• Головна
  • Рішення Білоцерківської міської ради від 3 листопада 2016 року
Рішення Білоцерківської міської ради від 3 листопада 2016 року
10:11, 3 листопада 2016 р.

Рішення Білоцерківської міської ради від 3 листопада 2016 року

Рішення Білоцерківської міської ради від 3 листопада 2016 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 листопада  2016 року                                                                                  № 300-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін та доповнень до  рішення

міської  ради від  12 січня 2016 р.  №  27-04-VІІ

«Про внесення змін та  доповнень до  рішення

міської ради від 29 грудня 2015 р. № 26-03-VII

«Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» 

         Розглянувши пропозиції міського голови, відповідно до п.8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 19.10.2016 р. № 717 «Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови КМ України від 24.06.2016 р. № 395», рішення сесії Київської обласної ради від 06.09.2016 року № 190-08-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік» у новій редакції», міська рада вирішила:

     1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 січня 2016 р. № 27-04-VII          «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік», а саме:

  1.1. в абзаці 1 пункту 1 цифри «1 274 578 136», «1 227 504 588» замінити на цифри    «1 276 978 136», «1 229 904 588»;

  1.2. в абзаці 2 пункту 1 цифри «1 362 165 942», «1 172 794 482», «189 371 460»                         замінити на цифри « 1 364 565 942 », «1 172 142 982 », «192 422 960»;

  1.3. абзац 5 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «визначити профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 144 603 459 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

 1.4. абзац 6 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: « визначити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 144 603 459  грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

             2.  Внести зміни у додатки 1,2,3,5,6 до рішення міської ради від 12 січня 2016 року         № 27-04-VIІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.

              3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 301-18-VII

м.Біла Церква

Про ліквідацію  комунальної установи

Білоцерківського  міського інформаційно-

аналітичного  центру медичної

статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ»

           Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі листа начальника управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради 08.09.2016р. №17-16-908, відповідно до ст.ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України,  ст. 59 Господарського кодексу України, ст.89 Бюджетного кодексу України, ст. 25, п. 30, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» міська рада вирішила:

1. Припинити юридичну особу – комунальну установу  Білоцерківський міський  інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ» (юридична адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Некрасова, буд. 30, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34547831) шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію по припиненню комунальної установи Білоцерківський міський  інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ» (далі – ліквідаційна комісія) згідно з додатком  та визначити місце знаходження комісії за адресою: 09100, Київська обл. м. Біла Церква,               вул. Некрасова, 30.

3. Встановити строк для заяв кредиторами своїх вимог – два місяці з дня опублікування повідомлення про припинення діяльності шляхом ліквідації у встановленому законом порядку.

4. Ліквідаційній комісії провести процедуру ліквідації комунальної установи Білоцерківський міський  інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ» відповідно до чинного законодавства України.

5. Ліквідаційній комісії в триденний термін повідомити державного реєстратора про прийняття рішення щодо ліквідації комунальної установи Білоцерківський міський  інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ».

6. Ліквідаційній комісії подати на затвердження міській раді проміжний та кінцевий ліквідаційний баланс комунальної установи Білоцерківський міський  інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ».

7. Ліквідаційній комісії передати документи, що підлягають обов’язковому зберіганню до архівної установи.

8. Визначити голову ліквідаційної комісії уповноваженою особою, яка зобов’язана подати до державного реєстратора заяву про припинення юридичної особи -  комунальної установи  Білоцерківський міський   інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ».

9. Ліквідаційній комісії закінчити ліквідацію комунальної установи Білоцерківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я «МЕДІНСТАТ» та надати державному реєстратору документи для припинення юридичної особи в терміни, встановлені чинним законодавством України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійні комісії з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 302-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Програми

розвитку громадянського

суспільства у місті Біла Церква

на 2016–2020 роки

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 26.02.2016р. № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2016 року №123-08-VII «Про затвердження Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року», міська рада  вирішила:

         1.Затвердити Програму розвитку громадянського суспільства у місті Біла Церква на 2016–2020 роки(далі – Програма) згідно з додатком.

2. Фінансування Програми здійснюється виключно з джерел та за рахунок залучених коштів не заборонених чинним законодавством України.

3.  Раді сприяння розвитку громадянського суспільства м. Біла Церква забезпечити координацію діяльності  та контроль за виконанням Програми  та щорічно, до 01 лютого (крім 2017року) інформувати Білоцерківську міську раду про хід виконання Програми.

