельну ділянку в оренду:» рішення міської ради від 18 березня 2010 року № 1323 «Про передачу земельних ділянок в оренду», слова: «Відкритому акціонерному товариству «Білоцерківський елеватор»» замінити на слова: «Публічному акціонерному товариству «Білоцерківський елеватор»», в зв’язку зі зміною назви та надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років» пункту 2: «Внести зміни в такий підпункт рішення міської ради, а саме:» рішення міської ради від 21 листопада 2012 року № 739-31-VI«Про скасування підпунктів рішень міської ради та виконавчого комітету, припинення дії договорів оренди землі, внесення змін в підпункти рішень міської ради»; підпункт 2.1: «Відкритому акціонерному товариству «Білоцерківський елеватор» під розміщення існуючої виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна,8 загальною площею8,7153 га, терміном на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква » пункту 2: «Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на оренду земельної ділянки та передати земельну ділянку в оренду:» рішення міської ради від 18 березня 2010 року № 1323 «Про передачу земельних ділянок в оренду» та припинити шляхом розірвання термін дії договору оренди землі від 05 березня 2013 року № 15,що зареєстровано як інше речове право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 19 серпня 2013 року № 2330913, відповідно до п. 36 Договору оренди землі (кадастровий номер 3210300000:04:034:0057) та статті 141 Земельного кодексу України.

2. Передати земельну ділянку в оренду:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Олам Білоцерківський елеватор» під розміщення виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна, 8, загальною площею8,7153 га, строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:04:034:0057).

3. Особі, зазначеній у підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір оренди землі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                     Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                         № 10-03-VІІ

м. Біла Церква

Про затвердження Програми щодо організації

громадських та інших робіт тимчасового

характеру у м. БілаЦерква на 2016 рік

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А. „Про затвердження Програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2016 рік” та відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організаціїгромадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, міська рада вирішила:

1. Інформацію про виконання Програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2015 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програмущодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2016 рік (надалі Програма) згідно з додатком 1.

3. Затвердити перелік видів робіт та роботодавців, які будуть приймати участь у проведеннігромадських та інших робіт тимчасового характеру у м. БілаЦерква в 2016 роцізгідно з додатком 2.

4. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету забезпечити виконання заходів даної Програми.

5. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування заходів даної Програми в межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом міста на 2016 рік.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                           Г.А.Дикий  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                         № 11-03-VІІ

м. Біла Церква

Про план діяльності Білоцерківської

міської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2016 рік

Розглянувши подання міського голови, враховуючи пропозиції розробників проектів регуляторних актів, відповідно ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (згідно з додатком).

2. Зобов’язати відділи, управління виконавчого комітету, міської ради та рекомендувати іншим розробникам проектів регуляторних актів завчасно повідомляти постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки міської ради про зміни або підготовку проектів нових регуляторних актів.

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати дане рішення до оприлюднення в засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

 Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       № 12-03-VІІ

м. Біла Церква

Про внесення змін до Комплексної програми

охорони довкілля в місті Біла Церква на період

2012 – 2016 років, затвердженої рішенням міської

ради від 24 листопада 2011 року № 389-14-VI

зі змінами та доповненнями

Розглянувши подання відділу охорони навколишнього природного середовища міської ради від 08 грудня 2015 року № 118, відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Розділ 5 Комплексної програми охорони довкілля в місті Біла Церква на період                     2012 – 2016 років, затвердженої рішенням міської ради від 24 листопада 2011 року № 389-14-VIзі змінами та доповненнями, викластив наступній редакції,згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                    Г.А.Дикий      

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                        № 13-03-VІІ

м. Біла Церква

Про міську  цільову програму сприяння соціальному

становленню та розвитку молоді, підтримки

сім’ї  на 2016- 2020 роки

Розглянувши клопотання постійної  комісії міської ради зпитань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства   від 18.12.2015 року № 2-17-85 та з метою    забезпечення оптимального функціонування в місті цілісної системи роботи щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї, створення умов для найбільш повної реалізації сім’ями та молоддю свого потенціалу, відповідно до п.22 частини першої статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада вирішила:

1.Затвердити міську  цільову програму сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки  сім’ї   на 2016- 2020 роки  (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2.Міському фінансовому управлінню  під час формування міського бюджету на відповідні роки передбачати кошти для фінансування  Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.Управлінням, відділам та структурним підрозділам міської ради, на які покладена реалізація Програми, щорічно при формуванні бюджету міста на 2016-2020 роки передбачати фінансування на реалізацію Програми.

