• Головна
  • Рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року
Рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року
23:12, 24 березня 2016 р.

Рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року

Рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                       № 85-08-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін та доповнень  до  рішення  

міської  ради  від  12 січня 2016 р.  №  27-04-VІІ

«Про внесення змін та доповнень до  рішення

міської ради від 29 грудня 2015 р.№ 26-03-VII

«Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» 

Розглянувши пропозиції міського голови, відповідно до п.п 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні», висновку міського фінансового управління про обсяг залишку коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01 січня 2016 р., міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 січня 2016 р. № 27-04-VII          «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік», а саме:

  1.1. в абзаці 2 пункту 1 цифри «1 176 747 348», «1 099 688 217», «77 059 131»                          замінити на цифри « 1 250 315 154 », «1 122 510 070 », «127 805 084»;

  1.2. абзац 5 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «визначити профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 80 685 583 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

 1.3. абзац 6 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: « визначити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 80 685 583  грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком 2».

    2.  Внести зміни у додатки 2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 12 січня 2016 року         № 27-04-VIІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.

           3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 86-08-VII

м.Біла Церква

Про  припинення терміну дії

договорів оренди землі

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

   1. Припинити договір оренди землі:

1.1. Припинити договір оренди землі від 24 вересня 2015  року № 101, укладений з фізичною особою-підприємцем Русс Олександром Миколайовичем по вулиці Шевченка,9, під розміщення торгівельно-офісного центру з готельними номерами (нежитлові будівлі літери «А», «Б»), кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:04:033:0094,  на підставі пункту 1.7 рішення міської ради від 20 серпня 2015  року № 1534-78-VI, що зареєстрований  30 вересня 2015 року за № 11477260, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.2. Припинити договір оренди землі від 04 серпня  2015  року № 88, укладений з фізичною особою-підприємцем  Слинько Вірою Семенівною по вулиці Привокзальна, 38, під розміщення існуючого складського приміщення ( нежитлова будівля літера «А» (магазин № 72), кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:04:034:0024,  на підставі пункту 1.4 рішення міської ради від 26 травня 2015 року № 1451-75-VI та пункту 8.6 рішення міської ради від 26 грудня 2013  року № 1121-51-VI , що зареєстрований  19 серпня 2015 року за № 10923373, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

2. Особам, зазначеним в даному рішенні укласти додаткові угоди про припинення догововорів оренди землі  на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

3. Особам, зазначеним в даному рішенні зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 87-08-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволу на розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 122, 123  Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «СПС- ЛТД» під розміщення вхідної групи до нежитлового приміщення - магазину в місті Біла Церква по вулиці Олеся Гончара,7, приміщення 43, орієнтовною площею 0,0010 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Особі, зазначеній в пункті 1  даного рішення,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття даного рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 88-08-VII

м.Біла Церква

Про поновлення договорів оренди землі

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяви суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до статей 12,  93 Земельного кодексу України, статей 33 Закону України «Про оренду землі», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року  № 1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Поновити договір оренди землі:

1.1. Фізичній особі-підприємцю Горго Олені Дмитрівні під розміщення кіоску по ремонту годинників  в місті Біла Церква по вулиці Турчанінова, в районі гастроному, загальною площею 0,0015 га, ( з них: тимчасова – 0,0006 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0009 га), строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:02:031:0022).

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Арабіка» під розміщення кафе в місті Біла Церква по бульвару Олександрійському,82 (бульвар 50-річчя Перемоги, 82), загальною площею 0,0212 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0185 га, під спорудами – 0,0027 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:017:0034).

1.3. Фізичній особі-підприємцю Ровінському Юрію Григоровичу під розміщення спеціалізованого магазину з виставково-офісними приміщеннями в місті Біла Церква на розі вулиць Пролетарської та Інтендантської, загальною площею 0,0832 га (з них: тимчасова – 0,0175 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0657 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:005:0084).

1.4. Гаражно-будівельному кооперативу «Стави»  під розміщення індивідуальних гаражів-боксів в місті Біла Церква по вулиці Героїв Крут, 45 А (вулиця Комсомольська,45А), загальною площею 2,6064 га, строком на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:010:0001).

1.5. Фізичній особі-підприємцю Герасімович Ігорю Юрійовичу під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква між житловими будинками № 9 по вулиці Академіка Линника та № 4 по провулку Інститутському в мікрорайоні «Піщаний», загальною площею 0,0488 га ( з них: тимчасова – 0,0030 га, під проїздами проходами та площадками – 0,0458 га),  строком на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:051:0005).

2. Відмовити в поновленні договору оренди землі:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклія»  під розміщення автозаправної станції в місті Біла Церква по вулиці Шевченка, 87,  загальною площею 0,0763 га ( з них: тимчасова – 0,0115 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0536 га, під зеленими насадженнями – 0,0112 га), відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України.

3. Особам, зазначеним у підпунктах 1.1 – 1.5  пункту 1  цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

4. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

5. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 89-08-VII

м.Біла Церква

Про передачу  земельних

ділянок в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI                « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в оренду:

1.1.  Приватному підприємству «Будблок», товариству з обмеженою відповідальністю «Аргон», фізичній особі-підприємцю Зубковій Індірі Станіславівні під проїзд спільного користування в рівних частках в місті Біла Церква по вулиці Глиняна, 47-б,  земельну ділянку загальною площею 0,0292 га (з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0292 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  (Кадастровий номер земельної ділянки:  3210300000:06:017:0006).

