• Головна
  • Рішення Білоцерківської міської ради від 26 травня 2016 року
Рішення Білоцерківської міської ради від 26 травня 2016 року
10:59, 26 травня 2016 р.

Рішення Білоцерківської міської ради від 26 травня 2016 року

Рішення Білоцерківської міської ради від 26 травня 2016 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26травня  2016 року                                              № 155-11-VIІ

м.Біла Церква

Про затвердження звіту про виконання

бюджету  м. Біла Церква   за І квартал 2016 р.

      Розглянувши подання міського голови та заслухавши і обговоривши звіт  фінансового управління Білоцерківської  міської  ради  про  виконання  бюджету м. Біла Церква за І квартал 2016р., відповідно  до п.4 ст.80 Бюджетного  кодексу України,  п.23 частини 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

  1.    Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за І квартал 2016 р. згідно з додатком по доходах в сумі 340 538 751 грн. і  по видатках  та кредитуванню  в сумі 305 576 513 грн. з перевищенням доходів над видатками  в сумі 34 962 238 грн.,  згідно з додатком,  в т.ч.:

 1.1. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі                                 328 636 266 грн., по видатках та кредитуванню в сумі 297 074 570 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 31 561 696  грн.

1.2. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі                      11 902 485 грн., по видатках в сумі 8 501 943 грн. з перевищенням доходів над видатками 3 400 542 в сумі грн. 

Міський голова                                 Г.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                              № 156-11-VIІ

м.Біла Церква

Про внесення змін та доповнень до  рішення  

міської  ради  від  12 січня 2016 р.  №  27-04-VІІ

«Про внесення змін та доповнень до  рішення

міської ради від 29 грудня 2015 р. № 26-03-VII

«Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» 

Розглянувши пропозиції міського голови, відповідно до п.п 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні», висновку міського фінансового управління про обсяг залишку коштів загального фонду місцевого бюджету станом на 01 січня 2016 р., міська рада вирішила:

            1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 січня 2016 р. № 27-04-VII  «Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік», а саме:

  1.1. в абзаці 2 пункту 1 цифри «1 250 315 154», «127 955 084» замінити на цифри «1 253 915 154», «131 555 084»;

  1.2. абзац 5 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «визначити профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 84 435 583 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

 1.3. абзац 6 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: « визначити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 84 435 583  грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

             2.  Внести зміни у додатки 2,3,5 до рішення міської ради від 12 січня 2016 року         № 27-04-VIІ «Про внесення змін та доповнень до  рішення міської ради від                          29 грудня 2015 р. № 26-03-VII «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» , виклавши їх у новій редакції, що додається.

             3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                              № 157-11-VIІ

м.Біла Церква

Про затвердження Програми відшкодування витрат

на перевезення пільгових категорій населення

м. Білої Церкви міським електричним транспортом

за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік

Розглянувши подання міського голови, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», ст. 91 Бюджетного кодексу України, законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою реалізації прав окремих категорій громадян м. Білої Церкви на пільговий проїзд міським електричним транспортом, відповідно до ст. ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету згідно з додатком 2.

3. Міському фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви міським електричним транспортом за період з 01.01.2016 року до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок коштів державного бюджету України.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік, визначити управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 158-11-VIІ     

м.Біла Церква

Про внесення змін в План заходів Білоцерківської  міської цільової

програми з надання медико-психологічної допомоги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції

та їх сім’ям  на 2015-2017 рр., затвердженої рішенням міської

ради від 26 травня 2015 року №1470-75-VI

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Білоцерківської міської ради від 11 травня 2016 року № 2-17-402, відповідно до п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», міська рада вирішила:

1. Внести зміни в План заходів Білоцерківської міської цільової програми з надання медико-психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім’ям на 2015-2017 рр. (далі - Програма), затвердженої рішенням міської ради від 26 травня 2015 року №1470-75-VI.

1.1. Пункт 11 Плану заходів Програми викласти в такій редакції:

1.2. Пункт 20 Плану заходів Програми викласти в такій редакції:

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Білоцерківської міської ради.

 Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                      № 159-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про нову редакцію додаткудо рішення

Білоцерківської міської ради  від 29 вересня

2011 року №313-12-VI  «Про перелік

підприємств для запровадження

на них громадських робіт»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 05 травня 2016 року № 2-17-394, відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.56 та ст.100 Кримінального кодексу України, п.1ст.36 та 39 Кримінально-виконавчого Кодексу України, п.1.3. Розділу ІІ інструкції «Про порядок виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань», затвердженої наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 року № 270/1560, міська рада вирішила:

1. Внести зміни у додаток до рішення міської ради від 29 вересня 2011 року                   № 313-12-VI «Про перелік підприємств для запровадження на них громадських робіт», виклавши його у новій редакції (додаток).

2. Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський  голова                                                                                          Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                 № 160-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про внесення змін в додаток до рішення

міської ради від 13 лютого 2014 року

№1166-56-VI "Про комісію з питань евакуації

Білоцерківської міської ради"

           Розглянувши подання постійної комісії з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства міської ради від 08 травня  2016 року № 2-17-101, відповідно ст.25 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 “ Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ”, та з метою організованого проведення евакуації населення міста із зони можливих аварій, катастроф, стихійних лих і в особливий період, в зв’язку із зміною посадових осіб міська рада вирішила:

            1. Затвердити новий склад комісії з питань евакуації Білоцерківської міської ради згідно з додатком.

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства міської ради.

МіськийголоваГ. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                      № 161-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про затвердження додаткової угоди про передачу публічному акціонерному товариству «Київоблгаз» на право господарського відання зовнішніх мереж газопроводу, прокладеного в місті Білій Церкві до житлового будинку по вулиці Гайок,224-Б, до договору  від 31 травня 2013 року № 15, затвердженого рішенням міської ради  від 20 червня 2013 року № 1006-43-VІ «Про затвердження договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України»

       Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до п.31, п.43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Затвердити додаткову угоду про передачу публічному акціонерному товариству «Київоблгаз» на право господарського відання зовнішніх мереж газопроводу, прокладеного в місті Білій Церкві до житлового будинку по вулиці Гайок,224-Б, до договору від 31 травня 2013 року № 15, затвердженого рішенням міської ради від 20 червня 2013 року № 1006-43-VІ «Про затвердження договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України» (додається), а саме:

            1.1. за адресою: вул. Гайок, буд.224-Б, м.Біла Церква, Київська обл.:

- газопровід середнього тиску ПЕ Ø 63мм, L = 5.0 м.;

- газопровід низького тиску ПЕ Ø 63мм, L = 40.0 м.;

- ШРП марки ШРБ – 01.25.11-03;

- надземний газопровід ввід середнього тиску сталь Ф53х3,5 – 4 м.;

- надземний газопровід ввід низького тиску сталь Ф57Х3,5 – 3 м.     

            2.Управлінню житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради передати на право господарського відання публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» зовнішніх мереж газопроводу, прокладеного в місті Білій Церкві до житлового будинку по вулиці Гайок,224-Б.

            3.Приймання-передачу здійснити комісійно згідно чинного законодавства України.

            4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 162-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про затвердження об’єкта міської

комунальної власності до приватизації

шляхом продажу на аукціоні

Розглянувши подання  постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації  від 21 квітня 2016 року № 76,  відповідно до ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.ст. 3, 7 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, міська рада вирішила:

 1.Затвердити об’єкт міської комунальної власності до приватизації шляхом продажу на аукціоні, а саме:

№ п/п

Об’єкт приватизації

Площа, м2

Адреса об’єкта приватизації

1

Нежитлове приміщення

232,70

вул.Ярмаркова, 1/23

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                         Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                   № 163-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про  надання згоди  на  безоплатну передачу з комунальної

власності територіальної громади  міста  Білої  Церкви  до 

спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Київської області  нерухомого  майна,  що  знаходиться  за

адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Рибна, 3

              Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  17 березня 2016 року № 66, звернення  Київської обласної ради  VІІ скликання від 25 лютого 2016 року № 548/08, відповідно до пп. 197.1.16. ст. 197 Податкового кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

            1. Надати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви, а саме з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори № 7 до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, а саме на баланс комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр олімпійської підготовки» нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Рибна, 3, а саме:

 -   літ. А-1 загальною внутрішньою площею 294, 0 м2;

-   літ. Б-1 загальною внутрішньою площею 755, 1 м2;

-   літ. І     загальною внутрішньою площею 377, 2 м2;

-   літ. Д    загальною внутрішньою площею 128, 1 м2;

-   літ. Ж   загальною внутрішньою площею 81, 8 м2;

-   літ. З    загальною внутрішньою площею 68, 6 м2,

згідно технічного паспорту, без права зміни цільового призначення.

            2. Приймання-передачу майна, зазначеного в пункті 1 здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                                Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 164-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Київська область,                м. Біла Церква, вул. Гризодубової, 84а,  яке знаходиться в оперативному управлінні Київського  обласного комунального позашкільного навчального закладу

«Мала академія наук учнівської молоді»

     Розглянувши подання міського голови від 13 травня 2016 року,  відповідно до                        пп. 197.1.16. ст. 197 Податкового кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

           1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області нерухомого майна, що знаходиться  за адресою: Київська область,                   м. Біла Церква, вул. Гризодубової, 84а,  яке знаходиться в оперативному управлінні Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», а саме:

- нежитлова будівля, літ. «А-2», загальною внутрішньою площею 2372,7 м2;

 -  нежитлова будівля, літ. «Б», загальною внутрішньою площею  71,3 м2;

- нежитлова будівля, літ. «В», загальною внутрішньою площею 184,0 м2;

- нежитлова будівля, літ. «Г», загальною внутрішньою площею 55,4 м2;

- нежитлова будівля, літ. «Д», загальною внутрішньою площею 37,0 м2;

- нежитлова будівля, літ. «Е», загальною внутрішньою площею 65,8 м2;

- нежитлова будівля, літ. «Ж», загальною внутрішньою площею 27,8 м2.

