Рішення Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2017року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                   № 472-26-VII

Про визначення балансоутримувача

новозбудованого дошкільного

навчального закладу  на 220 місць

 за  адресою вул. Таращанська 167,А 

            Розглянувши подання міського голови на підставі звернення Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації  відділу капітального будівництву  № 01-10/497 від 16 лютого 2017 р. у зв’язку із закінченням будівництва новозбудованого дошкільного навчального закладу  на 220 місць  за адресою вул. Таращанська 167,А, відповідно до ст. 25, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

            1.Визначити балансоутримувачем новозбудованого дошкільного навчального закладу  на 220 місць  за  адресою вул. Таращанська 167,А  в місті Біла Церква Київської області Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

            2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                        Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                       № 473-26-VII

Про внесення змін до плану діяльності

Білоцерківської міської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2017 рік,

затвердженого рішенням міської ради від

15 грудня 2016 року № 384-21-VIІ

Розглянувши подання міського голови, відповідно до статей 7,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2016 року № 384-21-VIІ, доповнивши його пунктами 17-19 такого змісту:

№ п/п

Назва проекту

регуляторного акта

Мета прийняття

регуляторного акта

Термін розробки регулятор-ного акта

Найменування підрозділу, відповідального

за розробку проекту регуляторного акта

17.

Про встановлення

місцевих податків і зборів в м. Білій Церкві на 2018 рік

Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування, збільшення бюджету розвитку, сприяння соціально-економічному розвитку міста Білої Церкви

ІІ квартал

2017 року

Управління економіки Білоцерківської міської ради

18.

Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква

З метою впорядкування розміщення, облаштування, утримання та визначення місць розміщення тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності на території міста Біла Церква

ІІ квартал

2017 року

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради

19.

Про затвердження Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква

З метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква

ІІ квартал

2017 року

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради

 2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку  підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.  

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                      № 474-26-VII

Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року №04-02-VII«Про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу» (зі змінами)

Розглянувши подання міського голови, в зв’язку з обранням депутатом міської ради Грисюка С.І. та поданої ним заяви, відповідно до п.3 ч.1 26, п.5 ч.4 ст.42, ч.1-3  ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року № 04-02-VII «Про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу» а саме:

в пункті 5 даного рішення з персонального складу виконавчого комітету міської ради виключити:

            -Грисюка Сергія Івановича - начальника комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», за поданням територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в місті Біла Церква Київської області.

2. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                             Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                         № 475-26-VII

Про внесення змін в рішення міської

ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII

«Про утворення постійних комісій  ради, 

затвердження їх складу та обрання голів комісій»

            Розглянувши заяву депутата міської ради Грисюка С.І., відповідно до  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Внести зміни в підпункт 1.6. «Постійна комісія з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку  підприємництва, власності, комунального майна та приватизації»   пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р.      № 06-02-VII, а саме: виключити зі складу комісії

            -Подольського Олександра Михайловича.

            2. Внести зміни в підпункт 1.2. «Постійна комісія з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою» пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII, а саме: включити до складу комісії

            -Грисюка Сергія Івановича..

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                          № 476-26-VII

Про внесення змін в рішення міської

ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII

«Про утворення постійних комісій  ради, 

затвердження їх складу та обрання голів комісій»

            Розглянувши заяву депутата міської ради Підопригори В.В., відповідно до  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Внести зміни в підпункт 1.4. Постійна комісія з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження»  пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р.                  № 06-02-VII, а саме: виключити зі складу комісії

            -Підопригору Віталія Володимировича.

            2. Внести зміни в підпункт 1.2. «Постійна комісія з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою» пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII, а саме: включити до складу комісії

            -Підопригору Віталія Володимировича.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                         № 477-26-VII

Про внесення змін в рішення міської

ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII

«Про утворення постійних комісій  ради, 

затвердження їх складу та обрання голів комісій»

            Розглянувши заяву депутата міської ради Шевченка В.М., відповідно до  ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Внести зміни в підпункт 1.3. «Постійна комісія з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів» пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII, а саме: виключити зі складу комісії

            -Хозєєва Олександра Анатолійовича.

            2. Внести зміни в підпункт 1.3. «Постійна комісія з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів» пункту 1 рішення міської ради від 11 грудня 2015р. № 06-02-VII, а саме: включити до складу комісії

            -Шевченка Василя Миколайовича.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                  № 478-26-VII

Про  забезпечення ефективного

управління землями в адміністративних

межах міста Біла Церква

          Розглянувши подання міського голови ,  відповідно до ст. 142 Конституції України, ст.80 Земельного кодексу України, ст.10, ст.16 , ст.25, пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 жовтня  1999 року №1135-р.  про передачу майна державного підприємства «Білоцерківський авіаційний завод» у власність територіальної громади             м. Білої Церкви, міська рада вирішила:

1.Виконавчим органам Білоцерківської міської ради в межах компетенції та повноважень, визначених Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, управлінські рішення  з питань регулювання земельних відносин та інших питань  при здійсненні функцій та повноважень в інтересах територіальної громади міста Біла Церква приймати на основі  та з врахуванням нормативно-правових актів, містобудівної документації,  інших документів, пов’язаних з будівництвом промислового району в східній частині міста, передачу майна державного підприємства «Білоцерківський авіаційний завод» у власність територіальної громади м. Білої Церкви, будівництва житлового масиву Піщаний, будівництва житлового масиву Таращанський та інших.