1.2.  Приватному акціонерному товариству «Агрохімцентр» під розміщення існуючого магазину в місті Біла Церква по вулиці Дружби,7, загальною площею 0,0732 га,  строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:03:008:0038).

1.3. Приватному підприємству «Кларк» під розміщення майданичків: спортивних, для відпочинку, технологічної парковки автомобілів з об’єктом громадського харчування в місті Біла Церква по вулиці Запорізька, 21а, загальною площею 0,5026 га (з них: під проїздами, проходами, площадками – 0,5026 га)  строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:013:0105).

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРБІ» під розміщення магазину «Продтовари» в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба,57 (вулиця Петра Запорожця, 57), загальною площею 0,0312 га ( під спорудами – 0,0312 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:019:0035).

1.5. Підприємству з іноземними інвестиціями «Амік Україна» під розміщення  автозаправної станції в місті Біла Церква по вулиці Київська, 25-а, загальною площею 0,2743 га ( з них: під спорудами – 0,0179 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,2490 га, під зеленими насадженнями – 0,0074 га), строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0020).

1.6.Товариству з обмеженою відповідальністю «Механіка-2» під розміщення  існуючої виробничої бази в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського,13 (бульвар 1го Травня,13), загальною площею 0,5055 га, в складі трьох земельних ділянок: ділянка площею 0,3100 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,1400 га, тимчасова – 0,0015 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,1685 га),  ділянка площею 0,1478 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,0836 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,0642 га); ділянка площею 0,0477 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,0182 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,0295 га) строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастрові номери: 3210300000:04:004:0026; 3210300000:04:024:0024; 3210300000:04:004:0028).

1.7. Фізичній особі-підприємцю Смірновій Людмилі Петрівні під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару Олександрійському в районі житлового будинку № 20,(бульвар 50-річчя Перемоги, в районі житлового будинку № 20), загальною площею 0,0015 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га, під проходами та площадками – 0,0006 га), строком на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:005:0108).

1.8. Фізичній особі-підприємцю Ходаківській Галині Григорівні під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару Олександрійському в районі житлового будинку № 20, (бульвар 50-річчя Перемоги, в районі житлового будинку № 20), загальною площею 0,0018 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га, під проходами та площадками – 0,0009 га), строком на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:005:0138).

2. Відмовити в передачі земельної ділянки в оренду:

2.1. Фізичній особі-підприємцю Вода Яніні Вікторівні  під прохід до власних приміщень перукарні та магазину по продажу квітів «Зелений світ» в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, 53-г, загальною площею 0,0021 га (з них: під проходами – 0,0021 га), відповідно до статті  55 Закону України «Про землеустрій».

2.2. Приватному підприємству «Артезіан» під розміщення виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна, 93-А загальною площею 0,0332 га, в складі трьох земельних ділянок: ділянка площею 0,0229 га, ділянка площею 0,0074 га та ділянка площею 0,0029 га,  та включити  дані земельні ділянки в перелік земельних ділянок комунальної власності, які плануються для  продажу на земельних торгах у формі аукціону.

3. Особам, зазначеним в пункті 1 даного рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі.

4. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

5. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 90-08-VII

м.Біла Церква

Про передачу  земельної ділянки

в постійне користування

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно відповідно до статей 12, 92,122,123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в постійне користування:

1.1. Білоцерківській міській лікарні №1 під приміщення міської лікарні № 1 в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого,49, загальною площею 3,6473 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,4300 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,3685 га, під спорудами – 0,1043 га, під проїздами, проходами та площадками – 1,0884 га, під зеленими насадженнями – 1,6561 га), за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква.( Кадастровий номер: 3210300000:04:036:0049).

2. Особі зазначеній в підпункті 1.1. пункту 1 даного рішення оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 91-08-VII

м.Біла Церква

Про відмову в передачі земельних

ділянок у власність

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно відповідно до статей 12, 41,  42, 122, 123, Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Відмовити в передачі  земельної ділянки у власність:

1.1. Об’єднанню співвласників багатоповерхового житлового будинку «Труд» під обслуговування та облаштування дитячого майданчика багатоквартирного житлого будинку в місті Біла Церква по провулку Курсовий, 23, загальною площею 0,0521 га, ( з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0521 га), відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України:

1.2. Гаражно-будівельному кооперативу «Орбіта» під розміщення існуючого гаражно-будівельного кооперативу «Орбіта» в місті Біла Церква по бульвару Княгині Ольги,17 (бульвар Комсомольський,17), загальною площею 0,3687 га ( з них: під спорудами – 0,1633 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,2054 га), відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України:

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                      № 92-08-VII

м.Біла Церква

Про надання згоди  на  передачу орендованої

земельної ділянки в суборенду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статті 55-1 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1.Надати згоду на передачу частини земельної ділянки в суборенду:

1.1. Приватному підприємству «Рось Екотех» частину земельної ділянки  площею 0,4922 га, під сортування твердих побутових відходів в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 10-б, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, за рахунок земельної ділянки,  яка перебуває в оренді приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» строком на 15 (п'ятнадцять років),  згідно договору оренди земельної ділянки № 77 від 25 липня 2011 року, що зареєстрований в управління Держкомзему у місті Біла Церква Київської області за № 321030004000281,  в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 10-б, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:06:029:0003).