            2. Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1 здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                      № 165-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про проведення робіт з виготовлення

технічних документацій із землеустрою

щодо поділу земельних ділянок

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та  заяву фізичних осіб, відповідно до статей 12, 79-1 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями), Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Провести роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки:

1.1. Провести поділ земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0,0660 га з кадастровим номером: 3210300000:04:015:0108 по вулиці Гоголя, 42/17,  на чотири окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0456 га,  ділянка площею 0,0106 га, ділянка площею 0,0064 га , ділянка площею 0,0034 га для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.1.1. Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести  гр. Гутман Геннадію Яковичу та  гр. Гутман Валентині Іванівні.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ефективного використання земель всіх форм власності.

Міський голова                                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 166-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про поновлення договорів оренди землі

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року та від 24 лютого 2016 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, відповідно до статей 12,  93 Земельного кодексу України, статей 33 Закону України «Про оренду землі», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року                № 1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1.Поновити договір оренди землі:

1.1 Приватному підприємству «Білоцерківагропроект» під розміщення адміністративної будівлі в місті Біла Церква по вулиці Андрея Шептицького, 2 загальною площею 0,0271 га (з них: капітальна трьох і більше поверхова, проїздами, проходами та площадками - 0,0056 га, під зеленими насадженнями 0,0094 га.) строком на 5 (п'ять) років Кадастровий номер: 3210300000:03:001:0090.

1.2 Фізичній особі-підприємцю Губенку Сергію Борисовичу під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення-магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Леваневського,57 загальною площею 0,0080 га (з них: капітальна одноповерхова 0,0070 га, під проїздами, проходами та площадками –0,0010 га.), строком  на 5 (п'ять) років  за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:004:0011.

1.3 Фізичній особі-підприємцю Губенку Сергію Борисовичу під розміщення магазину з продажу промислових товарів в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський,137, загальною площею 0,0047 га, строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:03:024:0043.

1.4 Фізичній особі-підприємцю Кульчицькій Наталії Володимирівні під розміщення існуючого кафе в місті Біла Церква по вулиці Запорізька,2 А загальною площею 0,0338 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0236 га, проїздами, проходами та площадками –0,0035 га, інше-0,0067 га.) строком  на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0155.

1.5 Фізичній особі-підприємцю Савельєву Євгенію Володимировичу під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Шевченка,96/71 загальною площею 0,0016 га, строком на 5 (п'ять) років в складі двох земельних ділянок:  ділянка площею 0,0012 га ( в тому числі: під спорудами – 0,0005 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0007 га), кадастровий номер: 3210300000:04:010:0063, ділянка площею 0,0004 га ( в тому числі: під проїздами, проходами та площадками 0,0004 га) ,кадастровий номер: 3210300000:04:010:0064.

1.6 Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтернафта» під розміщення автозаправної станції з добудовою автомийки  в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, 1  загальною площею 0,1154 га   (з них: під спорудами – 0,0190 га, під проїздами проходами та площадками – 0,0755 га, під зеленими насадженнями – 0,0209 га) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:09:001:0065.

1.7 Фізичній особі-підприємцю Вареник Катерині Якимівні під розміщення існуючого магазину з продажу автозапчастин в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський,161-а загальною площею 0,0342 (з них: капітальна одно та двоповерхова - 0,0109 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0233 га.) строком  на 10 (десять) років за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:020:0083.

1.8 Госпрозрахунковому підприємству «Магістраль» під розміщення  існуючої автостоянки в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський,95-Б, загальною площею 0,3499 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0114.

1.9 Фізичній особі-підприємцю Середі Ігорю Семеновичу під розміщення існуючого магазину з продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе,224, загальною площею 0,0052 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0017 га, під спорудами – 0,0005 га, проїздами, проходами та площадками  - 0,0030 га.) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:02:027:0023.

1.10 Товариству з обмеженою відповідальністю «Вентана»  під розміщення існуючої виробничо-складської бази в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе,188 Б  загальною площею 0,5261 га (з них: під спорудами - 0,0666 га, проїздами, проходами та площадками - 0,4595 га.) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:02:003:0002.

1.11 Фізичній особі-підприємцю  Дуліну Михайлу Олександровичу під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара,2, загальною площею 0,0010 га ( в тому числі: під спорудами – 0,0002 га, під  проходами та площадками – 0,0008 га) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:03:006:0081.

1.12 Фізичній особі-підприємцю Нерух Людмилі Олександрівні під розміщення перукарні в місті Біла Церква по вулиці Польова,80 загальною площею 0,0048 га (з них: під спорудами -  0,0018 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0030 га) строком  на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:033:0007.

 1.13 Фізичній особі-підприємцю Скрипці Людмилі Валеріївні під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення - магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Гагаріна,8/10 загальною площею 0,0005 га (з них: під спорудами -  0,0003 га,  проходами  – 0,0002 га) строком  на 5 ( п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:019:0108.