4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                     Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 303-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження  Положення про

звання «Почесний громадянин

міста Біла Церква» в новій редакції

          Розглянувши подання  міського голови на підставі  листа робочої групи з розробки нової редакції Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква», відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення механізму  відзначення та вшанування осіб, які внесли значний особистий внесок в розвиток міста Біла Церква піднесення його статусу, у соціально-економічному та культурному розвитку територіальної громади міста, збагачення національної духовної спадщини, міська рада вирішила:

          1.Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції (додаток 1).

          2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23 грудня  2014 року № 1373-68-VI  «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції».

          3.Міському фінансовому управлінню міської ради при формуваннях бюджетів передбачати кошти на забезпечення заходів з присвоєння звання «Почесний громадян міста Біла Церква», передбачених цим Положенням.

          4.Оприлюднити рішення «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради.

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 304-18-VII

м.Біла Церква

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши заяви фізичних осіб, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 28 вересня 2016 року № 54, від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст. 12, ч. 3 ст. 20, 93, 116, 118, 121, 124, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 31, 32,33 Закону України «Про оренду землі»,            ст. 50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», міська рада вирішила:

1. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність,  громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 1).

2. Попередити громадян, зазначених у додатку 1, що площі їх земельних ділянок будуть уточнені при затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

3. Особам, зазначеним у додатку 1  цього рішення протягом шести місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та передати земельні ділянки у власність громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 2).

5.   Внести зміни в  рішення міської ради:

         5.1 В підпункт 10 додатку 2 «Ярмоленко Олександр Миколайович, Ярмоленко Василь Миколайович у спільно часткову власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Партизанська, 62 кв.2 Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0176» рішення міської ради від 26 вересня 2013 року № 1047-46-VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», слова: «Ярмоленко Олександр Миколайович, Ярмоленко Василь Миколайович», замінити на слова: «Ярмоленко Олександр Миколайович (1/2 частка), Ярмоленко Василь Миколайович (1/2 частка)», в зв'язку з уточненням часток земельної ділянки.

         5.2 Підпункт 277 додатку 2 рішення двадцять шостої сесії міської ради четвертого скликання № 306 від 05 серпня 2005 року «Про передачу земель у власність громадян, надання в оренду  та про затвердження технічної документації із землеустрою щодоскладання документів, що посвідчують право власності на землю, внесення змін та доповнень у попередні рішення», викласти в наступній редакції:

С П И С О К

громадян України, яким будуть виготовлені державні акти на право власності на землю згідно затвердженого технічного звіту (графи № 3,4,6,7), та договори оренди (графи № 5,8)

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса земельної ділянки

Для буд. та обслуг. ж/б та госп. будевель кв.м.

В оренду

для буд. та обслуг. ж/б та госп. будевель кв.м.

Для веден

ня

садівництва,

кв.м.

Для

гараж

ного

будів

ництва

кв.м.

У

спільну

сумісну

власність

кв.м.

У

спільну

сумісну

оренду

кв.м.

В оре

нду

під

гор

одн

ицт

во

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

2277

...

Чайковська

Ніна Павлівна

Вул. Зінченко, 55

1000

533

-

-

-

-

-

  6. Скасувати рішення міської ради:

     6.1 Підпункт 1.1 пункту 1: « Горбань Наталії Сергіївні (43/100 частки від загальної площі), Горобець Валерію Миколайовичу (21/100 частки від загальної площі), Горобець Сергію Миколайовичу ( 12/100 частки від загальної площі), Горобець Раїсі Григорівні та Войдевич Людмилі Миколаївні (24/100 частки від загальної площі) у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці Партизанська, 3, площею 0,0819 га, за рахунок земель населеного пункту  міста Біла Церква» рішення міської ради від 18 лютого 2016 року № 71-07-VІI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», в зв’язку з поданням клопотання землекористувача. 

 7. Поновити договір оренди землі:  

    7.1  Білоногу  Володимиру Івановичу, Білоног Ганні Миколаївні у спільну сумісну оренду для ведення городництва  по вулиці Храпачанська, 14 кв. 2, площею 0,0323 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:012:0052.

    7.2 Слуцькому Петру Володимировичу, Овсянніковій Олені Володимирівні у спільну сумісну оренду для ведення городництва  по вулиці Храпачанська, 14 кв.1, площею 0,0317 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:012:0053.

8. Передати земельну ділянку у власність:

8.1 Істоміній Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Новосельська,36, площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:044:0237.

9. Передати земельну ділянку в оренду:

9.1 Аксютко Тетяні Олександрівні для ведення городництва по вулиці Ставищанська,114, площею 0,1136 га строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:008:0230.

