Рішення Білоцерківської міської ради від 18 лютого 2016 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                          № 63-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження звіту про виконання

бюджету  м. Білої Церкви   за  2015 рік

      Розглянувши подання міського голови та заслухавши і обговоривши звіт  фінансового управління Білоцерківської  міської  ради  про  виконання  бюджету    м. Біла Церква   за  2015 рік, відповідно  до п.4 ст.80 Бюджетного  кодексу України,  п.23 частини 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

     1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за  2015 рік згідно з додатком по доходах в сумі  1 130 487 641 грн. і  по видатках  та кредитуванню  в сумі 1 113 307 025 грн. з перевищенням доходів над видатками  в сумі  17 180 616 грн.,  згідно з додатком,  в т.ч.:

    1.1. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі                          1 086 497 437 грн., по видатках та кредитуванню в сумі 997 614 061 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 88 883 376  грн.

     1.2. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі                43 990 204 грн., по видатках в сумі 115 692 964 грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 71 702 760 грн. 

Міський голова                                Г.А.  Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                          № 64-07-VII

м.Біла Церква

 Про внесення змін та доповнень

 до  рішення  міської  ради

 від  12 січня 2016 р.  №  27-04-VІІ

«Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» 

Розглянувши пропозиції міського голови, відповідно до п.п 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Київської обласної ради від 11.02.2016 р.             № 074-02-VII, міська рада вирішила:

   1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 січня 2016 р. № 27-04-VII «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік», а саме:

   в абзаці 1 пункту 1 цифри «1 174 211 848», «1 127 838 300»   замінити на цифри    «1 176 747 348», «1 130 373 800»;      

   в абзаці 2 пункту 1 цифри «1 174 211 848», «1 097 152 717»                           замінити на цифри «1 176 747 348», «1 099 688 217».

    2.  Внести зміни у додатки 1,3,5 до рішення міської ради від 12 січня 2016 року         № 27-04-VIІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.

           3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 65-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Положення про  порядок надання матеріальної

допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним

супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися  в складних життєвих обставинах

          Розглянувши подання постійної комісії  з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від № 2-17-137 від 19 січня 2016 року, відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та  пункту 22 статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання п.6.6. міської цільової Програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї  на       2016-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради  від 25 грудня 2015 року     № 13-03- VII, з метою  збереження цілісності сім’ї, захисту прав  її членів, створення  умов для нормального розвитку й виховання дітей, для  задоволення матеріальних потреб і інтересів сімей та осіб з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися  в складних життєвих обставинах, міська рада вирішила:

         1.Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися  в складних життєвих обставинах згідно з додатком.

         2.Вважати таким, що втратило чинність,  рішення міської ради від 25.05.2011 р.                         № 192-09-VI «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги  сім’ям та особам з числа молоді, які опинилися  у складних життєвих обставинах і знаходяться  під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

         3.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства з питань освіти, культури, мов, духовності, молоді та спорту. 

Міський голова                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 66-07-VII

м.Біла Церква

Про припинення договору про встановлення

особистого строкового сервітуту

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяву фізичної особи-підприємця, відповідно до статей 12, 102, 141 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

   1. Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту:

1.1. Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 29 жовтня 2013 року № 293, укладений з фізичною особою-підприємцем Зубченком Павлом Миколайовичем під розміщення вхідної  групи до власного нежитлового приміщення – кафетерію по вулиці Ярослава Мудрого, 70, приміщення 23, на земельну ділянку площею 0,0053 га,   на підставі пункту 10.2 рішення міської ради від 26 вересня 2013 року № 1043-46-VI, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                        № 67-07-VII

м.Біла Церква

Про відмову в  наданні дозволів на розроблення  проектів

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 123 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

1. Відмовити в наданні дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

1.1. Фізичній особі-підприємцю Григор Ганні Яківні під розміщення  магазину в місті Біла Церква по вулиці Піщана, в районі пожежного ДЕПО, орієнтовною площею 0,0079 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України « Про землеустрій» .