1.14 Товариству з обмеженою відповідальністю «ВСВМ»  під розміщення існуючого цеху реставрації запасних частин та ремонту і обслуговування автотранспорту  в місті Біла Церква по вулиці Першотравнева,10/28 загальною площею 0,3668 га (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,1065 га, тимчасова – 0,0543 га, проїздами, проходами та площадками-0,2060 га.) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:04:035:0009.

1.15 Фізичній особі-підприємцю Квочкіну Ігорю Юрійовичу під розміщення виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Толстого,42 загальною площею 0,9491 (з них: капітальна одно та двоповерхова 0,2934 га, проїздами, проходами та площадками – 0,6557 га) строком  на 25 (двадцять п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:039:0016.

1.16 Товариству з обмеженою відповідальністю «Аріс-Пак» під розміщення існуючого приймального пункту вторинної сировини  в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба,14, загальною площею 0,0064 га   (з них: під спорудами – 0,0027 га, під проходами – 0,0037 га) строком на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:04:006:0067.

2. Особам, зазначеним в цьому рішенні протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                      № 167-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про передачу земельних ділянок в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року та від 15 березня 2016 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в оренду:

1.1 Приватному підприємству «Валоїс» (8/625 частки), фізичній особі-підприємцю Павловській Наталії Іванівні  (617/625 частки) в спільну часткову під розміщення виробничо-експлуатаційних споруд та стоянки транспорту в місті Біла Церква по вулиці Київська,33, загальною площею 0,5253 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,1209 га, під спорудами 0,0050 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,3994 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3210300000:06:007:0023.

1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю  «Янга» під розміщення виробничої бази в місті Біла Церква  по вулиці Сквирське шосе,234 загальною площею 0,1054 га (з них: під спорудами – 0,0668 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0386 га) строком на 5 (п'ять) років за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:02:031:0001.

1.3 Фізичній особі підприємцю Герман Олені під розміщення існуючої аптеки  в місті Біла Церква по вулиці Таращанська, 191 а приміщення 7, загальною площею 0,0066 га ( з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,0060 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0006 га) строком на 5 (п'ять) років за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:028:0114.

1.4 Фізичній особі підприємцю Єлькіну Сергію Вікторовичу під розміщення кіоску по продажу продовольчих товар  в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський, в районі житлового будинку № 20 загальною площею 0,0016 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га, під проходами та площадками – 0,0007 га) строком на 1 (один) рік, але не більше ніж до початку реконструкції площі за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:005:0109.

1.5 Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» під розміщення існуючого магазину в місті Біла Церква по вулиці Толстого,1, загальною площею 0,1348 га ( з них: під спорудами: 0,0462 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0886 га)  строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3220455500:04:009:0329.

2. Особам, зазначеним в цьому рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

4. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                      № 168-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у власність

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяву суб'єкта господарювання, відповідно до статей 12,122 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:

1.1 Житлово-будівельному кооперативу «Темп» для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Біла Церква по провулку Курсовий,19 орієнтовною  площею 0,2243 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Особі зазначені в цьому рішенні,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                          Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 169-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення

 технічної документації, щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості)

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, відповідно до статей  122, 123  Земельного кодексу України,  пункту 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 55 Закону України «Про землеустрій», Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості та їх закріплення межовими знаками» від 18 травня 2010 року за                 № 376, Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

 1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості):

1.1 Фізичній особі підприємцю Бевза Захарію Андрійовичу під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення майстерні по ремонту зубних протезів в місті Біла Церква по вулиці Андрея Шептицького,37, площею 0,0040 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква».

1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «АК-ГАЗПРОГРЕС» під розміщення існуючої автозаправної станції  в місті Біла Церква по вулиці Дружби,14 а, площею 0,1251 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Приватному підприємству «Триан-Приват» під розміщення виробничої бази, нежитлова будівля літера «А», млин  в місті Біла Церква по вулиці Матросова,48 А площею 0,2515 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква».

 2. Особам, зазначеним в цьому рішенні,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття даного рішення, подати на розгляд сесії міської ради належним чином розроблену  технічну документацію.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                   № 170-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 122, 123,  Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII,  Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

1.1 Приватному підприємству «Валоїс» під розміщення автостоянки власного транспорту в місті Біла Церква по вулиці Київська,33, орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Фізичній особі підприємцю Ілліч Володимиру Ярославовичу під розміщення магазину по продажу продовольчих товарів з кафетерієм та літнім майданчиком в місті Біла Церква по вулиці Василя Стуса,48 приміщення 178,  орієнтовною площею 0,0558 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Публічному акціонерному товариству «Київобленерго» під розміщення ЗТП-328 в місті Біла Церква по вулиці Карбишева, орієнтовною площею 0,0195 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Фізичній особі підприємцю Лебединцеву Олегу Олександровичу під будівництво виробничих та складських приміщень в місті Біла Церква по вулиці Київська,37, орієнтовною площею 0,4573 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду:

2.1 Фізичній особі підприємцю Гарназі Валентині Василівні під благоустрій в місті Біла Церква в районі вулиці Ярмаркова,8, орієнтовною площею 0,0196 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до статті 134 Земельного кодексу України.