2.Виконавчому комітету Білоцерківської міської ради в межах повноважень :

2.1. Розробити та впровадити до 1 квітня 2017 року  систему заходів  щодо  ефективного управління землями, майном, природними ресурсами в адміністративних межах  міста Біла Церква.

 2.2. Вжити вичерпних заходів щодо приведення нормативно-правових актів, інших документів, які стосуються  земель, майна, природних ресурсів  територіальної громади міста Біла Церква у відповідність  до раніше прийнятих рішень щодо регулювання земельних відносин на території міста Біла Церква.  

  2.3. З метою приведення у відповідність прийнятих рішень та врахування при прийнятті нових управлінських рішень направити копії  цього рішення  до Київської  обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, Білоцерківської районної ради,  Білоцерківської районної  державної  адміністрації, Терезинської селищної ради,   Вільно-Тарасівської сільської ради, Маловільшанської сільської ради, Пилипчанської сільської ради, Піщанської сільської ради, Томилівської сільської ради,  Фурсянської сільської ради, Шкарівської сільської ради, територіальних органів   ЦОВВ та  інших зацікавлених установ та організацій.

 3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                 № 479-26-VII

Про внесення змін у Додаток до рішення міської

ради від 24 вересня 2015 року № 1576-79-VI

«Про деякі питання забезпечення жителів

м. Біла Церква муніципальним житлом на 2013-2018 роки».

Розглянувши подання міського голови, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24 вересня 2015 року № 1576-79-VI

 «Про деякі питання забезпечення жителів м. Біла Церква муніципальним житлом на              2013-2018 роки», міська рада вирішила:

1. Внести зміни у Додаток до  рішення міської ради від 24 вересня 2015 року                         № 1576-79-VI «Про деякі питання забезпечення жителів м. Біла Церква муніципальним житлом на 2013-2018 роки», а саме: пункт 22 викласти в такій редакції:

1.1. Пункт 22 : «ГРЕБІНІЧЕНКО Марія Василівна – кімната № 317»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування,охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                    Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                   № 480-26-VII

Про  звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної

Ради України, Голови комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, народних депутатів України та Голови Київської обласної державної адміністрації щодо проходження процесів децентралізації в Білоцерківському районі Київської області

            Розглянувши подання міського голови,  відповідно до ст. 140, 142 Конституції України, ст.80 Земельного кодексу України, ст.10, ст.25, пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Звернутись до  Президента України,  Прем’єр-міністра України, Голови Верховної  Ради України, Голови комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, народних депутатів України та Голови Київської обласної державної адміністрації щодо проходження процесів децентралізації  в Білоцерківському районі Київської області  та щодо створення на державному рівні незалежної робочої групи з підготовки пропозицій щодо забезпечення  проходження  процесів  добровільного об’єднання територіальних громад в Білоцерківському районі Київської області та розблокування питання щодо встановлення межі міста Біла Церква (додається).

            2.Уповноважити Білоцерківського міського голову, заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника юридичного управління Білоцерківської міської ради на представництво інтересів Білоцерківської міської ради та Білоцерківської територіальної громади  у робочій  групі, вказаній в пункті 1 даного рішення у випадку її утворення.

            3.   Білоцерківському міському голові:

            3.1. інформувати депутатів  Білоцерківської міської ради про хід роботи робочої групи;

            3.2.  вжити вичерпних заходів щодо захисту  інтересів територіальної громади міста Біла Церква при прийнятті рішень представницькими органами суміжних територіальних громад, які можуть зачіпати інтереси територіальної громади міста Біла Церква.

            4.  Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Білоцерківської міської ради та місцевих друкованих засобах масової інформації.

            5.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту та постійну комісію з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                            № 481-26-VII

Про перелік комунальних підприємств

Білоцерківської міської ради та об’єктів

соціально-культурного призначення

міста Білої Церкви для запровадження

на них громадських робіт

           Розглянувши звернення постійної  комісії  з питань дотримання  прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту від 26 січня 2017 року № 2-17-32, лист управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 17 січня 2017 року №26, листи Білоцерківського міськрайонного відділу з питань пробації  від 05 січня 2017 року           № 25/63, від 05 січня 2017 року № 25/64 відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 та ст. 100 Кримінального кодексу України, ч.1 ст.36 та ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України, міська рада вирішила:

           1.Погодити перелік комунальних підприємств Білоцерківської міської ради та об’єктів соціально-культурного призначення  міста Білої Церкви  для відбування засудженими кримінального покарання у вигляді громадських робіт та  порушниками, які притягнуті до адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток).

            2.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради  № 313-12-VІ від 29 вересня 2011 року «Про перелік підприємств для запровадження на них громадських робіт».

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з питань  з питань дотримання  прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту.