2. Особі, зазначеній в підпункті 1.1. пункту 1 даного рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір суборенди земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                        № 93-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

та передачі земельних ділянок в оренду

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI           « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передати земельну ділянку в оренду:

1.1.  Приватному підприємству «Агрогарант» під розміщення існуючої виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці Томилівська,43-а, площею 0,3368 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,1292 га, тимчасова – 0,0038 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,2038 га), строком на 5 (пять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:05:009:0014).

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агродеталь» під розміщення  приміщення по виробництву запчастини сільськогосподарської техніки в місті Біла Церква по вулиці Томилівська,43, площею 0,7811 га, в складі чотирьох земельних ділянок: ділянка площею 0,5061 га (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,2081 га, тимчасова – 0,0127 га, під спорудами – 0,0003 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,2850 га), ділянка площею 0,1161 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0464 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0697 га), ділянка площею 0,1139 га ( з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,0310 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0829 га), ділянка площею 0,0450 га (з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0450 га),  строком на 5 (пять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастрові номери: 3210300000:05:009:0004; 3210300000:05:009:0015; 3210300000:05:009:0013; 3210300000:05:009:0016 ).

2. Особам, зазначеним у підпунктах 1.1-1.2 пункту 1  цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                     № 94-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

та передачу земельної  ділянки  у власність

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 41, 42, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та передати земельну ділянку у власність:

1.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку «Орбіта – БЦ» під багатоквартирний житловий будинок в місті Біла Церква по вулиці Василя Стуса,20 (вулиця Славіна,20), загальною площею 0,6053 га ( з них: капітальна 0,1501 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,1714 га), прибудинкова – 0,2838 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква (Кадастровий номер: 3210300000:03:016:0103).

2. Особі зазначеній в підпункті 1.1 пункту 1 даного рішення оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 95-08-VII

м.Біла Церква

Про проведення робіт

щодо об’єднання

земельних ділянок

Розглянувши подання відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради  від 17 грудня 2015 року, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви юридичних і фізичних осіб, відповідно до статей 12, 79-1 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Провести роботи  щодо об’єднання земельних ділянок:

1.1. Провести об’єднання двох  земельних ділянок комунальної власності, ділянка № 1 загальною площею 0,3484 га ( кадастровий номер: 3210300000:06:041:0017), ділянка №2 загальною площею 0,6694 га (кадастровий номер: 3210300000:06:041:0033) по вулиці Сквирське шосе, 29 , на земельну ділянку загальною площею 1,0178 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельної ділянки.

1.1.1. Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок провести землекористувачу –  Приватному підприємству «Інтер Плюс».

2. Особі зазначеній в підпункті 1.1 пункту 1 даного рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення укласти у встановленому порядку договір оренди землі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                      № 96-08-VII

м.Біла Церква

Про укладення договорів  про встановлення

особистих строкових сервітутів

Розглянувши  протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви фізичних осіб-підприємців, відповідно до статей 12,             98-102 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядку проведення інвентаризації земель затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513,  Тимчасового положення про сервітутне (обмежене) землекористування в м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 26 травня 2015 року  №1449-75-VI, Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VI,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1. Фізичною особою-підприємцем Гвоздовою Людмилою Аркадіївною під розміщення кіоску по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці Турчанінова, в районі павільйону склотари, загальною площею 0,0016 га ( з них: тимчасова – 0,0006 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0010 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2. Фізичною особою-підприємцем Шамотою Станіславом Васильовичем під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Нєкрасова, навпроти житлового будинку № 45, загальною площею 0,0070 га ( з них: під спорудами – 0,0040 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0030 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3. Фізичною особою-підприємцем  Лойко Олегом Григоровичем під розміщення павільйону по ремонту побутової техніки в місті Біла Церква по вулиці Турчанінова, в районі ТРК «Росія», загальною площею 0,0056 га ( з них: під спорудами - 0,0030 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0026 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4. Фізичною особою-підприємцем  Кияницею Іваном Івановичем під розміщення кіоску по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі будинку          № 34, загальною площею 0,0016 га ( з них під спорудами – 0,0006 га, під проходами та площадками – 0,0010 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту              м. Біла Церква.

1.5. Фізичною особою-підприємцем  Гаюком Олександром Івановичем під розміщення павільйону по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці  Водопійна, в районі житлового будинку № 25, загальною площею 0,0044 га ( з них: тимчасова  - 0,0018 га, під проходами та площадками – 0,0026 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту               м. Біла Церква.

1.6. Фізичною особою-підприємцем  Гордієнко Олександром Миколайовичем під розміщення  кіоску по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі  будинку № 62, загальною площею 0,0028 га ( з них: тимчасова – 0,0010 га, під проходами та площадками – 0,0018 га), строком на 3 (три) три, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква

1.7. Фізичною особою-підприємцем  Левицьким Юрієм Михайловичем під розміщення  кіоску по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці Вернадського, біля магазину «Наталка», загальною площею 0,0025 га ( з них: тимчасова – 0,0006 га, під проходами – 0,0019 га), строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква

2. Особам, зазначеним в даному рішенні, протягом двох місяців з дня прийняття рішення укласти договори про встановлення особистих строкових сервітутів.