4.Координацію роботи по виконанню Програми покласти на відділ у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                         № 14-03-VІІ

м. Біла Церква

Про міську програму оздоровлення

та відпочинку дітей міста в 2016 році

Розглянувши клопотання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від 18.12.2015 року № 2-17-84  та з метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку, лікування дитячого населення міста, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Затвердити міську програму оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році, згідно з додатком.

2.Рекомендувати управлінням і відділам міської ради, виконавчого комітету та  керівникам підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити безумовне виконання міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році.

 3.Міському фінансовому управлінню під час формування міського бюджету на 2016 рік передбачити кошти для фінансування міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

4.Координацію роботи по виконанню міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році покласти на відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради   з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                        № 15-03-VІІ

м. Біла Церква

Про присудження Премії Білоцерківської

міської ради за внесок молоді у розвиток

місцевого самоврядування

Розглянувши клопотання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», на виконання рішень міської ради «Про Премію Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування», підпункту 1.10. пункту 1 розділу V міської програми підтримки та розвитку молоді міста на 2014-2015 роки «Молодь Білої Церкви» міська рада вирішила:   

1. Присудити Премію Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування Черненко Валентині Олегівні, волонтеру Білоцерківської волонтерської групи - за значний внесок у вирішення соціально-значимих для міської громади питань, виховання гуманних принципів добра та милосердя серед молоді, патріотизм, волонтерську діяльність з допомоги українським військовим і добровольцям, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.

2. Відділу у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради забезпечити урочисте вручення Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.

3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради перерахувати відділу у справах сім¢ї та молоді Білоцерківської міської ради кошти в межах асигнувань відділу на молодіжні програми для забезпечення урочистого вручення Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       № 16-03-VІІ

                             м. Біла Церква

Про створення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з питань  перевірки комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Біла Церква, та перевірки, відповідно до чинного законодавства України, інших підприємств та організацій, що надають комунальні послуги населенню

Розглянувши подання міського голови, відповідно до статей 26, 48, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 5, 9 статті 11 Регламенту Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 11 грудня № 07-02-VII, Білоцерківська міська рада вирішила:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Білоцерківської міської ради  з питань перевірки комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій територіальної громади міста та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Біла Церква, та перевірки, відповідно до чинного законодавства України, інших підприємств та організацій, що надають комунальні послуги населенню  (далі - тимчасова контрольна комісія).

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії:

РуссОлександр Миколайович-- голова тимчасової контрольної комісії, депутат Білоцерківської міської ради;

Члени тимчасової контрольної комісії:

Бабенко Олександр Миколайович-депутат Білоцерківської міської ради;

ГейлоІгор Вікторович-депутат Білоцерківської міської ради;

Гончар Анатолій Анатолійович-депутат Білоцерківської міської ради;

Джегур Геннадій Васильович - депутат Білоцерківської міської ради;

Іщенко Павло Дмитрович - депутат Білоцерківської міської ради;

Коробчук Володимир Васильович - депутат Білоцерківської міської ради;

Король Андрій Петрович - депутат Білоцерківської міської ради;

Мартинюк Сергій Іванович - депутат Білоцерківської міської ради;

Музальов Олег Олександрович - депутат Білоцерківської міської ради;

Наконечний Сергій Павлович - депутат Білоцерківської міської ради;

Хозєєв Олександр Анатолійович - депутат Білоцерківської міської ради;

Шевченко Олена Олексіївна - депутат Білоцерківської міської ради.

3. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради:

- контроль за дотриманням інтересів територіальної громади міста Білої Церкви при функціонуванні комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Білої Церкви, та перевірки, відповідно до чинного законодавства України, інших підприємств та організацій, що надають комунальні послуги населенню;

- аналіз ефективності управління комунальними підприємствами , бюджетними установами та організаціями територіальної громади міста Білої Церкви та іншими суб'єктами господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Білої Церкви;

- забезпечення належного використання комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква у комунальних підприємствах , бюджетних установах та організаціях територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктах господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Білої Церкви;

- результати виконання комунальними підприємствами, бюджетними установами та організаціями територіальної громади міста Білої Церкви та іншими суб'єктами господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Біла Церква, завдань, визначених власником майна.

4. Для виконання покладених на комісію завдань комісія має право у десятиденний термін отримувати від виконавчих органів Білоцерківської міської ради (виконавчого комітету Білоцерківської міської ради), його структурних підрозділів та комунальних підприємств територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста Білої Церкви, документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань, а також заслуховувати необхідну інформацію.

5. Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, спеціалістів інших фізичних та юридичних осіб, укладати з ними угоди про надання послуг відповідно до законодавства.

6. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії –один рік. Звітувати тимчасова контрольна комісія перед Білоцерківською міською радою маєщомісячно.

7. Попередній звіт за результатами роботи тимчасової контрольної комісії заслухати на пленарному засіданні Білоцерківської міської радине пізніше шестимісячноготерміну з дня прийняття цього рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.

Міський голова                                                                          Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       № 17-03-VІІ

м. Біла Церква

 Про комплексну програму Білоцерківської міської ради по організації та фінансовому забезпеченню мобілізації, призову та приписки громадян у місті Біла Церква на 2016 рік

Розглянувши подання військового комісара Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату № 2/2797 від 14 грудня 2015 року, з метою вирішення невідкладних питань по проведенню призову громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, приписки і призову громадян України на строкову військову службу, та відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» міська рада вирішила:

1. Затвердити комплексну програму Білоцерківської міської ради по організації та фінансовому забезпеченню мобілізації, призову та приписки громадян у місті Біла Церква на 2016 рік, згідно додатку.

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при формуванні бюджету міста на 2016 рік передбачити кошти на фінансування заходів програми Білоцерківської міської ради по організації та фінансовому забезпеченню мобілізації, призову та приписки громадян у місті Біла Церква на 2016 рік, виходячи з його фінансового ресурсу та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                     № 18-03-VІІ

м. Біла Церква

Про затвердження Програми

оснащення засобами обліку

та регулювання теплової енергії 

(опалення та ГВП) житлового

фонду міста Біла Церква

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1.Затвердити Програму оснащення засобами обліку та регулювання теплової енергії (опалення та ГВП) житлового фонду міста Біла Церква (додається).

2.Управлінню житлово-комунального господарства міської ради організаційно забезпечити виконання рішення.

3.Міському фінансовому управлінню міської ради передбачити при формуванні бюджету міста необхідні кошти на реалізацію зазначеної Програми.

4. Розпорядником коштів визначити управління житлово-комунального господарства міської ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства,транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження .

Міський голова                                                                   Г.А.Дикий      

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       №19-03-VІІ

м. Біла Церква

Про перейменування Білоцерківського психонаркологічного

територіального медичного об’єднання в комунальний заклад

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»

та затвердження Статуту комунального закладу

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»                               

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від 18 грудня 2015 року №2 та відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 3 частини першої ст. 89 та ст. 103 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», наказу Міністерства охорони здоров’я від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», міська рада вирішила:

1. Перейменувати Білоцерківське психонаркологічне територіальне медичне об’єднання в комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4».

2. Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська лікарня №4» (додається).

3. Головному лікарю комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківської міської лікарні №4» провести заходи щодо реєстрації Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                      Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       №20-03-VІІ

м. Біла Церква

Про перейменування територіального медичного об’єднання

в комунальний заклад Білоцерківської міської ради

«Білоцерківська міська лікарня № 3» та затвердження Статуту

комунального закладу Білоцерківської міської ради

«Білоцерківська міська лікарня № 3»

Розглянувши подання постійної комісії комісію з питань охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 18 грудня   року № 2    та відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 3 частини першої ст. 89 та ст. 103 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», наказу Міністерства охорони здоров’я від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», міська рада вирішила:

1. Перейменувати територіальне медичне об’єднання в комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3».

2. Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» (додається).

3. Головному лікарю комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківської міської лікарні № 3» провести заходи щодо реєстрації Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                         Г.А.Дикий 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                      №21-03-VІІ

м. Біла Церква

Про зміну найменування Білоцерківської міської дитячої поліклініки

на комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр

первинної медико-санітарної допомоги №2» та затвердження Статуту

комунального закладу Білоцерківської міської ради

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від 18 грудня 2015 року № 2, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказів Міністерства охорони здоров’я Українивід 29 червня 2011 року №384 «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги», від 23 лютого 2012 № 131«Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи»,міська рада вирішила:

1. Змінити найменування Білоцерківської міської дитячої поліклініки на комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

2. Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» (додається).

3. Головному лікарю комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» провести заходи щодо реєстрації Статуту.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський головаГ.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25грудня 2015 року                                                    № 22-03-VІІ

м. Біла Церква

Про створення матеріального

резерву для запобігання і ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій 

Розглянувши подання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 09 грудня 2015 року № 9-02/260, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року №5403-VI, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР та Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775, для виконання робіт з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста,міська рада вирішила:

1. Затвердити номенклатуру і обсяги матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста Білої Церкви Київської області (далі – номенклатура), додаток 1.