2.2 Фізичній особі підприємцю Зейналову Ільгам Зейнал Огли під реконструкцію нежитлової будівлі під спеціалізоване кафе в місті Біла Церква по вулиці Заярська,2, орієнтовною площею 0,0755 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до статті 134 Земельного кодексу України.

2.3 Фізичній особі підприємцю Лисій Наталії Анатоліївні під благоустрій та озеленення в місті Біла Церква в районі вулиці Запорізька,25, орієнтовною площею 0,1700 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту 2 статті 134 Земельного кодексу України.

2.4 Фізичній особі підприємцю Олійнику Олександру Анатолійовичу під розміщення виставкового майданчику в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського,13, орієнтовною площею 0,0668 га, в складі двох земельних ділянок: ділянка площею 0,0369 га , та ділянка площею 0,0299 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до статті 134 Земельного кодексу України.

3. Особам, зазначеним в цьому рішенні, протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

4. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                  № 171-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про скасування пункту 1.26 рішення міської ради

від 20 серпня 2015 року за № 1534-78-VI

«Про передачу земельних ділянок в оренду»

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2016 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяву юридичної особи, відповідно до статей 102, 141 Земельного кодексу України, статті 31,32 Закону України «Про оренду землі», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями), Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Скасувати рішення міської ради:

1.1 Пункт 1.26 приватному підприємству «Триан-Приват»  під розміщення виробничої бази (код згідно класифікатора видів цільового призначення земель - 11.03: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств)  в місті Біла Церква по вулиці Матросова, 48 А, загальною площею 0,2515 га, на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:) рішення міської ради від 20 серпня 2015 року за № 1534-78-VI  «Про передачу земельних ділянок в оренду» в зв’язку з поданням клопотання землекористувача.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                  № 172-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про  припинення договорів про встановлення

особистих  строкових сервітутів

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2016 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до статей 102, 141 Земельного кодексу України, статті 31,32 Закону України «Про оренду землі», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII(зі змінами та доповненнями), Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту:                    

1.1 Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 10 листопада 2011 року за № 100 укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Боркла» під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – магазину загальною площею 0,0016 га в місті Біла Церква по вулиці Леваневського,50/5, який укладенийна підставі пункту 1.42 рішення міської ради від 01 липня 2011 року за № 209-10-VI, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.2 Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 03 березня 2015 року за № 24 укладений з фізичною особою підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною під розміщення місця для торгівлі картками поповнення рахунку загальною площею 0,0010 га в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, біля зупинки БК ВАТ «Росава», який укладений на підставі пункту 10.7 рішення міської ради від 19 лютого 2015 року за № 1407-72- VI, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.3 Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 08 вересня 2015 року за № 76 укладений з фізичною особою підприємцем Салей Світланою Іванівною під розміщення кіоску загальною площею 0,0014 га в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 2, який укладений на підставі пункту 1.23 рішення міської ради від 20 серпня 2015 року за № 1537-78-VI , шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.4 Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 23 грудня 2011 року за № 138 укладений з фізичною особою підприємцем Федоренко Світланою Вікторівною та Публічним акціонерним товариством «ХДІ Страхування» під розміщення вхідної групи спільного користування до власних існуючих нежитлових приміщень – аматорського клубу та офісу  загальною площею 0,0036 га в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара,5, який укладений на підставі пункту 1.54  рішення міської ради від 18 серпня 2011 року за № 245-11- VI ,шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 173-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про  припинення терміну дії

договорів оренди землі

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року, 15 березня 2016 року протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до статей 12, 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Припинити договір оренди землі:

1.1 Припинити договір оренди землі від 01 серпня 2014 року за № 127 з Товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Веспер» під розміщення виробничої бази загальною площею 0,1054 га  в м. Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, 234, який укладений на підставі пункту 6.4 рішення міської ради від 17 квітня 2014 року за                    № 1194-58-VI, та зареєстрований як інше речове право від 23  вересня 2014 року за                 № 7130589 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі»