3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

4. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                        № 97-08-VII

м.Біла Церква

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши  протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заяву громадян, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, статей 50, 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність :

1.1. Івановій Ларисі Анатоліївні (1/2 частки від загальної площі), Дудар Олександру Анатолійовичу (1/2 частки від загальної площі) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці Селекційна,9, площею 0,0671 га, за рахунок земель населеного пункут міста Біла Церква.

2. Попередити громадян, що площа їх земельної ділянки буде уточнена при затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 98-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження переліку земельних ділянок

комунальної власності, які плануються для

продажу на земельних торгах для продажу

права оренди на земельних торгах у формі аукціону

Розглянувши протокол комісії щодо відбору виконавців послуг з виконаня робіт із землеустрою, виконання робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, земельних ділянок,  які призначені для продажу у власність чи оренду на земельних торгах у формі аукціону від 14 березня 2016 року № 1, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 березня 2016 року № 21, відповідно до статей 134, 136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити перелік земельних ділянок  комунальної власності, які плануються для продажу на земельних торгах для продажу права оренди на земельні ділянки на земельних торгах у формі аукціону:

1.1. Земельна ділянка по провулку Будівельників, в районі будівлі № 1, під благоустрій  території, орієнтовною площею 0,1066 га.

1.2. Земельна ділянка по вулиці Заярська, в районі будівлі № 2, під розміщення об’єктів громадського харчування, орієнтовною площею 0,1530 га.

1.3. Земельна ділянка по вулиці Івана Сошенка (колишня  вулиця Варинського), в районі житлового будинку № 1/12, під розміщення торгово-офісного приміщення, орієнтовною площею 0,0140 га.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                       № 99-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження ставки авансового внеску

внесеного покупцем для фінансування робіт

з проведення експертної грошової оцінки

земельних ділянок

Розглянувши протокол комісії щодо відбору виконавців послуг з виконаня робіт із землеустрою, виконання робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, земельних ділянок,  які призначені для продажу у власність чи оренду на земельних торгах у формі аукціону від 14 березня 2016 року № 1, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 березня 2016 року № 21, відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити ставку авансового внеску, внесеного покупцем ( користувачем земельної ділянки),  для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок в розмірі 1 (одного) відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, але не менше ніж вартість проведення робіт зі складання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом продажу у власність. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                    № 100-08-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін  в рішення міської ради від 28.01.2016 року № 42-05-VII

«Про затвердження  складу конкурсної  комісії щодо відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, виконання  робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, земельних ділянок,  які призначені для  продажу у власність чи оренду на земельних торгах у формі аукціону»

Розглянувши протокол комісії щодо відбору виконавців послуг з виконаня робіт із землеустрою, виконання робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, земельних ділянок,  які призначені для продажу у власність чи оренду на земельних торгах у формі аукціону від 14 березня 2016 року № 1, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 березня 2016 року № 21, відповідно до статей 12, 127-129, 134-137 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012 року              № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах»,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

         1. Внести зміни в пункт 1 рішення міської ради від 28.01.2016 року № 42-05-VII та викласти його в такій редакції:

Яровий Віктор Петрович-голова комісії, заступник міського голови;

Миронченко Людмила Анатоліївнасекретар комісії, заступник начальника відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради;

Члени комісії:

Борзак Олеся Василівна   – в.о. начальника Відділу  Держгеокадастру у м.Білій Церкві  Київської області (за згодою);

Вовкотруб Володимир Григорович – депутат міської ради (за згодою);

КорнійчукВіталій Леонідович– депутат міської ради (за згодою);

КорольАндрій Петрович – депутат міської ради (за згодою);

ПусковОлег Володимирович– в. п. начальника Управління містобудування та архітектури  Білоцерківської міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                    № 101-08-VII

м.Біла Церква

Про проведення робіт з експертних грошових оцінок

земельних ділянок, які знаходиться в користуванні

Розглянувши протокол комісії щодо відбору виконавців послуг з виконаня робіт із землеустрою, виконання робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів  на конкурентних засадах, земельних ділянок,  які призначені для продажу у власність чи оренду на земельних торгах у формі аукціону від 14 березня 2016 року № 1, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 березня 2016 року № 21, відповідно до статей 12, 128 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні:

1.1. Фізичної особи-підприємця  Вареник Миколи Олександровича під розміщення магазину з продажу автозапчастин в місті Біла Церква по вулиці Шевченка, 146, приміщення 238, загальною площею 0,0421 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:010:0093).

1.2. Фізичної особи-підприємця  Покулю Олександру Івановичу під розміщення майстерні в місті Біла Церква по вулиці Ярмаркова,19, загальною площею 0,0013 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:04:017:0051).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                      № 102-08-VII

м.Біла Церква

Про передачу нерухомого майна, яке розташоване

за адресою: м. Біла Церква, вул. Андрія Шептицького, 2

       Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  04 лютого 2016 року № 18,  відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

      1. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м. Біла Церква,  вул. Андрія Шептицького, 2 ( колишня вул. Чуйкова, 2), а саме:

- частина нежитлової будівлі (літера «А-3; А1-3» 1 поверх, №№ 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-31 згідно технічного паспорту станом на 18 грудня 2014 року)  загальною внутрішньою площею 88, 0 м2 .