10. Провести роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки:

10.1.Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,0737 га з кадастровим номером: 3210300000:03:049:0023 по вулиці Уласа Самчука, 38 на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0718 га,  ділянка площею 0,0019 га без зміни їх цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

10.1.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Титаренко Лідії Анатоліївні.

10.2 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,0501 га з кадастровим номером: 3210300000:06:046:0111 по вулиці Островського, 87, на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0450 га,  ділянка площею 0,0025 га без зміни їх цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

10.2.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Панасенку Андрію Анатолійовичу.

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку у власність:

11.1 Губрію Ігорю Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд  по вулиці Таращанська, 76 а, загальною площею 0,0775 га (з них: капітальна – 0,0085 га, прибудинкова територія – 0,0690 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:022:0102.

12. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

12.1 Лисенко Вікторією Миколаївною під розміщення металевого гаражу  по вулиці Січневий прорив, в районі багатоповерхового житлового будинку № 11, загальною площею 0,0024 га,  строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

          13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється:

         13.1 Мілоновій Олені Володимирівні для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вулиці Шевченка,82 приміщення 2 загальною площею 0,0191 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0059 га, під спорудами – 0,0003 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0129 га),  за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:012:0295.

14. Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду:

        14.1 Сломчинській Ірині Анатоліївні для ведення городництва по провулку Проточний,19 орієнтовною площею 0,0300 га,  за рахунок земель населеного пункту                      м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

15. Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність:

15.1 Мамай Вячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Матросова, в районі будинку № 48-а орієнтовною площею 0,0830 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

         15.2 Вороніну Ярославу Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по проспекту Князя Володимира, в районі будинку № 28 по вулиці Короленка орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

15.3 Хоменку Андрію Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Водопійна, в районі ЗОШ № 9 орієнтовною площею 0,0800 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

15.4 Могилку Роману Анатолійовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по провулку Сухоярський,2 орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

15.5 Гук Сергію Володимировичу для будівництва індивідуального гаража по вулиці Фастівська, в подвір'ї будинку № 2 орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

15.6 Бобраніцькому Віталію Дмитровичу для будівництва індивідуального гаража по вулиці Січневий прорив, в районі будинку № 70 орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

15.7 Яретику Івану Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Київська,25 орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

16. Особам, зазначеним в пунктах 7,9 цього рішення протягом двох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі .

17. Особі, зазначеній в пункті 12 цього рішення протягом двох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір про встановлення особистого строкового сервітуту .

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 305-18-VII

м.Біла Церква

Про передачу земельної ділянки в

оренду фізичній особі - підприємцю

Корбут Віталію Казіміровичу

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56,  відповідно до ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в оренду фізичній особі – підприємцю Корбут Віталію Казіміровичу під розміщення магазину по бульвару Олександрійський,95-Б приміщення 1 загальною площею 0,0016 га строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0196.

2. Особі, зазначеній в цьому рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір оренди землі та зареєструвати  відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 306-18-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду

Розглянувши заяви юридичних осіб, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56,  відповідно до ст. 12, 122, 123,  Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

1.1 Публічному акціонерному товариству „Київобленерго” під розміщення КТП-460 по вул. Степана Бандери орієнтовною площею 0,0037 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю „ІТО - ПРОДАКШН” під розміщення виробничих приміщень по вулиці Фастівська, 23 орієнтовною площею 1,0162 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

2.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОРЕМТЕХНІКА» для обслуговування нежитлового приміщення по провулку Будівельників,1 орієнтовною площею 0,1221 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України.

2. Особам, зазначеним в цьому рішенні, протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

3. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 307-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки в постійне користування

та передачу земельної ділянки в постійне користування

Комунальній установі Білоцерківської міської ради

«Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56 , відповідно до ст. 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та передати земельну ділянку в постійне користування Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» під розміщення притулку для безпритульних тварин по вулиці Сухоярська,10-б загальною площею 0,3337 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0085 га, під спорудами – 0,0012 га, під проходами, проїздами, площадками – 0,3240 га), за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:013:0001.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 308-18-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволу на розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в

постійне користування Релігійній громаді (Парафія)

Блаженної Княгині Ольги  Києво-Вишгородської

Екзархії Української Греко-Католицької  церкви

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст. 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Релігійній громаді (Парафія) Блаженної Княгині Ольги                      Києво - Вишгородської Екзархії Української Греко-Католицької церкви під розміщення культової споруди – церкви на розі  вулиці Водопійна та бульвару Олександрійський орієнтовною площею 0,1900 га, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква.