1.2. Фізичній особі-підприємцю Кабанчуку Миколі Васильовичу  під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – масажного кабінету в місті Біла Церква по вулиці Академіка Вула, 6, приміщення 190, орієнтовною площею 0,0005 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться за адміністративними межами міста та перебуває в постійному користуванні Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради згідно державного акту на право постійного користування .

1.3. Фізичній особі-підприємцю Хоменко Тамарі Миколаївні під розміщення  вхідної групи до власного нежитлового приміщення  в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара, 5,  приміщення 37, орієнтовною площею 0,0037 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до статті 42, 134  Земельного кодексу України.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                             № 68-07-VII

м.Біла Церква

Про поновлення договорів оренди землі

 Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до статей 12,  93 Земельного кодексу України, статей 33 Закону України «Про оренду землі», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року  № 1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

1. Поновити договір оренди землі:

1.1.Фізичній особі-підприємцю  Звичайній Людмилі Олександрівні під розміщення  павільйону в місті Біла Церква по вулиці Логінова, в районі житлового будинку № 37-а по вулиці Чуйкова, загальною площею 0,0111 га ( з них під спорудами: 0,0029 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0040 га, інші – 0,0042 га), строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:003:0004).

1.2. Фізичній особі-підприємцю Фастівській Олені Олегівні  під розміщення кафе швидкого харчування  в місті Біла Церква по бульвару 50-річчя Перемоги, 97, приміщення 1, загальною площею 0,0240 га, строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0134).

1.3. Фізичній особі-підприємцю  Смаковській Тетяні Данилівні під розміщення  вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину з продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці  Олеся Гончара,12, загальною площею 0,0048 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0016 га, під спорудами – 0,0022 га, пі проїздами, проходами та площадками – 0,0010 га),  строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:007:0078).

1.4. Фізичній особі-підприємцю Коноваленко Тетяні Володимирівні під розміщення відокремленого входу до власного нежитлового приміщення – стоматологічного кабінет   в місті Біла Церква по вулиці Турчанінова, 21,  загальною площею 0,0021  га ( з них: капітальна – 0,0017 га, інші – 0, 0004 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:02:031:0032).

1.5. Фізичній особі-підприємцю Мільцарику Геннадію Антоновичу  під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів  в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого, 7, загальною площею 0,0014 га ( з них: під спорудами – 0,0006 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0008 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0119).

1.6. Приватному підприємству «Р.Стайл»  під розміщення швейного цеху в місті Біла Церква по вулиці Запорізька,2а, загальною площею 0,0327 га ( під спорудами – 0,0021 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0306 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:022:0145).

1.7. Публічному акціонерному товариству «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» під розміщення існуючої виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Леваневського,85, загальною площею 0,5866 га, (з них: капітальна трьох і більше поверхова – 0,3186 га, під спорудами – 0,0012 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,2668 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.8. Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» під розміщення Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства  в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого,61, загальною площею 0,6432 га, ( з них: капітальна одноповерхова – 0,1637 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,0318 га, під спорудами -  0,0065 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,3748 га, під зеленими насадженнями – 0,0664 га),  строком на 25 (двадцять п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:034:0009).

1.9. Приватному підприємству «Каріна» під розміщення павільйону-атракціону «Автодром» в місті Біла Церква по вулиці Леся Курбаса, 12, загальною площею 0,0469 га, ( з них: під спорудами – 0,0318 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0151 га),  строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0032).

1.10. Фізичній особі-підприємцю Науменко Станіславу Григоровичу  під розміщення відокремленого входу до власних нежитлових приміщень-перукарні  в місті Біла Церква по вулиці Нєкрасова, 46, приміщення 142; 143,  загальною площею 0,0028 га, строком на 5 (п’ять) років за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:016:0049).

1.11. Приватному підприємству «Шинник+»  під розміщення існуючих нежитлових будівель і споруд та для обслуговування виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Глиняна, 40б, на земельну ділянку  загальною  площею 0,6268 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0953 га, під спорудами – 0,0062 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,5253 га), строком на 49 (сорок дев’ять)  років,  за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.12. Фізичній особі-підприємцю Ільніцькій Інні Миколаївні  під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення - салону краси  в місті Біла Церква по вулиці Гоголя, 16, загальною площею 0,0016 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:015:0214).