        2. Управлінню житлово - комунального господарства Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м. Біла Церквавул. Андрія Шептицького, 2 ( колишня вул. Чуйкова, 2), а саме:

- нежитлова будівля (літера «Д» згідно технічного паспорту станом на 18 грудня 2014 року) загальною внутрішньою площею 110,0 м2;

-  нежитлова будівля (літера «Г» згідно технічного паспорту станом на 18 грудня 2014 року) загальною внутрішньою площею 131,2 м2;

- нежитлові приміщення (літера «В» згідно технічного паспорту станом на 08 грудня 2014 року) загальною внутрішньою площею 301,2 м2.

        3. Управлінню житлово - комунального господарства Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу на баланс комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» нерухоме майно, яке розташоване за адресою: м. Біла Церква, вул. Андрія Шептицького, 2 ( колишня вул. Чуйкова, 2), а саме:

- нежитлова будівля (літера «І» згідно технічного паспорту станом на 18 грудня 2014 року) загальною внутрішньою площею 177,6 м2.

          4. Приймання - передачу нерухомого майна, зазначеного в пунктах 1, 2, 3, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

          5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                  № 103-08-VII

м.Біла Церква

Про надання пільг суб’єктам господарювання

з орендної плати  за оренду нежитлових приміщень

(харчоблоків) загальноосвітніх навчальних закладів

міської комунальної власності

Розглянувши подання  постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та  фінансів від 22 лютого 2016р. № 15 про надання пільг при нарахуванні орендної плати за користування комунальним майном, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

     1.Встановити суб’єктам господарювання пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень  (харчоблоків) загальноосвітніх навчальних закладів міської комунальної власності з  лютого 2016 року по 31 грудня 2016 року.

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку,  бюджету та фінансів .

Міський голова                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                   № 104-08-VII

                                      м.Біла Церква                                                                                            

Про  внесення  змін  до  деяких  рішень  міської  ради

       Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  04 лютого 2016   року № 19,  відповідно до пунктів 21, 25 концесійного договору від 25 березня 2013 року, п. 30 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст. 6 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», міська рада вирішила:

       1. Внести зміни до  рішення  міської  ради від  20  серпня  2015  року  № 1553-78-VІ «Про  передачу до складу об’єкта концесії майна та укладення додаткових угод  до концесійного договору від 25 березня 2013 року», а саме:

       1.1. Доповнити рішення пунктом 4 такого змісту:

« 4. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача».

       1.2. Пункти рішення 4, 5, 6 вважати пунктами 5, 6, 7.

        2. Внести зміни до  рішення  міської  ради від  20  серпня  2015  року  № 1554-78-VІ «Про  передачу до складу об’єкта концесії зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, прокладених до будинку № 131 по бульвару 50-річчя Перемоги та укладення додаткової угоди  до концесійного договору від 25 березня 2013 року», а саме:

       2.1. Доповнити рішення пунктом 2 такого змісту:

 « 2. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача».

2.2. Пункти рішення 2, 3, 4 вважати пунктами 3, 4, 5.

       3. Внести зміни до  рішення  міської  ради від  24  вересня  2015  року  № 1580-79-VІ «Про  передачу до складу об’єкта концесії зовнішніх мереж водопроводу та каналізації, що прокладені до житлового будинку № 70 по вулиці Леваневського в місті Біла Церква Київської області та укладення додаткової угоди  до концесійного договору від 25 березня 2013 року», а саме:

       3.1. Доповнити рішення пунктом 2 такого змісту:

 « 2. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача».

       3.2. Пункти рішення 2, 3, 4 вважати пунктами 3, 4, 5.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                   № 105-08-VII

м.Біла Церква

Про деякі заходи щодо нерухомого майна комунальної

власності територіальної громади міста Білої Церкви

та внесення змін до рішення міської ради  від  28 січня 2016 року

№ 48-05-VІІ  «Про використання орендної плати та плати

за суборенду об’єктів комунальної власності»

       Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  03 березня 2016 року № 56, відповідно до п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

       1. Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ та закладів комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви (балансоутримувачів майна) до 15 квітня 2016 року надати до управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради переліки нежитлових приміщень, будівель та споруд, які перебувають на їх балансі згідно з додатком.

        2. Зобов’язати управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації права власності на нежитлові приміщення, будівлі та споруди згідно переліків, наданих балансоутримувачами майна.

         3. Витрати на здійснення заходів по виготовленню технічних паспортів та проведення державної реєстрації права власності  на  нежитлові приміщення, будівлі та  споруди комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви покласти на управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради.

        4. Внести зміни до рішення міської ради  від  28 січня 2016 року № 48-05-VІІ  «Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів комунальної власності», а саме:

        4.1. Абзац 5 п.1 рішення викласти в наступній редакції: «якщо балансоутримувачами є всі інші юридичні особи комунальної власності, 90% надходжень від оренди до загального фонду міського бюджету, 10% - управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської  міської ради для оплати послуг з виготовлення технічної документації  та проведення державної реєстрації права власності на нежитлові будівлі, приміщення, споруди, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Білої Церкви».