2. Особі, зазначеній в цьому рішенні, протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 309-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки в оренду та

передачу земельної ділянки в оренду

Товариству з обмеженою відповідальністю

виробничо-комерційному підприємству «Арабіка»

    Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56,  відповідно до ст.12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передати земельну ділянку в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Арабіка» під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – кафе по бульвару Олександрійський,82 загальною площею 0,0030 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:017:0061.

           2. Особі, в цьому рішенні протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір оренди землі .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 310-18-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення технічних

документацій щодо встановлення  (відновлення)

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяви юридичних і фізичних осіб – підприємців, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст.  122, 123  Земельного кодексу України,  пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості та їх закріплення межовими знаками» від 18 травня 2010 року за № 376, міська рада вирішила:

 1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості):

1.1 Приватному підприємству «Ярос»  під розміщення офісу по провулку Будівельників,1 «Б» площею 0,2464 га ( з них: капітальна трьох і більше поверхова – 0,0408 га, під спорудами – 0,0018 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,1516 га, під зеленими насадженнями – 0,0522 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:02:015:0020.

1.2 Фізичній особі - підприємцю Білецькому Юрію Петровичу під розміщення виробничої бази по вулиці Сквирське шосе,29 площею 0,2560 га (з них: під спорудами – 0,0813 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,1747 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:041:0008.

1.3 Фізичній особі – підприємцю Атрощенко Олені Іванівні під розміщення кафе-бару по вулиці Леваневського,53 г площею 0,0092 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:007:0023.

1.4 Фізичній особі – підприємцю Якимюк Наталії Олександрівні під розміщення магазину продовольчих товарів по вулиці Академіка Линника,11 площею 0,0856 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0613 га,  під зеленими насадженнями – 0,0243 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3220489500:01:023:0542.

1.5 Гаражному кооперативу «Чайка» під спільний проїзд по вулиці Привокзальна,87-В площею 0,2123 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0154.

2. Особам, зазначеним в цьому рішенні,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття даного рішення, подати на розгляд сесії міської ради належним чином розроблені  технічні документації.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 311-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки в

оренду  фізичній особі  підприємцю Самусенку Михайлу

Павловичу

Розглянувши заяву фізичної – особи підприємця, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст.  122, 123  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості та їх закріплення межовими знаками» від 18 травня 2010 року за № 376, міська рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати  земельну ділянку в оренду фізичній особі - підприємцю  Самусенку Михайлу Павловичу під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по вулиці Олеся Гончара,7 площею 0,0027 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0118.

2. Особі, зазначеній в цьому рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір оренди землі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 312-18-VII

м.Біла Церква

Про надання згоди на передачу орендованої

земельної ділянки товариством з обмеженою

відповідальністю «Альфа Насіння» в суборенду

товариству з обмеженою відповідальністю

«Білоцерківський завод препаративних форм»

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі», ст.15 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

 1. Надати згоду на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський завод препаративних форм» площею 0,9193 га під розміщення виробничої бази  по вулиці Леваневського,85, нежитлові будівлі літери «2 П», «2Т-2» на підставі договору оренди землі укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа Насіння», який зареєстрований як речове право за № 4633710 від 11 лютого 2014 року, на строк що не перевищує термін дії вказаного договору оренди землі. Кадастровий номер: 3220489500:02:026:0006.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 313-18-VII

м.Біла Церква

Про укладення договорів про

встановлення особистих

строкових сервітутів

Розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, затвердженого Тимчасового положення про порядок  сервітутного (обмеженого) використання земель комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква від 26 травня 2015 року № 1449-75-VI., пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1 Фізичною особою – підприємцем Арнаут Людмилою Миколаївною під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по бульвару Олександрійський, 52/17 а площею 0,0031 в складі двох земельних ділянок: земельна ділянка площею 0,0028 га, ділянка площею 0,0003 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Фізичною особою – підприємцем Мондрієвською Ніною Миколаївною під розміщення вхідної групи до власного  нежитлового приміщення – магазину по бульвару Олександрійський, 46 приміщення 16 площею 0,0005 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Фізичною особою – підприємцем Григор Світланою Степанівною під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по вулиці Леваневського, 40 приміщення 79 площею 0,0044 га (з них: під спорудами – 0,0018 га, проїздами, проходами, площадками – 0,0026 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Фізичною особою – підприємцем Брильковим Валерієм Володимировичем під розміщення  павільйону по ремонту взуття по вулиці Дачна, в районі житлового будинку № 5 площею 0,0037 га (з них: під спорудами – 0,0019 га, проїздами, проходами, площадками – 0,0018 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.5 Фізичною особою – підприємцем Середою Ігорем Семеновичем під розміщення вхідної групи до власного  нежитлового приміщення – магазину по вулиці Олеся Гончара, 6 приміщення 65 площею 0,0041 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0013 га, під проїздами, проходами – 0,0028 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.6 Фізичною особою – підприємцем Банківською Ганною Анатоліївною під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – офісу по вулиці Олеся Гончара,7 офіс 44 площею 0,0009 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