2. Затвердити графік створення і накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій протягом 2016 – 2018 років (далі – графік), додаток 2.

3. Доручити створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - матеріальний резерв) спеціалізованим службам цивільного захисту міста, які створені рішенням міської ради від 24 вересня 2015 року № 1581-79-VI:

3.1. Комунально-технічній службі:

3.1.1. Створити матеріальний резерв по матеріальних цінностях, які зазначені у розділах I (будівельні матеріали, засоби господарського призначення), II (речове майно) та III (майно для забезпечення виконання спеціальних завдань) номенклатури згідно графіку;

3.1.2. Створення, накопичення і зберігання матеріального резерву здійснювати на базі

комунальних підприємств підпорядкованих управлінню житлово-комунального господарства.

3.2. Службі матеріального забезпечення:

3.2.1. Створити матеріальний резерв по матеріальних цінностях, які зазначені у розділі ІV (пально-мастильні матеріали) номенклатури згідно графіку;

3.2.2. Створення, накопичення і зберігання матеріального резерву здійснювати на базі суб’єктів господарювання, які зайняті зберіганням і продажем пально-мастильних матеріалів, у відповідності до складених угод.

3.3. Службі торгівлі і харчування:

3.3.1. Створити матеріальний резерв по матеріальних цінностях, які зазначені у розділі V (продукти харчування) номенклатури згідно графіку;

3.3.2. Створення, накопичення і зберігання матеріального резерву здійснювати на базі суб’єктів господарювання, які зайняті зберіганням і продажем продуктів харчування, у відповідності до складених угод.

3.4. Медичній службі:

3.4.1. Створити матеріальний резерв по матеріальних цінностях, які зазначені у розділі VI (лікарські засоби та вироби медичного призначення) номенклатури згідно графіку;

3.4.2. Створення, накопичення і зберігання матеріального резерву здійснювати на базі міських лікувальних закладів шляхом поповнення резерву медичних закладів міста, який створений для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій                                                         згідно наказу МОЗ України від 10 серпня 2001 № 331 в асортименті по 134-х найменуваннях.

4. Міському фінансовому управлінню, управлінню житлово-комунального господарства, виконавчому комітету міської ради протягом 2016 – 2018 років передбачити видатки на створення і накопичення матеріального резерву у відповідності до графіку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської радиз питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       № 23-03-VІІ

м. Біла Церква

 Про затвердження Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку міста

Біла Церква на 2016 рік

Розглянувши подання міського голови Дикого Г. А. відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2016 рік згідно додатку.

2. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету, підприємствам та установам комунальної власності забезпечити виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                    Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року                                                       № 24-03-VІІ

м. Біла Церква

Про внесення змін в рішення Білоцерківської

міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI

«Про надання додаткових соціальних гарантій

учасникам бойових дій антитерористичної

операції та членам їх сімей»

Розглянувши подання депутата Білоцерківськоїміської ради Петрика Ю.Ф. від 22 грудня 2015 року №5, відповідно до статті26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,з метоюзабезпечення додаткових заходів щодо соціального захисту жителів міста Білої Церкви – учасників бойових дій антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих), які брали участь у проведенні антитерористичної операції, міська рада вирішила:

1.п.1 рішення викласти у такій редакції:

з 1 січня 2016 року забезпечити безкоштовним харчуванням у комунальних дошкільних навчальних закладахдітей, батьки яких є учасниками бойових дій антитерористичної операції(на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітейіз сімей загиблих (померлих) жителівміста Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