1.13. Приватному підприємству «Валоїс», фізичній особі-підприємцю Погребняк Миколі Івановичу  під розміщення проїзду та проходу спільного користування в рівних частках до власних існуючих нежитлових будівель в місті Біла Церква по вулиці Київська,33,  загальною площею 0,0166 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:06:002:0066).

1.14. Фізичній особі-підприємцю Лялько Костянтину Олександровичу під розміщення шиномонтажної майстерні в місті Біла Церква по вулиці Банкова,2а, загальною площею 0,0153 га, ( з них: під спорудами – 0,0026 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0127 га), строком до початку будівництва житлового будинку, але не більше ніж  на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0001).

1.15. Фізичній особі-підприємцю Ямпольській Розалії Вікторівні  під розміщення магазину по продажу промислових товарів  в місті Біла Церква по вулиці Леваневського (на території дитячого містечка), загальною площею 0,0120 га, ( з них: під спорудами – 0,0084 га, під проходами – 0,0036 га),  строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:007:0032).

1.16. Фізичній особі-підприємцю Кузьмінській Олені Олександрівні  під розміщення двох павільйонів в місті Біла Церква по вулиці Вернадського, в районі житлового будинку     № 4, загальною площею 0,0102 га, ( з них: тимчасова – 0,0059 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0043 га), строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.17. Фізичній особі-підприємцю Троцько Вадиму Вікторовичу під розміщення  добудови до існуючого магазину промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара, 8, загальною площею 0,0007 га,( з них: під спорудами – 0,0007 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:007:0070).

1.18. Малому приватному підприємству «Оксаден» під розміщення  їдальні в місті Біла Церква по вулиці Мельника, 18-а, загальною площею 0,0788 га,( з них: капітальна одно та двох поверхова забудова – 0,0378 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0410 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Примат» під розміщення автомобільної заправної станції в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, 178,  загальною площею 0,2032 га,( з них: капітальна одноповерхова – 0,0105 га, під спорудами – 0,0033 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,1574 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:06:043:0024).

1.20. Фізичній особі-підприємцю Бойко Вікторії Петрівні під розміщення павільйону з влаштуванням навісу очікування зупинки громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, зупинка «Піонерська», загальною площею 0,0045 га (з них: тимчасова – 0,0027 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0018 га), строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:02:027:0013).

1.21. Фізичній особі-підприємцю Бойко Дмитру Вікторовичу під розміщення павільйону з влаштуванням навісу очікування зупинки громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, зупинка «Піонерська», загальною площею 0,0045 га (з них: тимчасова – 0,0027 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0018 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:02:027:0012).

1.22. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ЦВЗВ» під розміщення цеху по переробці відходів виробництва в місті Біла Церква по вулиці Леваневського,85, загальною площею 1,7986 га ( з них: капітальна двоповерхова – 0,0841 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,0095 га, під спорудами – 0,4879 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,4846 га, під зеленими насадженнями – 0,7325 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.23. Київській обласній (регіональній) торгово-промисловій палаті під розміщення службових приміщень в місті Біла Церква по вулиці Урицького,13, загальною площею 0,0937 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,0672 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0265 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:032:0116).

1.24. Фізичній особі-підприємцю Капустіну Олегу Володимировичу під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по бульвару 50-річчя Перемоги, 107, загальною площею 0,0019 га, в складі двох земельних ділянок: ділянка площею 0,0014 га (під спорудами – 0,0014 га)  та ділянка  площею  0,0005 га ( під спорудами – 0,0005 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастрові номери: 3210300000:03:022:0142; 3210300000:03:022:0143).

1.25. Фізичній особі-підприємцю Руденко Олександру Петровичу під розміщення  складів для зберігання промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Заводська, 5, загальною площею 1,3934 га ( з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,1856 га, під спорудами – 0,0135 га, під проїздами, проходами та площадками – 1,1943 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.26. Товариству з обмеженою відповідальністю «Світ акумуляторів» під розміщення  мийки автотранспорту в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, 10В, загальною площею 0,1381 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,0331 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,1050 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:001:0012).