  1.7 Фізичною особою - підприємцем Малахійчук Тетяною Олександрівною під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину  «Оптика» по вулиці Богдана Хмельницького,3/23 приміщення 11 площею 0,0030 га строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.8 Фізичною особою – підприємцем Коряк Юрієм Миколайовичем під розміщення павільйону по ремонту взуття по вулиці Павліченко, в районі житлового будинку № 22 площею 0,0036 га (з них: під спорудами – 0,0021 га, проїздами, проходами, площадками – 0,0015 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.9 Фізичною особою – підприємцем Руденко Юлією Вікторівною під розміщення кіоску по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 57 площею 0,0020 га (з них: під спорудами – 0,0012 га, проходами, площадками – 0,0008 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.10 Фізичною особою – підприємцем Руденко Юлією Вікторівною під розміщення кіоску по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 55 площею 0,0030 га ((з них: під спорудами – 0,0020 га, проїздами, проходами, площадками – 0,0010 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в укладанні договору про встановлення особистого строкового сервітуту з:

2.1 Фізичною особою – підприємцем Краюхіним Віталієм Сергійовичем під будівництво та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Гайок площею 0,0100 га строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України.

3. Особам, зазначеним в даному рішенні, протягом двох місяців з дня прийняття рішення укласти договори про встановлення особистих строкових сервітутів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 314-18-VII

м.Біла Церква

Про інвентаризацію земель комунальної

власності для  будівництва і обслуговування

об'єктів фізичної культури та спорту

Розглянувши заяву відділу з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 11 жовтня 2016 року № 57, відповідно до ст. 12,  Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Доручити виконавчому комітету Білоцерківської міської ради у 10 денний термін з моменту прийняття цього рішення утворити комісію з  інвентаризації об'єктів фізичної культури та спорту в місті Біла Церква (далі – Комісія з інвентаризації), розробити та затвердити положення про комісію з  інвентаризації об'єктів фізичної культури та спорту в місті Біла Церква.

2.Комісії з  інвентаризації провести інвентаризацію об'єктів фізичної культури та спорту в місті Біла Церква.

3. За результатами інвентаризації об'єктів фізичної культури та спорту, провести інвентаризацію земель та розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту.

4.Доручити управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради та відділу з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради здійснити організаційні заходи  та виконання  робіт, пов'язаних з розробленням технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту.

5.Надати дозвіл відділу з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської замовити від імені Білоцерківської міської ради (укласти угоду) в землевпорядній організації, розробку технічної документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту.

6.Фінансування робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту провести за рахунок коштів, передбачених міською програмою «Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Біла Церква на 2012-2016 роки «Сьогодні зі спортом-завтра з майбутнім».

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 315-18-VII

м.Біла Церква

Про передачу земельної ділянки в

постійне користування  Відділу

капітального будівництва

Білоцерківської міської ради

Розглянувши заяву відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради протокол  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 12 серпня 2016 року № 49, відповідно до ст. 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в постійне користування Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради для будівництва громадського туалету на території парку Слави загальною площею 0,0230 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:036:0050.

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 316-18-VII

м.Біла Церква

Про виправлення технічної  описки 

в рішенні сесії міської ради від

26 травня 2016 року № 175-11-VIІ

«Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам»    

Розглянувши подання, протокол комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою від 13 жовтня 2016 року № 58, відповідно до статей 12, 123   Земельного кодексу України, статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виправлення виявленої технічної описки  міська рада вирішила:

1. Виправити допущену технічну  описку в підпункті 8.1. пункту 8 рішення міської ради від  26 травня 2016 року № 175-11-VIІ   «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам» замінивши  після слів «відповідно до»  слово «пункту» на слово «частини».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 317-18-VII

м.Біла Церква

Про звернення до

Голови  Верховної Ради України

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення прав громадян на службу в органах місцевого самоврядування, які гарантуються Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

Звернутися до Голови Верховної Ради України Парубія Андрія Володимировича про прискорення  процесу прийняття нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

.