     Міський голова                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                                      № 482-26-VII

Про надання пільг

Розглянувши подання  від   18  січня 2017 року та протокол № 36  від  13 січня  2017 року  постійної комісії  з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів   щодо розгляду питань про надання пільг при нарахуванні орендної плати за користування комунальним майном, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань громадській організації «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» нежитлове приміщення площею 32,7 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

2.Надати безоплатно  в користування для здійснення статутних завдань  громадській організації Всеукраїнської спілки інвалідів і ветеранів війни в   Афганістані  «Десантне   братство» нежитлове приміщення площею 20,0 м2,  що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3,   з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

3.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському відділенню Української асоціації звільнених в запасах кадрових військовослужбовців нежитлове приміщення площею 31,7 м2, що  знаходиться за адресою:   м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

4.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація  соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» нежитлове приміщення площею 20,2 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

5.Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій нежитлове приміщення площею 15,8 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3,   з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року

6.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 39,9 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, пров. 2-ий Курсовий, 14а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

7.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 47,2 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква,                  вул. Сквирське шосе, 214б , з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

8.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 26,2 м2, що  знаходиться за адресою:  м. Біла Церква, вул. Шолом - Алейхема, 96, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

9.Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 163,3 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

10.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 74,0 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква,                                    б-р. Олександрійський , 80, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

11.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 31,3 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 161,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

12.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 68,9 м2, що  знаходиться за адресою:  м. Біла Церква,            вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

13.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській громадській організації інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля  нежитлове приміщення площею 25,3 м2, що  знаходиться за адресою:   м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

14.Встановити міжнародному фонду «Відродження Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 83,4 м2, розташованого за адресою: м. Біла Церква,                                          б-р. Олександрійський, 125,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

15.Встановити  Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 17,9 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з   01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

16.Встановити Білоцерківській  міській  громадській  організації  «Діти війни» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 10,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, 22,   з   01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

17.Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 42,8 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, з            01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

18.Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік  за оренду нежитлового приміщення площею 11,5м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по 31грудня 2017 року.

19.Встановити навчально-виробничому підприємству «Інвапром» Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 200,8 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні,17, з 01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

20.Відмовити  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової  орендної  плати в  розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення  площею  35,1 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

21.Відмовити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової орендної  плати в  розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення  площею  30,0 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

22.Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»   пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 89,6 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  б-р. Олександрійський,75, з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

23.Встановити комунальному дрібно-роздрібному підприємству «Забота» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік  за оренду нежитлового приміщення площею 26,7м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,                 вул. Партизанська 18, з 01 січня 2017 року по 31грудня 2017 року.

24.Встановити  комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн.  без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею             94,6 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  б-р. Олександрійський, 137,        з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

25.Встановити комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн.  без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 45,8 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Семашка,9, з 01січня 2017 року по   31 грудня 2017 року. 

26.Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн.  без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею      156,4 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17,  з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

27.Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн.  без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 40,5 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17, з 01січня 2017 року по   31 грудня 2017 року. 

28.Встановити комунальному підприємству «Аптека № 89» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн.  без ПДВ в рік  за оренду нежитлових приміщень, площею 62,6 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул.  І. Кожедуба, 155,            з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

29.Встановити  комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею            159,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Карбишева, 63, з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

30.Встановити   комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн.  без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 93,5 м2, що використовуються для  виготовлення ліків за рецептами , які знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Карбишева, 63, з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

31.Встановити  комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн.  без ПДВ за оренду нежитлового приміщення, площею 18,8 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Карбишева, 12              з 01січня 2017 року по   31 грудня 2017 року. 

32.Встановити  комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн.  без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею             226,3 м2, що використовуються для  виготовлення ліків  за рецептами, які  знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Ярослава Мудрого, 64/2, з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

33.Встановити комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі  1 грн.  без ПДВ за  1 м2,   за оренду нежитлових приміщень, площею    662,1 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Ярослава Мудрого, 64/2,   з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

34.Встановити   Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі         1 грн. без ПДВ  в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 246,5 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Водопійна, 19, з 01січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

35.Встановити   Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі         5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 24,21 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по   31 грудня 2017 року.

36. Встановити  Редакції Білоцерківського міського радіомовлення-комунальне підприємство  пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду  нежитлового приміщення площею 40,4 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

37.Встановити комунальному закладу Білоцерківської міської ради   «Білоцерківський міський  будинок органної та камерної музики» пільгову орендну плату в розмірі    1 грн. без ПДВ в рік  за оренду нежитлового приміщення площею 774,3 м2 , розташованого за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 4,    з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

38.Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 366,41 м2, розташованих за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський,94, з 01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року. 

39.Встановити комунальному підприємству Київської обласної ради «Київський академічний «Обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського» пільгову орендну плату  в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового підвального приміщення площею 252,1 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3,  з 01січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

40.Встановити Білоцерківській міській організації профспілки працівників культури  пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 на нежитлове  приміщення площею 30,23 м2 ,що знаходиться за адресою  : м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017року.

41.Встановити Білоцерківській міській організації профспілок працівників  житлово-комунального господарства , місцевої промисловості, побутового обслуговування населення пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за              1 м2 на  нежитлове приміщення площею 36,5 м2  розташоване за адресою:                  м. Біла Церква, Торгова площа, 16,  з 01 січня 2017року по 31 грудня 2017 року.