        5. З метою збереження нерухомого майна для територіальної громади міста, рекомендувати виконавчому комітету Білоцерківської міської ради при затвердженні актів приймання – передачі майна об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків враховувати наявність об’єктів нерухомості комунальної власності міста Біла Церква.

        6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                     № 106-08-VII

м.Біла Церква

Про  передачу  до  складу  об’єкта  концесії  зовнішніх

водопровідних  та каналізаційних мереж,  що прокладені

до житлового будинку № 2-Б по вулиці Фастівська  в 

місті   Біла   Церква   Київської   області та укладення

додаткової угоди  до концесійного договору від 25 березня 2013 року

          Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  04 лютого 2016 року № 16,  відповідно до пунктів 21, 25 концесійного договору від 25 березня 2013 року, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», міська рада вирішила:

         1. Передати відповідно до чинного законодавства України з  балансу управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії майно, а саме:

- зовнішні водопровідні мережі: труба ПВХ, діаметр 100 мм, довжина – 6,5 м, 2009 року введення в експлуатацію;

- зовнішні водопровідні мережі: труба чавунна, діаметр 150 мм, довжина – 144 м, 2009 року введення в експлуатацію;

- зовнішні каналізаційні мережі: труба азбестоцементна, діаметр 150 мм, довжина  91 м, 2009 року введення в експлуатацію, в тому числі залізобетонні КК діаметр 1000 мм, 2009 року введення в експлуатацію, кількість – 3 шт.,

що  прокладені до житлового будинку № 2-Б  по вулиці Фастівська в місті Біла Церква   Київської   області.

2.  Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача.

            3. Укласти Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року з  товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток) на наступних умовах:

- доповнити перелік майна, що входить до складу об’єкта концесії (додаток 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 року) майном, зазначеним в п.1 рішення;

- вартість майна, зазначеного в п.1 рішення, визначити шляхом проведення незалежної експертної оцінки.

            4. Уповноважити  міського голову Дикого Г.А. підписати від імені міської ради Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року.

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                     № 107-08-VII

м.Біла Церква

Про  передачу  до  складу  об’єкта  концесії  зовнішніх

водопровідних та каналізаційних мереж,  що прокладені

до новозбудованого житлового будинку № 4  по

вулиці Лермонтова  в   місті   Біла   Церква  

Київської   області та укладення додаткової угоди 

до концесійного договору від 25 березня 2013 року

       Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  04 лютого 2016 року № 17,  відповідно до пунктів 21, 25 концесійного договору від 25 березня 2013 року, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», міська рада вирішила:

1. Передати відповідно до чинного законодавства України з  балансу управління     житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії майно, а саме:

- зовнішні водопровідні мережі: труба ПЕ – 100 мм, діаметр 63 мм, довжина – 11 м, 2012 року введення в експлуатацію, в тому числі ВК – 1 шт., 2012 року введення в експлуатацію;

- зовнішні каналізаційні мережі: труба ПВХ, діаметр 200 мм, довжина  24,5 м, 2012 року введення в експлуатацію, в тому числі КК – 3 шт., 2012 року введення в експлуатацію,

що  прокладені до новозбудованого житлового будинку № 4  по вулиці Лермонтова  в місті Біла Церква   Київської   області.

2.  Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити заходи по проведенню конкурсу на визначення суб’єкта оціночної діяльності та незалежної оцінки майна, здійснити оплату послуг оцінювача.

3.  Укласти Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року з  товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (додаток) на наступних умовах:

- доповнити перелік майна, що входить до складу об’єкта концесії (додаток 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 року) майном, зазначеним в п.1 рішення;

- вартість майна, зазначеного в п.1 рішення, визначити шляхом проведення незалежної експертної оцінки.

4. Уповноважити  міського голову Дикого Г.А. підписати від імені міської ради Додаткову угоду №____ до концесійного договору від 25 березня 2013 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                     № 108-08-VII

м.Біла Церква

Про поповнення статутного капіталу

Комунального підприємства Білоцерківської

міської ради  «Білоцерківтепломережа» та про внесення

 змін та доповнень до Статуту

            Розглянувши  подання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та на виконання рішення  Білоцерківської міської ради  від   09 липня 2015 року за   № 1523-77-VІ    Про внесення змін та доповнень до рішення  міської  ради від  30 грудня 2014р. № 1378-69-VІ«Про бюджет м.Біла Церква на 2015 рік», відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

         1.Збільшити розмір статутного капіталу Комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 905290,00 грн.  00 коп. ( Дев»ятсот п»ять тисяч двісті дев»яносто  грн. 00 коп.).

         2.Затвердити зміни  та доповнення до Статуту Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (додаються).

         3.Директору Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» протягом місяця  провести заходи щодо реєстрації змін та доповнень до Статуту згідно з чинним законодавством України.

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та        фінансів .