2. Особам, зазначеним у підпунктах 1.1 – 1.26  пункту 1  цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

3. Строк дії надання земельних ділянок вважати з моменту прийняття цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 69-07-VII

м.Біла Церква

Про укладення договору  про встановлення

особистого строкового сервітуту

Розглянувши  протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяву фізичної особи, відповідно до статей 12, 98-102 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядку проведення інвентаризації земель затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513,  Тимчасового положення про сервітутне (обмежене) землекористування в м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 26 травня 2015 року  №1449-75-VI, Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року      № 1552-78-VI та  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1. Фізичною особою-підприємцем  Михайлюк Ганною Сергіївною під розміщення  вхідної групи до власного нежитлового приміщення – кафетерію в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого, 70, приміщення 23, загальною площею 0,0053 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0023 га, під спорудами – 0,0007 га, під проходами та площадками – 0,0023 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква

2. Особі, зазначеній в даному рішенні, протягом двох місяців з дня прийняття рішення укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 70-07-VII

м.Біла Церква

Про відмову в  погодженні звіту експертної грошової

оцінки та передачі земельної ділянки несільськогосподарського

призначення шляхом продажу у власність фізичній

особі-підприємцю Войнаровському Михайлу Володимировичу

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяву та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки суб’єкта підприємницької діяльності про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 05 жовтня 2015 року, відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 09 січня 2003 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 року №396/7717 та Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

1. Відмовити фізичній особі-підприємцю  Войнаровському Михайлу Володимировичу в погодженні звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та передачі шляхом продажу у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0036 га, що розташована в місті Біла Церква по вулиці  Гризодубової,7а, під розміщення  вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину з літнім майданчиком, в зв’язку з невідповідністю вимогам Закону України « Про регулювання  містобудівної  діяльності».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони па’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 71-07-VII

м.Біла Церква

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши  протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 21 січня 2016 року № 9, відповідно до статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, статей 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

1.1. Горбань Наталії Сергіївні (43/100 частки від загальної площі), Горобець Валерію Миколайовичу (21/100 частки від загальної площі), Горобець Сергію Миколайовичу ( 12/100 частки від загальної площі), Горобець Раїсі Григорівні та Войдевич Людмилі Миколаївні (24/100 частки від загальної площі) у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці Партизанська, 3, площею 0,0819 га, за рахунок земель населеного пункут міста Біла Церква.

2. Попередити громадян, що площа їх земельної ділянки буде уточнена при затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 72-07-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.01.2016 року

№ 43-05-VII «Про внесення змін до додатку 2 рішення

Білоцерківської міської ради від 22 січня 2015 року № 1395-70-VІ

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Біла Церква»

Розглянувши пропозицію засідання голів депутатських фракцій та голів постійних комісій від 17.02.2016 року та 18.02.2016 року, відповідно  до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Підпункт 4.2. пункту 4 «Положення про земельний податок» внести зміни виклавши в такій редакції: «Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється  у розмірі 1,5 (півтора) відсотка  від їх нормативної грошової оцінки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                     Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                      № 73-07-VII

м.Біла Церква

Про нову редакцію додатку

до рішенняБілоцерківської міської

ради від 19 липня 2006 року №62

«Про  створенняцільового фонду

Білоцерківської міської ради»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 05 лютого 2016 року № 2-17-183, відповідно до  Бюджетного кодексу України, п.25 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни у додаток до рішення міської ради від 19 липня 2006 року № 62 «Про створення цільового фонду Білоцерківської міської ради», виклавши його у новій редакції (додаток).

2. Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський  голова                                                                   Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 74-07-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до рішення міської ради від 19 червня 2014 року №1237-60-VI «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  територіальної  громади міста Біла Церква безоплатно зовнішніх мереж  водопостачання та водовідведення по бул. 50-річчя Перемоги, 101 в  м. Біла Церква від Товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерківський Міськбуд»»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань з питань з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження. від 05 лютого 2016 року            № 2-17-184, відповідно до пп. 197.1.16 ст. 197 Податкового кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила::

1. Внести зміни до рішення міської ради від 19 червня 2014 року №1237-60- VI «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Біла Церква безоплатно зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по бул.                50-річчя Перемоги, 101 в м. Біла Церква від Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський Міськбуд»», а саме: пункт 1 рішення викласти в наступній редакції:

«1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Біла Церква безоплатно зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення від Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський Міськбуд»», а саме:

- зовнішні мережі водопостачання: труба ПЕ-100 мм., Ø 63 мм., довжина 69 м.;

- зовнішні мережі водопостачання: пожежний гідрант Н-1500 Ø 125 мм., кількість 1 шт.;

- зовнішні мережі водопостачання: колодязі із збірних з/б ел. Ø 1500 мм. Тип Т.П.Р. – 09.11.84, кількість – 2 шт.;

- зовнішні мережі водовідведення: труба ПВХ Ø 160 мм., довжина – 61 м.;

- зовнішні мережі водовідведення: колодязі із збірних з/б ел. Ø 1000 мм. Тип Т.П.Р. – 902-09-2284, кількість 5 шт.,

що прокладені до новозбудованого житлового будинку №101 по бульвару 50-річчя Перемоги в м.Біла Церква Київської області».

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 75-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Положення

про відділ капітального будівництва

Білоцерківської міської ради у новій

редакції

Відповідно до частини четвертої статті 54, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рекомендацій постійної  комісії з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою, а також постійної комісії  з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради у новій редакції,  що додається.

2.Скасувати рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2009 р. № 1242

«Про затвердження Положення про відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради».

3. Відділу капітального будівництва  Білоцерківської міської ради здійснити необхідні  заходи щодо проведення державної реєстрації Положення про відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  та  постійну комісію міської ради з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою

Міський голова                                                                    Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                      № 76-07-VII

                  м.Біла Церква

Про збільшення статутного  капіталу  і  внесення  змін 

до Статуту комунального підприємства Білоцерківської

міської ради «Тролейбусне управління», затвердженого 

рішенням  Білоцерківської  міської  ради  від

26 травня 2015 року № 1472-75-VI

    Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової  політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони  довкілля  та  енергозбереження від 04 лютого 2016 року № 2-17-176, звернення комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» від 06 січня 2016 року  № 41/1-11, відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи додаток 5 рішення Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року № 1523-77-VI «Про внесення  змін  та  доповнень до  рішення  міської  ради  від 30 грудня 2014 р.   № 1378-69-VI«Про бюджет м. Біла Церква на 2015 рік», міська рада вирішила:

   1.  Збільшити  статутний капітал комунального підприємства Білоцерківської  міської  ради  «Тролейбусне управління»  на суму 600 000 (шістсот тисяч) гривень за рахунок  внесків засновника у  статутний  капітал  підприємства за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку.

   2. Затвердити  зміни до Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», додаються.

3. Начальнику комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» провести заходи, пов’язані з державною  реєстрацією  змін до  Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління».

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань житлової  політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони  довкілля  та  енергозбереження.

Міський  голова                                                                       Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 77-07-VII

м.Біла Церква

Про збільшення статутного капіталу комунальної установи

Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою

міста Біла Церква» та затвердження змін і доповнень до

Положення про комунальну установу Білоцерківської міської

ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»  (нова редакція)

         Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 4 лютого 2016 року № 2-17-178, відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення міської ради від 09 липня 2015 року № 1523-77-VI «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30 грудня 2014р. №1378-69-VI «Про бюджет м. Біла Церква на 2015 рік» та від 24 вересня 2015 року №1558-79-VI «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30 грудня 2014р. № 1378-69- VI «Про бюджет м. Біла Церква на 2015 рік», міська рада вирішила:

1. Збільшити статутний капітал комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» на суму 199 900 (сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок за рахунок внесків засновника у статутний капітал установи за рахунок коштів бюджету розвитку.

2.  Затвердити зміни і доповнення до Положення про комунальну установу Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (нова редакція), затвердженого рішенням міської ради від 20 березня 2014 року №1189-57-VI, (зміни і доповнення додаються).