42.Встановити Білоцерківському міському комітету профспілки працівників державних установ пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення площею 16,0 м2, що знаходиться за адресою:      м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

43.Встановити Українській Православній Церкви, парафії Святителя Луки Войно-Ясенецького пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею   219,7 м2, що знаходиться за адресою:            м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

44.Встановити Євангельській християнській церкві “Джерело життя” пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею І поверху 931,26 м2 та підвалу площею 72,7 м2, розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1,               з  01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

45.Встановити Релігійній громаді Українській Греко-католицькій церкви парафії Різдва Христового пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік   за оренду нежитлового приміщення  площею 17,9 м2, що знаходиться за адресою:       м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

46.Встановити приватному навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа   І-ІІІ ступеня – дитячий садок «Міцва-613» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень площею                 1613,6 м2, розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4, з 01 січня 2017 року по   31 грудня 2017 року.

47.Встановити Білоцерківському інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом, в розмірі  3% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею   2215,1 м2 та підвалу 516,3 м2, що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,  пров. 2-й Героїв Крут,42, з 01січня 2017 року по             31 грудня 2017 року. 

48.Встановити Академічній художній школі пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення площею 115,9 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 64, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

49.Встановити Товариству польської культури ім. З. Красинського пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду  нежитлового приміщення площею 18,8 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

50.Встановити Білоцерківському районному товариству бджолярів для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення площею 17,5 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

51.Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Щаслива родина» пільгову орендну плату в розмірі  5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 32,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Гайова, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

52.Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області»  пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 40,0 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,   Гайок, б/н,    з   01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

53.Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області»   пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 34,0 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,             вул. Водопійна, 22,   з  01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

54.Встановити громадській організації «Академія  традиційного карате-до»  пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 237,8 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,            вул. Героїв Небесної Сотні, 46а,  з  01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

55.Встановити громадській організації «Академія традиційного карате-до» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 61,6 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,                                      б-р. Олександрійський ,149,  з  01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

56.Встановити  Білоцерківській міській громадській організації «Прозріння» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 48,4 м2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,                                      б-р. Олександрійський ,40,  з  01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

57.Встановити Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта» для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2  за оренду нежитлового приміщення площею 25,1 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,            вул. Ярослава Мудрого, 11, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

58.Встановити  міськрайонному об’єднанню Всеукраїнського товариства «Просвіта»   пільгову орендну плату  в розмірі  5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 30,3 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого,11,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

59.Встановити Київській обласній асоціації аптечних працівників пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду нежитлового приміщення площею 17,0 м2 що знаходяться за адресою: м. Біла Церква,               вул. Водопійна,19, з  01 січня 2017 року по  31 грудня 2017 року.

60.Встановити  Білоцерківській   міській   громадській  організації  «Асоціація  депутатів  Білоцерківської міської ради» пільгову орендну плату  в розмірі          5 грн. без ПДВ за 1м2 оренду нежитлового  приміщення площею 18,3 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська,18, з 01 січня 2017 року по   31 грудня 2017 року.

61.Встановити фізичній особі – підприємцю Липовому М.М. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 16,9 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,вул. Таращанська, 163а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

62.Встановити фізичній особі – підприємцю Лященку О.О. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 10 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 28,3 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул.. Ярослава Мудрого,49,  з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

63.Дозволити комунальному підприємству Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по      31 грудня 2017 року, встановити пільгові орендні ставки із розрахунку, щоб орендна плата становила за  1 м2  за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для:

-Розміщення офісів – 25грн. без ПДВ.

-Розміщення виробництва, складів та інших видів діяльності – 16.67 грн. без ПДВ.

-Розміщення авіаційних підприємств з технічного обслуговування повітряних суден в корпусах  ангарного типу №1 та №1а -8.33грн. без ПДВ .

64.Дозволити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне    управління», при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року встановити пільгові орендні  із розрахунку, щоб орендна плата становила за   1 м2  за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для:

         - Розміщення офісів-18.00грн.( в т.ч. ПДВ );

                      - Розміщення навчальних закладів - 36.00грн. ( в т.ч.  ПДВ);

                      - Розміщення складів-18.00грн. (в т.ч. ПДВ) ;

                      - Розміщення виробництва та інших видів діяльності-24.00грн. ( в т.ч. ПДВ).

65.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) нежитлове приміщення площею                58,0 м2, що  знаходиться за адресою:   м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20,             з    01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

66.Надати безоплатно в користування  для здійснення статутних завдань Білоцерківській організації Всеукраїнського об’єднання ветеранів нежитлове приміщення площею 37,6 м2, що  знаходиться за адресою: м. Біла Церква,               вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

67.Встановити Білоцерківській міській громадській  організації «Ветерани Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м2 за оренду  нежитлового приміщення площею 50,3 м2, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46, з 01 січня 2017 року по 31грудня 2017 року.

68.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку,бюджету, фінансів.   

     Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                     № 483-26-VII

 Про безоплатну передачу з балансу виконавчого

комітету Білоцерківської  міської  ради  на  баланс

департаменту житлово - комунального

господарства Білоцерківської міської ради майна

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації 17 січня 2017 року № 153, лист відділу охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  від 01 грудня 2016 року № 151,  відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Виконавчому комітету  Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу, а департаменту житлово - комунального господарства Білоцерківської міської ради прийняти на баланс майно, а саме:

- автомобіль ГАЗ 31029, реєстраційний номер 01718 КМ, 1995 року випуску; 

- комп’ютер в зборі (процесор АМD Athlon (tm) 64x2 DualCoreProcessor 3800+1.99GHz;  ПН-0001605), 2009 року випуску;

- комп’ютер в зборі (процесор АМD Athlon (tm) 1.66 ГГц 512 МБ ОЗУ), 2004 року випуску;

- принтер лазерний Canon, 2009 року випуску;

- принтер лазерний Рanasoniк, 2016 року випуску;

- телефон-факс Рanasoniк, 2008 року випуску.

2. Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

 Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                           № 484-26-VII

Про надання згоди на безоплатне прийняття  у

комунальну власність територіальної громади

міста Білої Церкви від об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Шевченківський-103» 

майна

              Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  17 січня 2017 року № 151, відповідно до пп. 197.1.16. ст. 197 Податкового кодексу України, ч. 5.6. Положення  Про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливної (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній), їх облік та прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 05 травня 2016 року                             № 139-10-VІІ, рішення виконавчого комітету від 11 жовтня 2016 року № 440 «Про створення комісії по обстеженню зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та  теплопостачання, що прокладені до житлового будинку по вул. Шевченка, 103 в місті Білій Церкві Київської області» від 11 жовтня 2016 року № 440, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

 1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шевченківський-103»  майна, а саме:

1.1. Зовнішні мережі водопостачання:

-  труба сталева, діаметр 100 мм в 2 нитки, довжина 30 м, 2016 року введення в експлуатацію;

1.2.  Зовнішні мережі водовідведення:

-  труба ПВХ, діаметр 160 мм, довжина 118 м, 2016 року введення в експлуатацію;

- труба ПВХ, діаметр 250 мм, довжина 7 м, 2016 року введення в експлуатацію;

-  труба ПВХ, діаметр 110 мм, довжина 20 м, 2016 року введення в експлуатацію;

- каналізаційні колодязі залізобетонні, діаметр 1000 мм, кількість - 9 шт., діаметр 1500 мм, кількість – 1 шт., 2016 року введення в експлуатацію;

1.3. Теплові мережі:

- від ТК – 5А до ТК - 1 (існ.) у двотрубному обчисленні, в т.ч. трубопроводи    Т 1, Т 2, теплова камера ТК – 5А, марка трубопроводу 2Д 159х4,5 (ППІ 159х4,5 – П - 250), довжина 120 м, 2016 року введення в експлуатацію;

-  від ТК – 1 до цоколю житлового будинку у двотрубному обчисленні, в т.ч. трубопроводи     Т 1, Т 2, теплова камера ТК 1 (існ.), марка трубопроводу 2Д 108х4,0 (ППІ 108х4,0 – П -200), довжина 16  м, 2016 року введення в експлуатацію,

що прокладені до житлового будинку № 103 по вул. Шевченка в місті Біла Церква Київської області.

2. Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

 3. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради прийняти на свій баланс зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, вказані в підпунктах 1.1.  і 1.2. пункту 1.

 4. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» прийняти на свій баланс зовнішні теплові мережі,  вказані в підпункті 1.3. пункту 1.

 5. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи щодо передачі майна, вказаного в пункті 3, концесіонеру – товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії.

 6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                            Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                            № 485-26-VII

Про  безоплатну  передачу  з   балансу  Білоцерківського міського

інформаційно - аналітичного   центру медичної статистики та здоров’я

«МЕДІНСТАТ»  на  баланс комунального закладу Білоцерківської

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної

допомоги № 2» майна

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації 17 січня 2017 року № 152, лист голови ліквідаційної комісії з питань ліквідації комунальної установи Білоцерківського міського   інформаційно - аналітичного   центру медичної статистики та здоров’я  «МЕДІНСТАТ» від 23 грудня 2016 року,  відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

 1. Білоцерківському міському   інформаційно - аналітичному   центру медичної статистики та здоров’я  «МЕДІНСТАТ» передати безоплатно з свого балансу, а комунальному закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» прийняти на баланс майно згідно переліку (додаток).

 2. Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

  Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                     № 486-26-VII

Про надання пільг суб’єктам господарювання

з орендної плати, за оренду нежитлових приміщень

(харчоблоків) загальноосвітніх навчальних закладів

міської комунальної власності

            Розглянувши подання  від  18  січня  2017 року та протокол № 36 від  13 січня   2017 року  постійної комісії  з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів   щодо розгляду питань про надання пільг при нарахуванні орендної плати за користування комунальним майном, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

      1.Встановити суб’єктам господарювання пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень (харчоблоків)  загальноосвітніх навчальних закладів міської комунальної власності з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, без  зміни техніко-економічних показників приміщень.

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської                 ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів .  

Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                      № 487-26-VII

 Про реорганізацію комунального

підприємства Білоцерківської міської ради

Білоцерківська міська майстерня

«Художня спілка»

           Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі протокольного рішення комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста від 26 жовтня 2016 року №4, відповідно до ст.ст. 104-107 Цивільного кодексу України,  ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 25, п. 30, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» міська рада вирішила:

             1.Реорганізувати юридичну особу – комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» (09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Спартаківська,21, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20609536) шляхом  приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка» (09100, Київська обл., м. Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги,11,  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02219352).

2. Утворити комісію з реорганізації комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка» (далі – комісія з реорганізації) згідно з додатком  та визначити місце знаходження комісії за адресою: 09100, Київська обл. м. Біла Церква, вул.Я.Мудрого,15.

3. Встановити строк для заяв кредиторами своїх вимог – два місяці з дня опублікування повідомлення про реорганізацію комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка»  у встановленому законом порядку.