Міський  голова                                                   Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                     № 109-08-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від  07  листопада 

2014  року № 1314-65-VІ  «Про  визначення балансоутримувачів  майна, яке

виведено (виключено) зі складу  об’єкта концесії  згідно  концесійного  договору

від 25 березня 2013 року»  та  передачу  з  балансу товариства  з  обмеженою   відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на баланс комунального підприємства   Білоцерківської   міської ради «Білоцерківсвітло»  майна

     Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  04 лютого 2016 року № 15, на виконання пп. 57, 58 концесійного договору від 25 березня 2013 року,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

      1. Внести зміни до додатку 2 рішення міської ради від 07  листопада  2014  року                                 № 1314-65-VІ «Про  визначення балансоутримувачів  майна, яке  виведено (виключено) зі складу  об’єкта концесії  згідно  концесійного  договору  від  25 березня 2013 року», а саме:

- підпункт 2 таблиці «Перелік транспортних засобів» виключити, підпункти 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 таблиці «Перелік обладнання» вважати підпунктами 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

       2. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» передати безоплатно з свого балансу, а комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківсвітло» прийняти на баланс майно, виведене (виключене) зі складу об’єкта концесії на виконання рішень міської ради  від 13 лютого 2014  року № 1161-56-VІ «Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та внесення змін до концесійного договору від 25.03.2013р.» та від 26 травня 2015 року № 1481-75-VІ «Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року», а саме:

№ з /п

№ з/п  у Додатку № 1, п.10 до Концесійного договору

Інв. №*

Найменування об’єкта

Дата введення в експлуатацію

Вартість майна, визначена на день надання його у концесію (станом 31.12.2011), грн.

1

25

32420

А/М ГАЗ-5201 АІ 1035 СН автомайстерня

01.01.1990

11185,18

2

33

32434

А/м  вантажний ГАЗ-5201 АІ 0324 СН

01.12.1991

8928,51

3

40

32442

Автобус ПАЗ-3205 АI1028СН

01.06.1996

42 556,36

       3. Приймання – передачу майна, зазначеного у пункті 2 цього рішення, здійснити комісійно  за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України. 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                    № 110-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Порядку

утримання кладовищ та

функціонування місць поховань

у місті Білій Церкві в новій редакції

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 03 березня 2016 року № 2-17-282, рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24 грудня 2015 року по справі №866/1-р-02-06-15, відповідно до п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про поховання і похоронну справу», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типового положення про ритуальну службу в Україні затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1110/9709, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 зареєстрованого, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПІН 2.2.2.028-99, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193, міська рада вирішила:

1.Затвердити Порядок утримання кладовищ та функціонування місць поховань у місті Біла Церква в новій редакції згідно додатку.

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення Білоцерківської міської ради від 16 серпня 2012 року №674-28-VI «Про порядок утримання кладовищ та функціонування місць поховання в місті Біла Церква».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження

Міський  голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                    № 111-08-VII

м.Біла Церква

Про розподіл коштів цільового фонду

Білоцерківської міської ради

            Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження  від  03 березня 2016 року №2-17-280, з метою сприяння вирішення побутово-значимих для міста питань з підготовки господарського комплексу, об’єктів соціально - культурного призначення м. Біла Церква в 2016 році та утримання об’єктів благоустрою міста, відповідно до ч.4 ст.61 ч.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та, рішення Білоцерківської міської ради від 19.07.2006 року № 62 «Про створення цільового фонду Білоцерківської міської ради», рішення Білоцерківської міської ради № 73-07-VIІ від 18 лютого 2016 року «Про нову редакцію додатку до рішення Білоцерківської міської ради від 19 липня 2006 року №62 «Про створення цільового фонду Білоцерківської міської ради», міська рада вирішила:

1. Затвердити розподіл коштів цільового фонду Білоцерківської міської ради на утримання об’єктів благоустрою м. Біла Церква в сумі 1800 000,00 грн. згідно з додатком.

           2.  Направити залишки коштів цільового фонду станом на 01 січня 2016 року в сумі 164 364 (сто шістдесят чотири триста шістдесят чотири) грн. 00 коп. на поточний ремонт вулиць міста Біла Церква.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                    № 112-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження додаткової угоди про передачу публічному акціонерному товариству «Київоблгаз» на право господарського відання газопроводу  середнього тиску, прокладеного в місті Білій Церкві по провулку Карбишева СТ «Ветеран», до договору від 31 травня 2013 року № 15, затвердженого рішенням міської ради від 20 червня 2013 року № 1006-43-VІ  «Про затвердження договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України»

         Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до п.31, п.43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

           1.Затвердити додаткову угоду про передачу публічному акціонерному товариству «Київоблгаз» на праві господарського відання газопроводу середнього тиску, прокладеного в місті Білій Церкві по провулку Карбишева СТ «Ветеран», до договору від 31 травня 2013 року № 15, затвердженого рішенням міської ради від 20 червня 2013 року № 1006-43-VІ «Про затвердження договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України» (додається), а саме:

         1.1. за адресою: пров. Карбишева, м.Біла Церква, Київська обл.:

- газопровід-середнього тиску ПЕФ 32х3,6 – 0,553 км,

 ПЕФ 40х 3,7 – 0,078 км. 20.09.2009 року побудови.      

            2.Управлінню житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради передати на праві господарського відання публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» газопровід середнього тиску, що прокладений в місті Білій Церкві по провулку Карбишева СТ «Ветеран».