Міський голова                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 318-18-VII

м.Біла Церква

Про звернення Білоцерківської міської ради до Голови

Верховної Ради України, народних депутатів України та

Прем'єр-міністра України  щодо перегляду фінансового

забезпечення територіальних громад у Державному

Бюджеті України на 2017 рік

Розглянувши та обговоривши звернення депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1.Направити звернення Білоцерківської міської ради VII скликання до Голови Верховної Ради України, народних депутатів України та Прем'єр-міністр України щодо перегляду фінансового забезпечення територіальних громад  Державному Бюджеті України на 2017 році (додаток 1).

2.Оприлюднити це рішення на  офіційному сайті Білоцерківської міської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів

Міський голова                                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 319-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква                     

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою від 12 серпня 2016 року № 2-17-528, відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.  16, 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», міська рада вирішила:

  1. Затвердити Генеральний план міста Біла Церква, розроблений Державним підприємством «Науково – дослідний і проектний інститут містобудування» (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  Білоцерківської міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 320-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20 серпня 2008 року № 827 «Про

надання приміщень для розміщення

міського архіву»

            Розглянувши подання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 12 жовтня 2016 року № 2-17-625, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою створення належних умов для діяльності трудового архіву Білоцерківської міської ради, міська рада вирішила:

            1. Внести зміни в назву рішення міської ради від 20 серпня 2008 року № 827 «Про надання приміщень для розміщення міського архіву», виклавши в такій редакції:              «Про надання приміщень для розміщення трудового архіву».

            2. Внести зміни до пункту 1 цього ж рішення, виклавши в такій редакції:

            «Дати згоду управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради надати безоплатно в тимчасове користування трудовому архіву Білоцерківської міської ради нежитлові приміщення, розташовані на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Біла Церква, вул. Павліченко, 14а, а саме:

- приміщення № 12, площею 15,4 м2

            - приміщення № 16, площею 14,7 м2

            - приміщення № 9, площею 14,6 м2

- приміщення № 3, площею 26,2 м2, розташоване на четвертому поверсі тієї ж будівлі»

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                                Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 321-18-VII

м.Біла Церква

Про скасування пункту 2 рішення виконавчого

комітету міської ради «Про встановлення режиму

роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування,

побутового обслуговування населення»

від 12 липня 2016 року №298

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до п.15 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

 1. Скасувати пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення» від 12 липня 2016 року №298.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 322-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до рішення міської ради від 26 травня 2016 року

№157-11-VII «Про затвердження Програми відшкодування витрат

на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським

електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік»

Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», ст. 91 Бюджетного кодексу України, законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ст.52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою реалізації прав окремих категорій громадян м. Білої Церкви на пільговий проїзд, міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26 травня 2016 року №157-11-VII «Про затвердження Програми відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік», а саме:

1.1.У назві та тексті рішення слова «Програма відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік» в усіх відмінках замінити словами «Програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян м. Біла Церква за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік».

1.2.Додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається.

1.3.Доповнити рішення додатком 3 «Порядок відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, за рахунок коштів міського бюджету», що додається.

1.4. Доповнити рішення додатком 4 «Положення про надання права на пільговий проїзд громадянам м. Біла Церква, які отримують пенсію за вислугу років», що додається.

2. Міському фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви за період з 01.01.2016 року до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок коштів державного бюджету України.

3. Рішення набирає чинності з 01 листопада 2016 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 323-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження цільової Програми

 розвитку туризму у місті Біла Церква

на 2016-2017 роки

Розглянувши подання міського голови від 05 жовтня 2016 року   № 2-1-392, відповідно до пункту 22  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Закону України «Про туризм», Закону України «Про курорти», Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"», Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 24 березня  2016 року № 123-08-VII,  міська рада вирішила:

1. Затвердити цільову Програму розвитку туризму у місті Біла Церква на 2016-2017 роки  (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Міському фінансовому управлінню міської ради під час формування міського бюджету на відповідні роки передбачати кошти для фінансування Програми, виходячи з  реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Управлінням, відділам та структурним підрозділам міської ради, на які покладена реалізація Програми, щорічно готувати пропозиції при формуванні бюджету міста на 2016-2017 роки  на реалізацію Програми.

4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на відділ культури і туризму  Білоцерківської міської ради.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 324-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін  до Статуту дошкільного

навчального закладу (ясел-садка) №31 «Незабудка»

Білоцерківської міської ради Київської області

шляхом викладення його в новій редакції

Розглянувши подання депутата міської ради Петрика Юрія Федоровича  від 09 вересня 2016 року №52, відповіднодо  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», ст. 15 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року №305 (зі змінами),з метою приведення установчих документів дошкільного навчального закладу у відповідність до  вимог чинного законодавства України, міська радавирішила:

1. Затвердити Статут  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції (додається).