4. Комісії з реорганізації:

4.1.Провести процедуру реорганізації комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка» відповідно до чинного законодавства України.

4.2.В триденний термін повідомити державного реєстратора про прийняття рішення щодо реорганізації комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківської міської майстерні «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка» .

4.3. Після закінчення строку для предявлення вимог кредиторам подати на затвердження міській раді передавальний акт.

4.4.Закінчити процедуру реорганізації комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка» та надати державному реєстратору документи для припинення юридичної особи в терміни, встановлені чинним законодавством України.

5. Визначити голову комісії з реорганізації уповноваженою особою, яка зобов’язана подати до державного реєстратора заяву про реорганізацію комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська майстерня «Художня спілка» шляхом приєднання до комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка».

6.Організацію виконання цього рішення покласти на управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                        № 488-26-VII

Про ліквідацію комунального

підприємства «Аптека №89»

            Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі протокольного рішення комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста від 26 жовтня 2016 року № 4, відповідно до                ст.ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України,  ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 25, п. 30, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» міська рада вирішила:

            1.Припинити юридичну особу – комунальне підприємство «Аптека №89» (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. П.Запорожця,155, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23244561) шляхом ліквідації.

            2. Утворити ліквідаційну комісію по припиненню комунального підприємства «Аптека №89» (далі – ліквідаційна комісія) згідно з додатком  та визначити місце знаходження комісії за адресою: 09100, Київська обл. м. Біла Церква,  вул. Я.Мудрого, б.15.

3. Встановити строк для заяв кредиторами своїх вимог – два місяці з дня опублікування повідомлення про припинення діяльності шляхом ліквідації у встановленому законом порядку.

          4. Ліквідаційній комісії провести процедуру ліквідації комунального підприємства «Аптека №89» відповідно до чинного законодавства України.

5. Ліквідаційній комісії в триденний термін повідомити державного реєстратора про прийняття рішення щодо ліквідації комунального підприємства «Аптека №89».

          6. Ліквідаційній комісії подати на затвердження міській раді проміжний та кінцевий ліквідаційний баланс комунального підприємства «Аптека №89».

          7. Ліквідаційній комісії передати документи, що підлягають обов’язковому зберіганню до архівної установи.

8. Визначити голову ліквідаційної комісії уповноваженою особою, яка зобов’язана подати до державного реєстратора заяву про припинення юридичної особи -  комунального підприємства «Аптека №89».

9. Ліквідаційній комісії закінчити ліквідацію комунального підприємства «Аптека №89». та надати державному реєстратору документи для припинення юридичної особи в терміни, встановлені чинним законодавством України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                     № 489-26-VII

Про продовження терміну дії рішення Білоцерківської міської ради  від 25 грудня 2015 року № 16-03-VII «Про створення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради  з питань перевірки комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій  територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є  частка майна територіальної громади міста Біла Церква, та перевірки, відповідно до чинного законодавства України, інших підприємств та організацій, що надають комунальні послуги населенню» на 2017 рік

            Розглянувши звернення депутата Білоцерківської міської ради  VII скликання Джегура Г.В., відповідно до ч.1 ст.59, пункту 2 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Продовжити термін дії рішення Білоцерківської міської ради  від 25 грудня 2015 року № 16-03-VII «Про створення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради  з питань перевірки комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій  територіальної громади міста Білої Церкви та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є  частка майна територіальної громади міста Біла Церква, та перевірки, відповідно до чинного законодавства України, інших підприємств та організацій, що надають комунальні послуги населенню» на 2017 рік.

2.Внести зміни в пункт 2 рішення, а саме:

2.1. Виключити  з персонального складу тимчасової контрольної комісії

-Джегура Геннадія Васильовича – депутата міської ради

-Іщенка  Павла Дмитровича – депутата міської ради

-Хозєєва Олександра Анатолійовича – депутата міської ради.

2.2. Включити до персонального складу тимчасової контрольної комісії

-Бабенка Володимира Миколайовича – депутата міської ради

-Грисюка Сергія Івановича – депутата міської ради

-Денисенка Ігоря Олександровича – депутата міської ради

-Корнійчука Віталія Леонідовича – депутата міської ради

-Ореховського Олександра Петровича – депутата міської ради

-Панасова Володимира Олексійовича – депутата міської ради

-Тищенка Андрія Сергійовича – депутата міської ради

3.Дане рішення набирає чинності   з дня його офіційного оприлюднення.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                № 490-26-VII

Про внесення змін до міської цільової програми

створення  та впровадження містобудівного кадастру

міста Біла Церква на 2013-2017 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 22 серпня 2013 № 1033-45-VI

Розглянувши звернення постійної комісії з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів 12 січня 2017 року № 2-17-09, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22 серпня 2013 № 1033-45-VI, а саме, додаток 1 та 2 викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісіюз питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                             № 491-26-VII

Про внесення змін в рішення міської ради

від 22 грудня 2016 року №395-22-VII

«Про безоплатну передачу з балансу відділу

 капітального будівництва Білоцерківської

міської ради   закінчених будівництвом об’єктів»

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 27 січня 2017 року № 2-17-44, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Пункт 2 додатку до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року №395-22-VII  викласти в такій редакції: «2.Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку, використання, регулювання та споживання води та теплової енергії житлового будинку  по вул. Таращанська,163а в м. Біла Церква Київської області».