1.2 Припинити договір оренди землі від 05 липня 2011 року за № 181 укладений з фізичною особою підприємцем Чалій Вірою Гаврилівною під розміщення існуючого магазину загальною площею 0,1348 в місті Біла Церква по вулиці Толстого,1, якийукладений на підставі пункту 1.28 рішення міської ради від 25 травня 2011 року за                   № 176-09-VI, та  зареєстрований в Управлінні Держкомзему у місті Біла Церква Київської області  від 18 вересня 2012 року за № 321030004000823 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.3 Припинити договір оренди землі від 05 липня 2011 року за № 180 укладений з фізичною особою підприємцем Чалій Вірою Гаврилівною під проїзд спільного користування загальною площею 0,0289 га в місті Біла Церква по вулиці Толстого,1, який укладений на підставі пункту 1.5  рішення міської ради від 21 квітня 2011 року за                  № 135-08-VI, та зареєстрований в Управлінні Держкомзему у місті Біла Церква Київської області   від 18 вересня 2012 року за № 321030004000821 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.4 Припинити договір оренди землі від 27 липня 2006 року укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Екобуд»  під реконструкцію недобудованої будівлі медичного училища під житловий комплекс загальною площею 0,9338 га в м. Біла Церква по вулиці Червонофлотська,121,який укладений  на підставі пункту 3.3 рішення міської ради від 19 липня 2006 року за № 66, та зареєстрований від 27 липня 2006 року за № 040601100487 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.5 Припинити договір оренди землі від 23 лютого 2011 року за № 12 з Товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Готель «Київ» під розміщення існуючої автозаправної станції загальною площею 0,01251 га в м. Біла Церква по вулиці Дружби,14 а, який укладений на підставі пункту 1.3 рішення міської ради від 08 липня 2010 року за № 1416-67-V, та зареєстрований в Управлінні Держкомзему у місті Біла Церква Київської області від 01 березня 2012 року за № 321030004000476 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.6 Припинити договір оренди землі від 23 січня 2014 року за № 2 укладений з товариством обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «ТЕРМО-ПАК» під проїзд та прохід  загальною площею 0,1111 га в м. Біла Церква по бульвару 1-го Травня,13, який укладений на підставі пункту 7.17 рішення міської ради від 31 жовтня 2013 року за № 1068-47-VI, та зареєстрований як інше речове право від 14 березня 2014 року за № 5184753 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.7  Припинити договір оренди землі від 15 жовтня 2010 року № 229 укладений з фізичною особою підприємцем Нерух Людмилою Олександрівною під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – перукарні загальною площею 0,0040 га в місті Біла Церква по вулиці Чуйкова,37, кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:03:060:0019, який укладенийна підставі пункту 1.2 рішення міської ради від 28 квітня 2010 року за № 1357, та зареєстрований 18 лютого 2011 року за                  № 321030004000031, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

2. Особам, зазначеним в даному рішенні укласти додаткові угоди про припинення договорів оренди землі  на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

3. Особам, зазначеним в даному рішенні зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                    № 174-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про внесення змін в рішення міської ради

від 27 серпня 2009 року за № 1076:

від 31 жовтня 2005 року за № 357;

від 23 жовтня 2003 року за № 332;

від 22 січня 2015 року за № 1379-70-VII;

від 24 вересня 2015 року за № 1565-79-VI

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 24 лютого 2016 року, протокол комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви юридичних осіб, відповідно до статей 12 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

 1. Внести зміни в рішення міської ради:

1.1 В підпункт 1.14 «Білоцерківській міській дитячій поліклініці під розміщення Білоцерківської міської дитячої поліклініки м Біла Церква по вулиці Шевченка,69 загальною площею 1,7184 га на земельні ділянки: площею 1,4876 га ( в тому числі: капітальна одноповерхова – 0,1522 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,1225 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,6568 га, під зеленими насадженнями – 0,5561 га, під розміщення поліклініки, терапевтичного відділення, терапевтичного корпусу, лабораторії, приймального відділення; площею 0,2273 га ( в тому числі: капітальна одноповерхова – 0,0778 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,1495 га) під розміщення дитячої молочної кухні та гаражів; площею 0,0035 га ( в тому числі: капітальна одноповерхова – 0,0035 га) під розміщення столярної майстерні за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква» пункту 1 «Надати земельну ділянку у постійне користування» рішення міської ради від 27 серпня 2009 року за № 1076  «Про надання земельних ділянок у постійне користування», слова: «Білоцерківській міській дитячій поліклініці» замінити на слова « Комунальний заклад Білоцерківської міської ради Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» в зв’язку зі зміною назви землекористувача.

1.2 В підпункт 10.2 «Білоцерківському  психоневрологічному диспансеру  під розміщення  психоневрологічного диспансеру  загальною площею - 2,6970 га ( в тому числі : капітальна  одноповерхова -  0,2877 га, капітальна двох  і  більше – 0,1166 га,  тимчасова  - 0,0041 га,  під  проїздами  проходами  площадками – 2,2886 га )  по вул. Славіна, 41 за рахунок  існуючої території на землях Білоцерківської міської ради.

Земельна ділянка загальною площею - 0,0467 га обмежена сервітутом на проїзд та прохід до земельної ділянки  міської госпрозрахункової стоматологічної поліклініки по вул.Славіна,41», пункту 10 «Затвердити проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки та надати земельні ділянки  в постійне користування» рішення міської ради від 31 жовтня 2005 року за № 357 «Про попереднє погодження місця розташування об'єкту, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування та у власність», слова: «Білоцерківський  психоневрологічний диспансер» замінити на слова: «Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4 загальною площею - 2,6970 га ( в тому числі : капітальна  одноповерхова -  0,2877 га, капітальна двох  і  більше – 0,1166 га,  тимчасова  - 0,0041 га,  під  проїздами  проходами  площадками – 2,2886 га )  по вул. Василя Стуса,41» в зв’язку зі зміною назви землекористувача.