3.  Начальнику комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» провести заходи, пов’язані з державною реєстрацією змін і доповнень до Положення про комунальну установу Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» (нова редакція).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                        № 78-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження плану зонування

частини території вул. Сухоярська згідно схеми

зонування міста Біла Церква

         Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою від 11 січня  2016 року      № 2-17-112, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада вирішила:

         1. Затвердити план зонування частини території вул. Сухоярська згідно схеми зонування міста Біла Церква.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                       № 79-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження плану зонування

частини території вул. Озерна згідно схеми

зонування міста Біла Церква

         Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою від                                          11 січня 2016 року № 2-17-113, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада вирішила:

         1. Затвердити план зонування частини території вул. Озерна згідно схеми зонування міста Біла Церква.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                        № 80-07-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Програми розробки

містобудівної документації для використання

територіальною громадою м. Біла Церква на

період 2015-2019 рр., затвердженої рішенням

міської ради від 31 березня 2015 р. № 1444-73-VI

Розглянувши подання постійної комісії з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів 18 січня 2016 року № 7, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної  діяльності", міська рада вирішила:

1.Внести зміни до Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр., затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2015 р. № 1444-73-VI, а саме, додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                      Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 81-07-VII

м.Біла Церква

Про перейменування вулиць

та інших поіменованих обєктів

міста Білої Церкви

         Розглянувши подання постійної комісії міської ради   з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства № 2-17-192 від 08 лютого 2016 року, відповідно до законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», п.1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі пропозицій робочої групи та результатів громадського обговорення,  міська рада вирішила:

1.Перейменувати ряд  вулиць та інші поіменовані об’єкти відповідно додатку.

2.Управлінню житлово-комунального господарства міської ради вжити організа -ційно-правові заходи  щодо виконання пункту 1 цього рішення.

      3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 27 травня 1982 року № 305.

       4.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                         № 82-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Положення про
веб-сайт Білоцерківської міської ради
в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Розглянувши подання міського голови, з метою забезпечення прозорості нормативної діяльності Білоцерківської міської ради, громадського обговорення нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада  вирішила:

1.Затвердити Положення про веб-сайт Білоцерківської міської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити розміщення інформації про діяльність Білоцерківської міської ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно до цього Положення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                        № 83-07-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Програми підтримки

розвитку засобів масової інформації в

м. Біла Церква на 2016-2020 роки

Розглянувши подання міського голови, відповідно до Конституції України, законів України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформацію”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про державну підтримку засобів  масової інформації та соціальний захист журналістів”, указів Президента України від 09.12.2000 № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», від 17.02.2001 № 101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості діяльності органів державної влади» міська рада вирішила:

    1. Затвердити Програму підтримки розвитку засобів масової інформації в м. Біла         Церква на 2016-2020 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого  2016 року                                                       № 84-07-VII

м.Біла Церква

Про розірвання договорів про

співпрацю з містами-побратимами

Російської Федерації

         В умовах Російсько-Української війни, враховуючи військову агресію  Російської Федерації проти України, анексію  Криму та окупацію частини  Донецької та Луганської областей, що призвела до загибелі військових  та мирних громадян України, а також те, що російські засоби масової  інформації щосили пропагують ненависть до Українського народу;  вшановуючи пам'ять загиблих за свободу України білоцерківців, міська рада вирішила:

         1.Розірвати  в односторонньому порядку Договір про співробітництво   з містом Ногінськ  Російської  Федерації, підписаний 10 квітня 1996 року, та припинити з ним будь-які інформаційні, економічні та культурні зв’язки.

         2.Розірвати в односторонньому порядку Договір про встановлення партнерських відносин  з містом Подольськ Російської Федерації,  підписаний 30 квітня 2007 року, та  припинити з ним будь-які інформаційні, економічні та культурні зв’язки.