            2.Пункт 19 додатку до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року                       №395-22- VII  виключити з переліку.

            3. Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

            4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                        № 492-26-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу капітального

 будівництва Білоцерківської міської ради   на баланс

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

закінчених будівництвом об’єктів

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 27 січня 2017 року № 2-17-43, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради  передати безоплатно з свого балансу, а Управлінню освіти і науки  Білоцерківської міської ради  прийняти на баланс,закінчені будівництвом об’єкти :

-Реконструкція приміщень ЗОШ №13 під розміщення груп ДНЗ по                      вул. Таращанська, 18 в    м. Біла Церква Київської області;

-Реконструкція приміщень ДНЗ №24 «Світанок» по вул. Некрасова, 36 в                 м. Біла Церква Київської області;

-Реконструкція приміщень басейну КЗ БМР ДЮСШ №2 по вул. Я.Мудрого, 54 в м. Біла Церква Київської області.

2.Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                    Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                              № 493-26-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу капітального

будівництва Білоцерківської міської ради  на баланс

департаменту житлово - комунального господарства

Білоцерківської міської ради закінчених будівництвом об’єктів

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 27 січня 2017 року № 2-17-41, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу, а департаменту житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради   прийняти на баланс  закінчені будівництвом об’єкти :

-Реконструкція алеї б-р Олександрійський від перехрестя вул. В.Чорновола до дендропарку Олександрія.

-Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу по вул.                Б. Хмельницького.

            2. Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                             № 494-26-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу капітального

будівництва Білоцерківської міської ради   на баланс

комунального підприємства Білоцерківської міської ради

Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління

закінчених будівництвом об’єктів

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 27 січня 2017 року №2-17-43, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради  передати безоплатно з свого балансу, а комунальному підприємству  Білоцерківської міської ради   «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» прийняти на баланс закінчені будівництвом об’єкти згідно переліку (додаток ).

            2.Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                             Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                            № 495-26-VII

Про затвердження Договору на господарське

відання складовими газорозподільної системи

            Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 28 грудня 2016 року № 2-17-89, на виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30 серпня 2015 року №2494, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Затвердити Договір від 23 лютого 2017 року № 1 ГВ на господарське відання складовими  газорозподільної системи з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» (додається).

            2.Доручити міському голові підписати Договір від 23 лютого 2017 року № 1 ГВ на господарське відання складовими  газорозподільної системи з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» від імені Білоцерківської міської ради.

            3.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20 червня 2013 року №1006-43-VI  «Про затвердження Договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України».

            4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля  та енергозбереження.

Міський голова                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                        № 496-26-VII

Про внесення змін в додаток до рішення міської ради

 від 23 грудня 2014 року1372-68-VI «Про деякі

питання безоплатної первинної  правової допомоги 

в м. Біла Церква»  шляхом викладення його у новій редакції

Розглянувши звернення постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту від 27 січня  2017 року № 2-17-40, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», статей 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 червня 2012року № 891/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за №987/21299, міська рада вирішила:

            1. Внести зміни в додаток «Склад конкурсної комісії із залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги в м. Біла Церква» до рішення міської ради від 23 грудня 2014 року №1372-68-VI«Про деякі питання безоплатної первинної правової допомоги  в м. Біла Церква» шляхом викладення його у новій редакції (згідно з додатком).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                           № 497-26-VII

Про звернення до Президента України, Голови Верховної

Ради України, Прем'єр-міністра України щодо визнання

тимчасової окупації  частини території України Російською

Федерацією та щодо  підтримки торговельної блокади

   На підставі звернення депутатів міської ради Наконечного С.П. (фракція «Об’єднання Самопоміч»), Мартинюка С.І. (фракція Українське об’єднання патріотів – УКРОП), Кошеля В.О. (фракція ВО «Свобода») та відповідно до статей 25, 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Звернутися до Президента України, Голови
Верховної Ради України, Прем'єр - міністра України щодо визнання тимчасової
окупації частини території України Російською Федерацією та щодо
підтримки торговельної блокади (звернення додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту .

Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                 № 498-26-VII

Про направлення резолюції мітингу,

який відбувся 15 лютого 2017 року

в м.Біла Церква,   до Президента України,

Кабінету Міністрів України та Голови

Верховної Ради України

Розглянувши  та обговоривши резолюцію мітингу, який відбувся 15 лютого 2017 року в м.Біла Церква, відповідно до ст.8, 9, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи думку громадськості міста Біла Церква, міська рада вирішила:

   1. Направити резолюцію мітингу  до Президента України,Кабінету Міністрів України та Голови Верховної Ради України (додаток  1 ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                            № 499-26-VII

Про звернення до Верховної Ради України щодо відкликання народного депутата України Семенченка Семена Ігоровича з посади першого заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони

Розглянувши доповідь депутата Білоцерківської міської ради Бабенка В.М., керуючись               ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VIIскликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII, міська рада вирішила:

1.Звернутись до Верховної Ради України, фракції «Об'єднання „Самопоміч"» у Верховній Раді України щодо відкликання народного депутата України Семенченка Семена Ігоровича з посади першого заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони та обмеження йому доступу до державної таємниці (звернення додається).