 2.  Завідувачу  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради провести заходи щодо реєстрації Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №31 «Незабудка» Білоцерківської міської ради Київської області згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський  голова                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 325-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Статуту

Білоцерківського пологового будинку

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства від 19 жовтня  2016 року № 2-17-644 з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківського пологового будинку» шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківського пологового будинку» в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 326-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Статуту

комунального закладу Білоцерківської

міської ради «Міський центр первинної

медико-санітарної допомоги №1»

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства від 30 вересня  2016 року № 2-17-598 з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 18.02.2016 № 81-07-VII«Про перейменування вулиць та інших поіменованих об’єктів міста Білої Церкви» міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1»  в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 327-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Статуту

Білоцерківської міської лікарні № 2

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді,спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства від 30 вересня 2016 року №2-17-600 з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 1. Затвердити Статут Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 328-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Статутів комунальних

підприємств Білоцерківської міської ради

житлово–експлуатаційних контор № 1, 6, 7

шляхом викладення їх в нових редакціях

            Розглянувши подання  постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження, від 20 жовтня 2016 року 2016р. № 2-17-646 з метою приведення до вимог чинного законодавства Статутів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово–експлуатаційних контор № 1, 6, 7, відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, ст.. 87-90 Цивільного кодексу України, ст.. 15 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст.. ст.. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Затвердити Статут комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово–експлуатаційної контори № 1 шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2.Затвердити Статут комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово–експлуатаційної контори № 6 шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

3.Затвердити Статут комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово–експлуатаційної контори № 7 шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

4.Керівникам комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1, 6, 7 провести заходи, пов’язані з державною реєстрацією Статутів підпорядкованих їм комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово–експлуатаційних контор № 1, 6, 7 в строки визначені чинним законодавством України.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 329-18-VII

м.Біла Церква

Про комплексну програму Білоцерківської міської ради

з організації та фінансовому забезпеченню мобілізації,

призову на військову службу за контрактом, призову на  строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2017 рік

Розглянувши подання постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту від 26 жовтня 2016 року № 2-17-659, з метою вирішення невідкладних питань з проведення призову громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, призову на військову службу за контрактом, приписки та призову громадян України на строкову військову службу, та відповідно до ст. 26 законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», міська рада вирішила:

            1. Затвердити комплексну програму Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2017 рік, згідно додатку.

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при формуванні бюджету міста на 2017 рік передбачити кошти на фінансування заходів програми Білоцерківської міської ради по організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2017 рік, виходячи з його фінансового ресурсу та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                                  № 330-18-VII

м.Біла Церква

Про   передачу   до   складу   об’єкта   концесії зовнішніх  мереж  

водопостачання  та водовідведення , що прокладені  до новозбудованого

житлового будинку № 101 по бульвару  Олександрійському (колишньому

50-річчя Перемоги)  в  місті  Білій Церкві   Київської  області та укладення

додаткової угоди  до концесійного договору від 25 березня 2013 року

            Розглянувши звернення депутата міської ради Шевченко Олени Олексіївни від          05 жовтня 2016 року № 7, відповідно до пунктів 21, 25 концесійного договору від 25 березня 2013 року, п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст. 10 Закону України «Про концесії», ч. 2 ст. 16 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», міська рада вирішила:

           1. Передати відповідно до чинного законодавства України з  балансу управління     комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії майно, а саме:

- зовнішні мережі водопостачання: труба ПЕ-100 мм., діаметр 63 мм, довжина – 69 м, 2008 року введення в експлуатацію;

- зовнішні мережі водопостачання: пожежний гідрант Н-1500, діаметр 125 мм, 1- шт.., 2008 року введення в експлуатацію;

- зовнішні мережі водопостачання: колодязі із збірних з/б ел., діаметр 1500 мм, тип Т.П.Р.-09.11.84, кількість -  2 шт., 2008 року введення в експлуатацію;

- зовнішні мережі водовідведення: труба ПВХ, діаметр 160 мм, довжина – 61 м, 2008 року введення в експлуатацію;

- зовнішні мережі водовідведення: колодязі із збірних з/б ел., діаметр 1000 мм, тип Т.П.Р. – 902-09-2284, кількість - 5 шт., 2008 року введення в експлуатацію,

що прокладені до новозбудованого житлового будинку № 101 по бульвару Олександрійському(колишньому 50-річчя Перемоги)в місті  Білій Церкві   Київської  області.

            2.  Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача.