2.Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування вищезазначених заходів у межах виділених асигнувань на відповідний бюджетний рік.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                             Г.А.Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
21 перегляд в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Реклама
Сьогодні кандидат у Президенти України Олег Ляшко відвідав місто Узин. Перед зустріччю у місцевому будинку офіцерів Олег Валерійович заїхав на базар, аби розпитати людей: як їм живеться при діючій владі? Люди охоче спілкувалися з народним депутатом, не вірячи власним очам, що до них завітав відомий політик і так просто говорить з українцями.Загалом люди, як в усій країні, не соромлячись, говорили про те, що жити зараз тяжко. Що пенсії і зарплати не вистача...
Культура
Сьогодні п’ятниця і це означає, що вже завтра білоцерківці зможуть виспатися і відпочити на тиждень вперед. Щоб найближчий уїк-енд пройшов цікаво та насичено пропонуємо заздалегідь його спланувати. А ми вам в цьому лише допоможемо, адже на цих вихідних у Білій Церкві відбудуться концерти,  вистави та прем’єри кіно.   Концерт гурту "Place to Be" Вперше в Білу Церкву із акустичним концертом завітав гурт  "Place To Be ". Їх музика - це суміш жанрів з блюзовим...
Суспільство
З 08 по 10 квітня, з нагоди Всеукраїнського дня діагностики меланоми (раку шкіри) у Білій Церкві лікарі-дерматовенерологи проведуть безкоштовні діагностичні огляди. Профілактичний огляд з виявлення меланоми буде проводитись в Білоцерківській міській лікарні №3, за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, буд. 12 (тел. (04563) 6-01-63.) Варто зазначити, що меланома – одне з найпоширеніших шкірних онкозахворювань, яке зустрічається у людей різного віку – мож...
Суспільство
Кожного місяця у Білій Церкві проводяться моніторингові дослідження якості питної води з комунального водопроводу та децентралізованих джерел водопостачання (колодязів ) на санітарно-хімічні, мікробіологічні показники. Як повідомляє Білоцерківський відділ лабораторних досліджень, у лютому вода комунального водопроводу та громадських колодязів по вул. Грибоєдова,10, вул. В.Стуса,20 та Тімірязєва,18 відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Гіг...
Суспільство
Великдень, який ще називають Пасхою — давнє християнське свято, що символізує Воскресіння Ісуса Христа. На Великдень віряни печуть паски, фарбують яйця, а замість буденного вітання "Добрий день" говорять "Христос Воскрес!". Кожного року Пасха випадає на різні дати, тому редакція 04563.com.ua вирішила розібратися хто і коли буде святкувати Великдень.  Православний Великдень Цьогоріч православні християни пізно святкуватимуть Пасху — у неділю, 28 квітня. Це...
Культура
18 квітня о 19:00 у ПК РОСАВА на численні прохання DZIDZIO виступить з концертом «SUPER-PUPER» у Білій Церкві НА БІС! Тур, що розпочався грандіозним Мега Шоу «SUPER-PUPER» на «Арені Львів» і завершився у столичному «Палаці Спорту». Тепер знову зустрічай неймовірний заряд позитиву у твоєму місті! Квитки на kvartal-concert.com та karabas.com
Суспільство
Вчора, 21 березня в Білій Церкві за адресою вул. Героїв Чорнобиля, 5/7 відкрилося нове відділення Укрпошти, яке працюватиме за подовженим графіком роботи до 20:00.  Приміщення, в якому відділення розташовувалось раніше, знаходилось у незадовільному стані, тому – для створення комфортних умов клієнтам і працівникам - змінило локацію. Відділення зв’язку оснащене новою комп’ютерною технікою, це дає можливість значно скоротити час обслуговування відвідувачів....
Суспільство
У п’ятницю, 22 березня в Білій Церкві протягом усього дня буде похмуро. Циклон з атмосферними фронтами принесе в Україну сильний вітер та дощі. У Білій Церкві сьогодні також можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі складе +2 - +4 градуси, вдень - +10 - +12. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Народний прогноз погоди: 22 березня відзначається день пам'яті 40 мучеників, у Севастійському озері замучених. Це друга зустріч весни (перша на Масляну). Якщо...
Відео
На Львівщині, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки стартувало навчання 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Як повідомляє телеканал Галичина TV, навчання відбуватиметься в складі Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи. Це вперше, коли цикл інтенсивних двомісячних тренувань за стандартами Альянсу проходитиме ціла бригада.  Будьте постійно у курсі подій, якими живе Біла Церква, – підписуйтесь на канал 04563.com.ua у...
Новини по темі
Боротьба триває: Білоцерківська міська рада програла суд через землі у Гайку
Петро Порошенко анонсував будівництво нового міжнародного аеропорту у Білій Церкві
У Білій Церкві відбулась відкрита зустріч із обговорення пасажирських перевезень у місті
Петро Порошенко звільнив з посади голову Білоцерківської РДА
У Білій Церкві відклали рішення про підвищення вартості проїзду до 1 травня
У Білій Церкві розподілили 16,8 млн грн субвенції із державного бюджету: куди підуть кошти
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий зробив офіційну заяву щодо обшуків НАБУ
НАБУ проводить обшуки у мера Білої Церкви Геннадія Дикого - юрист
У міській раді звільнили директора Білоцерківтепломережі
Білоцерківські депутати просять Президента не підвищувати ціну на електроенергію