2.Опублікувати текст звернення на сайті Білоцерківської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський головаГ.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                        № 500-26-VII

Про уповноваження посадових осіб 

на підписання актів від імені

Білоцерківської міської ради

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А. на виконання Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року №376 відповідно до ст.12,122,123,186,186-1, 198 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051, міська рада вирішила:

 1.  Уповноважити заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків на підписання актів погодження меж земельних ділянок комунальної власності (та що межують з ними) та актів прийому-передачі межових знаків на зберігання від імені Білоцерківської міської ради (територіальної громади м. Біла Церква).

2. У випадку відсутності заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків уповноважити начальника управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, вчиняти дії зазначені в пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та кадастру, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого  2017 року                                                  № 501-26-VII

Про затвердження Програми розвитку

земельних відносин у місті Білій Церкві

на 2017-2020 роки

Розглянувши  подання управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 25 січня 2017 року № 71,  відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин у місті Білій Церкві                      на 2017-2020 роки згідно з додатком.

         2.  Міському фінансовому управлінню міської ради під час формування міського бюджету на відповідні роки передбачати кошти для фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А. Дикий

РішенняБілоцерківськоїміськоїради
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
64 перегляди в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Трейлери
На цьому тижні в кінотеатрі ім. Довженка покажуть нові цікаві фільми, які заслуговують уваги. Тому, вже за традицією розповідаємо, що подивитися в кіно. Вже завтра в Білій Церкві розпочнеться показ американського бойовику зі Сильвестром Сталлоне в головній ролі «Крід II: Спадщина Роккі Бальбоа», комедії «Почни спочатку» з Дженіфер Лопес і Ванессою Хадженс в головних ролях та комедію «Родина за хвилину». Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа  Це вже друга частина п...
Суспільство
Національний авіаційний університет планує використовувати аеродром «Біла Церква» для проведення випробувань безпілотників та виконання науково-виробничих робіт у сфері безпілотних комплексів.  Про це повідомляє прес-служба Білоцерківського авіаційного комплексу. За словами проректора наукової роботи Національного авіаційного університету (НАУ) Володимира Харченко, протягом багатьох років НАУ розробляє безпілотну техніку, безпілотні авіаційні системи та бе...
Відео
Вчора, 22 січня близько 16:30 в Білій Церкві на перехресті вулиць І. Кожедуба та Рибна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля служби доставки «Нова Пошта» та маршрутного автобусу. Як повідомляють журналісти телеканалу «Крокус», в результаті ДТП двоє потерпілих були направлені до лікарні, а маршрутка зайнялася. Водій, незважаючи на незначні травми, від госпіталізації відмовився. Детальніше дивіться у сюжеті: Читайте також: Білоцерківська...
ФОТО
У Білій Церкві презентували скульптуру «Шлях до Соборності України», проект, який об’єднає у єдине ціле людей, саму тут, кожен бажаючий зможе увіковічнити себе та закласти свою цеглину у потужну стіну майбутнього нашої країни. Встановлять арт-об’єкт в районі перехрестя вулиць Шевченка та проспекту Князя Володимира. Схожа скульптура є в Литві, її автором став відомий литовський скульптор Тадас Густаускас.   Арт-об'єкт імітуватиме монолітну стіну із вирізани...
Кримінал
На Білоцерківщині прокуратура намагається повернути на користь держави земельну ділянку площею понад 11 га Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, піч час передачі у власність земельної ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення на території Дроздівської сільської ради Білоцерківського району були виявлені значні порушення. Земельну ділянку площею понад 11 га сільськогосподарського призначення було передано у прав...
Фото, Відео
Вчора, 22 січня з нагоди 100-річчя Дня Соборності України в Білій Церкві відбувся ряд святкових заходів. Саме цього дня, рівно 100 років тому, у 1919 році, на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні Соборність України - це єдність усіх українців навколо головних ідей...
Суспільство
У середу, 23 січня над Україною пануватиме новий циклон з  Балкан, який принесе сильний сніг та хуртовини. У Білій Церкві також протягом усього дня йтиме сильний сніг. Температура повітря коливатиметься від -5  до -7  градусів, вночі - -8- -10. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Народний прогноз погоди: 23 січня вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. У народі цього святого називали Літопокажчик, тому що природні явища цього дня вказували...
Кримінал
У Білій Церкві чоловік викрадав велосипеди з підвалів багатоповерхівок. Останнім його здобутком став коштовний порцеляновий сервіз, вартістю близько 1500 доларів. Як повідомляє прес-служба Білоцерківського відділу поліції, упродовж останніх двох тижнів до поліції надійшла низка заяв щодо крадіжок велосипедів з підвалів багатоповерхівок. Останнє повідомлення було про викрадення чайного сервізу аналогічним способом. Під розшуку, поліцейські встановили, що до...
Суспільство
Протягом 2018 року Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості працевлаштував 3946 осіб, повідомляє прес-служба центру зайнятості. «На 10% порівняно із 2017 роком збільшилась і кількість роботодавців, що співпрацювали із центром зайнятості. Зокрема, 1400 роботодавців поповнили базу вакансій на 7,3 тисячі пропозицій роботи», - зазначає директор Білоцерківського МРЦЗ Володимир Бобрик. Середній розмір заробітної плати по запропонованим вакансіям становив 5...