1.3 В підпункт  4.1 «Територіальному медичному об'єднанню під розміщення шкіро-венерологічного диспансеру на земельній ділянці  загальною площею 2,7098 га (під спорудами – 0,3414 га, під зеленими насадженнями – 1,8358 га, під проїздами, проходами та площадками 0,5259 га, інші – 0,0067 га ) по вул. Карбишева,12», пункту 4 « Затвердити технічну документацію по оформленню права постійного користування земельними ділянками», рішення міської ради від 23 жовтня 2003 року за № 332 «Про попереднє погодження місця розташування об'єкту та надання земельних ділянок в оренду», слова: «Територіальне медичне об'єднання» замінити на слова: « Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» в зв’язку зі зміною назви землекористувача.

1.4. В підпункт  6.1 «Білоцерківській міській дитячій поліклініці під розміщення філії Білоцерківської міської дитячої поліклініки м Біла Церква по вулиці Петра Запорожця,155 а, загальною площею 0,0350 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:014:0147) пункту 6 «Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та передати земельну ділянку в постійне користування», рішення міської ради від 22 січня 2015 року за № 1379-70-VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним особам та фізичним особам – підприємцям», слова « Білоцерківська міська дитяча поліклініка» замінити на слова «Комунальний заклад Білоцерківської міської ради  міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 в м. Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба,155а, загальною площею 0,0350 га, » в зв’язку зі зміною назви землекористувача.

1.5 В підпункт 1.5 «Релігійній громаді Української Православної церкви Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського) м. Біла Церква Київської області Київської Єпархії під будівництво дерев’яного Храму Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського) (код згідно класифікатора видів цільового призначення земель – 03.04: для будівництва та обслуговування будівель закладів громадських та релігійних організацій)    в місті Біла Церква по вулиці Григорія Ковбасюка, загальною площею 0,1140 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:04:036:0048), пункту 1 «1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та передати земельну ділянку в постійне користування», рішення міської ради від 24 вересня 2015 року за № 1565-79-VI «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування та передачі земельних ділянок в постійне користування»,слова «по вулиці Григорія Ковбасюка» замінити на слова «Григорія Ковбасюка, 1-А» в зв’язку з уточненням адреси.

2.Особам, зазначеним в даному рішенні протягом трьох місяців внести зміни в відповідні документи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 175-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши подання відділу з питань землекористування від 19 лютого 2016 року протокол комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви громадян, відповідно до статей 12, 93, 116, 118, 121, 124, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статей 31, 32 Закону України «Про оренду землі», статей 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель», рішення міської ради від 20 березня 2014 року « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 1).

2. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 3).

3. Попередити громадян, зазначених у додатках 1 та 3, що площі їх земельних ділянок будуть уточнені при затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в оренду.

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та передати земельні ділянки у власність громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 2).

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та передати земельні ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 4).

 6. Особам, зазначеним у додатку 1 та 3 цього рішення протягом шести місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та оренду.

7. Особам, зазначеним у додатку 4 цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

8. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність:

8.1 Андреєвій Наталії Геннадіївні, Андреєвій Валентині Лук’янівні  для ведення садівництва в місті Біла Церква по провулку Яровий,28  площею 0,1200 га, відповідно  до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України.

8.2 Джимі Павлу Борисовичу для ведення садівництва в місті Біла Церква по вулиці Залузька,50 А площею 0,0541 га, відповідно до абзацу шістнадцять статті 134 Земельного кодексу України.

9. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:

9.1 Ляшенку Валентину Миколайовичу для будівництва індивідуального гаража в м. Біла Церква по вулиці  Вокзальна,11 площею 0,0023 га. Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0201, відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України.

10. Відмовити в надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду:

10.1 Агудалічевій Юлії Іванівні  для ведення городництва в м. Біла Церква по вулиці Робітнича, площею 0,1000 га, в зв'язку з недоцільністю передачі земельної ділянки в оренду за даною адресою.

10.2 Довженку Олександру Васильовичу для ведення садівництва в м. Біла Церква по вулиці Нестерова,30 площею 0,0228 га, відповідно до абзацу шістнадцять статті 134 Земельного кодексу України.

10.3 Котенку Дмитру Миколайовичу для ведення садівництва в м. Біла Церква навпроти ділянок № 35 та № 36 БМГО «СТ «Держустанови» площею 0,0800 га відповідно до абзацу шістнадцять статті 134 Земельного кодексу України.

10.4 Сизоненку Максиму Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Леваневського,28 а площею 0,0317 га  відповідно до абзацу шістнадцять статті 134 Земельного кодексу України.

10.5 Сломчинській Ірині Анатоліївні для ведення городництва в м. Біла Церква по провулку Проточний, в районі житлового будинку № 19 площею 0,0250 га, в зв'язку з недоцільністю передачі земельної ділянки в оренду .