         3.Повідомити про прийняте рішення адміністрації міст Ногінськ і Подольськ Російської Федерації.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                       Г.А. Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
9 переглядів в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Пояснюємо, що робити, куди звертатись і скільки коштуватиме отримати новий державний знак для Вашого автомобіля. Досить часто номерні знаки губляться в калюжах та сніжних заметах, відлітають на швидкості, а ще – їх викрадають з метою наживи. Втрату при цьому можна поміти не одразу, оскільки зазвичай один з двох знаків залишається.   Якщо щось подібне сталося і з Вами, рекомендуємо звернутися до найближчого територіального сервісного центру МВС для перереє...
Суспільство
Сьогодні, 13 грудня, Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України обрав нового директора стадіону «Трудові резерви». Як повідомляє прес-служба КФВС МОН України, очолити «Трудові резерви» виявили 4 кандидати: Ігор Гейло, Назар Коваленко, Василь Ковальчук та Валерій Матвієць. До складу комісії, яку  очолює голова Комітету Вадим Стеценко, ввійшли працівники  КФВС МОН України та запрошені представники МОН України. Після виступу к...
Влада
Сьогодні, 13 грудня, під час чергової сесії, депутати Білоцерківської міськради підтримали звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо недопущення підвищення ціни на електроенергію. Як повідомляє прес-служба Білоцерківської міськради, виступив зі зверненням депутат міської ради Сергій Наконечний. На думку депутатів, підвищення тарифів н...
Суспільство
У Білій Церкві, від час святкування новорічних свят буде обмежено рух транспорту у центрі міста, повідомляє прес-служба Білоцерківської міськради. Зокрема, з 17 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року буде обмежено дорожній рух по вулиці Л. Курбаса, від перехрестя бульвару Олександрійського з вулицею Л. Курбаса до перехрестя Торгової площі з вулицею Л. Курбаса. Крім цього, 22 грудня перекриють рух транспорту по вул. Л. Курбаса на Торговій площі  від вул. Б....
Суспільство
У вівторок, 11 грудня спеціалісти кіберполіції почали фіксувати факти розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке націлене на користувачів операційної системи MS Windows. Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, вірус націлений на користувачів, які є приватними нотаріусами України. Для розсилки вірусів зловмисники використовували поштові сервіси українських компаній www.ukr.net та www.i.ua. Повідомлення із шкідливими додатками на...
Промо
До Нового року залишаються лічені дні, і для багатьох дорослих залишається невирішеним питання, а що ж подарувати синові (доньці, братику, внучці, племіннику, хрещеника, дитині друзів)? Якщо і вам пощастило бути родичем малюка, який ще не ходить в школу, наша стаття буде вам корисна. Подарунки діткам до 3 років. Дівчаткам цього віку хочеться у всьому наслідувати своїм мамам, тому в якості подарунків підійдуть не тільки ляльки, але і набори посудкі, а також...
Вітаємо!
Вчора, 12 грудня в Білій Церкві вітали двох жительок нашого міста, яким цього дня виповнилося по 100 років – Хрипко Варвару Єгорівну та Григор Катерину Харитонівну.  Як повідомляє прес-служба Білоцерківської ради, ювіляркам вручили вітальні адреси від міського голови, одноразову грошову допомогу та квіти. Хрипко Варвара Єгорівна народилася у селі Рубіжне Ворошиловоградської (Луганської) області. Працювала на взуттєвій фабриці касиром, трудовий стаж – більш...
Суспільство
У четвер, 13 грудня у Білій Церкві протягом усього дня знову йтиме сніг. Циклон увірвався в Україну і ще на один день затримається. Вже з суботи температура повітря почне поступово знижуватися до -5 градусів вдень. Сьогодні ж температура повітря у Білій Церкві коливатиметься від 0 до -2 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Тому, насолоджуємось зимовою казкою і не забуваємо правильно вдягатися.   Народний прогноз погоди: 13 грудня вшановується пам’я...
Культура
Вже завтра, 13 грудня в кінотеатрі ім. Довженка, білоцерківці зможуть переглянути нові кінопрем'єри: пригодницький бойовик, американський мультфільм та українську сімейну комедію з Машею Єфросініною та Василем Вірастюком. Якщо ви досі не вирішили, що подивитися в кінотеатрі цього тижня, зустрічайте головні кінопрем’єри: «Аквамен», «Людина-павук: Навколо всесвіту» та «Пригоди S Миколая». Аквамен Це історія Артура, сина королеви підводного світу і звичайної...