            3.  Укласти Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року з  товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток) на наступних умовах:

- доповнити перелік майна, що входить до складу об’єкта концесії (додаток 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 року) майном, зазначеним в п.1 рішення;

- вартість майна, зазначеного в п.1 рішення, визначити шляхом проведення незалежної експертної оцінки.

            4. Уповноважити  міського голову Дикого Г.А. підписати від імені міської ради Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року.

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 331-18-VII

м.Біла Церква

Про новий склад Державної надзвичайної протиепізоотичної

комісії при Білоцерківській міській раді

Розглянувши подання постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 23 вересня 2016 року № 2-11-368 «Про новий склад Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській міській раді», відповідно до статті 41 Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1350, міська рада вирішила:

1.Затвердити новий склад Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській міській раді (згідно додатку).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження Білоцерківської міської ради.

Міський голова                                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 332-18-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до рішення міської ради від 26 травня 2016 року

№157-11-VII «Про затвердження Програми відшкодування витрат

на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським

електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік»

Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», ст. 91 Бюджетного кодексу України, законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ст.52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою реалізації прав окремих категорій громадян м. Білої Церкви на пільговий проїзд, міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26 травня 2016 року №157-11-VII «Про затвердження Програми відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік», а саме:

1.1.У назві та тексті рішення слова «Програма відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Біла Церква міським електричним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік» в усіх відмінках замінити словами «Програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян м. Біла Церква за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік».

1.2.Додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається.

1.3.Доповнити рішення додатком 3 «Порядок відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, за рахунок коштів міського бюджету», що додається.

1.4. Доповнити рішення додатком 4 «Положення про надання права на пільговий проїзд громадянам м. Біла Церква, які отримують пенсію за вислугу років», що додається.

2. Міському фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення м. Білої Церкви за період з 01.01.2016 року до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок коштів державного бюджету України.

3. Рішення набирає чинності з 01 листопада 2016 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 333-18-VII

м.Біла Церква

 Про затвердження положень

про структурні підрозділи  міської ради 

           Розглянувши подання постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту, на виконання рішення сесії міської ради VІІ скликання  від 29 вересня 2016 року № 268-17-VIІ «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності», відповідно до ст.ст.26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада вирішила:

1. Затвердити положення про новоутворені та перейменовані виконавчі органи міської ради

1.1.Про юридичне управління Білоцерківської міської ради ( додається)

1.2.Про управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради (додається)

1.3.Про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради (додається)

1.4.Про відділ транспорту і зв’язку Білоцерківської міської ради ( додається)

       2.Затвердити у новій редакції положення:

             2.1. Про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради (додається)

             2.2. Про управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (додається)

             2.3. Про управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради (додається)

             2.4. Про відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород Білоцерківської міської ради (додається)

             2.5. Про відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю  Білоцерківської міської ради (додається)

             2.6. Про управління економіки Білоцерківської  міської ради (додається).

            3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питаньдотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту:

Міський голова                                                                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 334-18-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Програми  щодо організації

громадських та інших робіт тимчасового

характеру  у м. Біла Церква на 2017 рік

Розглянувши  звернення  постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів „Про затвердження Програми  щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2017 рік” та відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, п.22. ч.1 ст 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого   постановою  Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року  № 175, міська рада вирішила:

    1. Затвердити Програму щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2017 рік  (надалі Програма) згідно з додатком 1.

2.  Затвердити перелік видів робіт та роботодавців, які будуть приймати участь у проведенні громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква в 2017 році згідно з додатком 2.

3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам  міської ради та виконавчого комітету  забезпечити виконання заходів даної Програми.

4. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування  заходів даної Програми в межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом міста на 2017 рік.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                            Г.А.Дикий  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03  листопада  2016 року                                                                              № 335-18-VII

м.Біла Церква

Про  міську програму оздоровлення

та відпочинку дітей  міста в 2017 році

Розглянувши клопотання постійної комісії міської ради  з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від  31 жовтня 2016  року  № 2-17-670,  відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку, лікування дитячого населення міста, міська рада вирішила:

            1.Затвердити міську програму оздоровлення та відпочинку дітей  міста в 2017 році, згідно з додатком.

            2.Рекомендувати управлінням і відділам міської ради, виконавчого комітету та   керівникам підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити безумовне виконання міської  програми оздоровлення та  відпочинку дітей міста в 2017 році.

    3.Міському фінансовому управлінню під час формування міського бюджету на 2017 рік передбачити кошти для фінансування міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2017 році, виходячи з  реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

            4.Координацію роботи по виконанню міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2017 році покласти на відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради.

   5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради    з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                      Г.А. Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...