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                     № 176-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про укладення договорів про встановлення особистих

строкових сервітутів

Розглянувши подання відділу з питань землекористування від 24 лютого 2016 року та від 15 березня 2016 року,  протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, відповідно до статті  12, 98-102 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тимчасового положення про сервітутне (обмежене) землекористування в м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 26 травня 2015 року  №1449-75-VI, Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VI,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1 Фізичною особою-підприємцем Дьоміною Клавдією Миколаївною під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – магазину  в місті Біла Церква по вулиці Леваневського,50/5, загальною площею – 0,0016 га ( з них: під спорудами – 0,0016 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Олійником Юрієм Михайловичем та Публічним акціонерним товариством «ХДІ Страхування» під розміщення вхідної групи спільного користування до власних існуючих нежитлових приміщень , складського приміщення та офісу в місті Біла Церква по вулиці Олеся  Гончара,5 загальною площею 0,0036 га ( з них: капітальна двоповерхова -  0,0016 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0020 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Фізичною особою-підприємцем Савочкою Іриною Ігорівною  під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 2, загальною площею 0,0014 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0005 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Фізичною особою-підприємцем  Караман Мирославою В’ячеславівною під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 36, загальною площею 0,0030 га ( з них: під спорудами - 0,0016 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0014 га), строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

 1.5 Фізичною особою-підприємцем  Караман Мирославою В’ячеславівною під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Героїв Крут в районі житлового будинку № 45, (Комсомольська, в районі житлового будинку № 45), загальною площею 0,0030 га ( з них: під спорудами - 0,0020 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0010 га), строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Особам, зазначеним в даному рішенні, протягом двох місяців з дня прийняття рішення укласти договори про встановлення особистих строкових сервітутів.

 3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

4. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                                  № 177-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про оголошення відкритого конкурсу

на кращий проект пам’ятного знаку на

честь загиблих  героїв- вогнеборців

у м. Біла Церква

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинствавід 06травня 2016 року № 2-17-397, відповідно донаказу Державного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України«Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів» № 231/806 від 30 листопада 2004 року,  постанов Кабінету Міністрів України №1181 від 08 вересня 2004 року «Деякі питання спорудження(створення)пам’ятників і монументів» 2137 від  25 листопада 1999 року «Про  затвердження  Порядку проведення архітектурних  та  містобудівних конкурсів», Закону України «Про архітектурну діяльність», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Підготувати та провести відкритий конкурс на кращий проект пам’ятного знаку на честь загиблих героїв­-вогнеборців у м. Біла Церква в термін з 20 червня 2016 року по 08 серпня 2016 року.

            2. Затвердити склад журі відкритого конкурсу  на кращий проект пам’ятного знаку на честь загиблих  героїв-вогнеборців у м. Біла Церква (додаток 1).

            3. Затвердити порядок та умови відкритого конкурсу  на кращий проект пам’ятного знаку на честь загиблих  героїв­-вогнеборців у м. Біла Церква  (додаток 2).

            4. Визначити замовником з організації та проведення конкурсу відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради.

            5. В межах коштів передбачених міським бюджетом на фінансування відділу культури і туризму міської ради на 2016 рік виділити кошти в сумі 6 000 грн. ( шість тисяч гривень) для фінансування конкурсу – відзначення переможців (премії).

            6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                                               № 178-11-VIІ    

м.Біла Церква

Про надання дозволу на розробку планів зонування

  частини території міста Біла Церква                    

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради від 30 березня 2016 року № 2-17-333, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 та 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  міська рада вирішила:

 1.Надати дозвіл на розробку плану зонування частини території міста Біла Церквапо бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги), в межах кварталу обмеженого вул. Водопійною,бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р. Рось.

2.Надати дозвіл на розробку плану зонування частини території міста Біла Церква по вул. Шевченка в межах: від моста через р. Рось по вул. Павліченко до                                  вул. Гризодубової, між просп. Князя Володимира та р. Рось.

3.Надати дозвіл на розробку плану зонування частини території міста Біла Церква по вул. Некрасова та вул. Грибоєдова, в межах: від вул. Леваневського до вул. Рибної

4.Надати дозвіл на розробку плану зонування частини території міста Біла Церквапо вул. Шолом-Алейхема, в межах кварталу обмеженого вул. Ярослава Мудрого,                       вул. Гоголя, вул. Ярмарковою, вул. Голубина, просп. Князя Володимира.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  Білоцерківської міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                           Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня  2016 року                                              № 179-11-VIІ

м.Біла Церква

Про внесення змін до Статуту комунального

 підприємства Білоцерківської міської  ради

«Тролейбусне управління» та затвердження

його у новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження  від 11 березня 2016 року №1069-1-11, звернення  комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» від 10 березня 2016 року № 81, відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.11 ст.15 «Про державну реєстрацію юридичних осіб – підприємців та громадських формувань», міська рада вирішила:

            1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» виклавши його, у новій редакції (додається).

            2. Начальникукомунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» провести заходи щодо реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях підприємства згідно з чинним законодавством України.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                            Г.А.Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...