            3.Приймання-передачу здійснити комісійно згідно чинного законодавства України.

            4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                    № 113-08-VII

м.Біла Церква

Про приєднання до

європейської ініціативи

«Угода мерів»

Розглянувши подання міського голови, відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади м. Біла Церква, міська рада вирішила:

1.Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів» (Covenant of Mayors for Climate and Energy). www.covenantofmayors.eu.

2.Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на себе зобов'язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 40% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також підвищувати стійкість за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату.

3.Уповноважити міського голову Дикого Геннадія Анатолійовича від імені територіальної громади м. Біла Церква підписати угоду за формою приєднання. www.covenantofmayors.eu.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

         Міський голова                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                 № 114-08-VII

м.Біла Церква

Про надання згоди на прийняття квартири у комунальну власність

територіальної громади

міста Білої Церкви

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 03 березня 2016 року № 2-17-281, з метою забезпечення житлом інваліда-учасника АТО Герасименка Павла Валерійовича, враховуючи лист Київської обласної державної адміністрації від 04 січня 2016 року за №11-23/10023  відповідно до п.51 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №407 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок», міська рада вирішила:

1.Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви квартири під №43 за адресою вулиця Шевченка, будинок під №97 в місті Білій Церкві Київської області, що придбана для інваліда-учасника АТО Герасименка Павла Валерійовича, жителя міста Білої Церкви Київської області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                      № 115-08-VII

м.Біла Церква

Про дозвіл на розробку детального плану частини

території міста Біла Церква

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою від «18» лютого 2016 року № 14, відповідно до      ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Білоцерківська міська рада вирішила:

  1. Надати дозвіл на розробку детального плану частини території міста Біла Церква по вул. Ярмарковій та вул. Куценка.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                     Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                     № 116-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження детальних планів

території міста Біла Церква

         Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою від 18 лютого 2016 року     № 14, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на виконання вимог рішення Білоцерківської міської ради від 31 березня 2015 року № 1444-73-VI «Про затвердження Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015 – 2019 рр.», міська рада вирішила:

         1.Затвердити детальний план території міста Біла Церква по вул. Грибоєдова.

         2. Затвердити детальний план території міста Біла Церква по просп. Князя Володимира.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                      № 117-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження детального плану

території по будівництву дороги

по вул. 3-я Піщана в місті Білій Церкві

        Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою від   «03» лютого 2016 року № 2-17-166, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада вирішила:

         1. Затвердити детальний план території по будівництву дороги по вул. 3-я Піщана в місті Білій Церкві.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

  Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                     № 118-08-VII

м.Біла Церква

Про  визнання таким, що втратило чинність та  внесення змін до деяких рішень Білоцерківської міської ради щодо організації роботи  по  наданню адміністративних послуг

            Відповідно до статей 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про адміністративні послуги",  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. N 118 (із змінами) "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг", від 01.08.2013 р. N 588 (із змінами)  "Про затвердження Примірного регламенту про центр надання адміністративних послуг", від 16 травня 2014 року № 523-р  (із змінами) «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою впорядкування і покращання якості надання адміністративних послуг, захисту законних інтересів їх споживачів, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, міська радавирішила:

1.Внести до додатку 1 (Положення про Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді) рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2013 року №953-41-VI «Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг» такі зміни:

      1)пункт 8 «Положення про Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді» – виключити;

     2)другий абзац пункту 10 «Положення про Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді» викласти у такій редакції: «Кількість адміністраторів, які працюють у центрі,  затверджується міською радою».

2.Внести зміни до додатку 2 (Положення про управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради) рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2013 року №953-41-VI «Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг», виклавши його  в новій редакції – (Додаток 1);

3.Внести зміни до додатку 3 (Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міські раді) рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2013 року №953-41-VI «Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг», виклавши його  в новій редакції – (Додаток 2);

4.Вважати таким , що втратило чинність рішення сесії міської ради від 19 червня 2014 року № 1244-60-VI «Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2013 року №953-41-VI «Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг»;

5.Внести до додатку рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2013 року №  1087-47-VI  «Про затвердження  регламенту Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді» такі зміни:

1)розділ - Графік роботи Центру та пункт 10 регламенту Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді – виключити;

6.Затвердити графік прийому суб’єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді - Додаток 3;

7.Вважати таким, що втратило чинність Рішення п’ятдесятої сесії, п’ятого скликання   Білоцерківської міської ради №1109 від 16 вересня 2009 року «Про механізми виконання адміністраторами та місцевими дозвільними органами Закону України «Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності»;

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою та з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку  підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                    Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                     № 119-08-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін в рішення міської ради

від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII

«Про затвердження Регламенту

Білоцерківської міської ради

VІІ скликання»

         Розглянувши подання міського голови, відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про внесення зміни до  статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни в рішення міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII «Про затвердження Регламенту Білоцерківської міської ради VІІ скликання», а саме:

1.1. Статтю 37 Регламенту Білоцерківської міської ради «Види та способи голосування»  викласти в новій редакції:

« 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Поіменне голосування здійснюється:

- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування.

поіменне голосування  здійснюється шляхом оголошення волевиявлення депутата та міського голови (в ході голосування секретар ради, а при відсутності секретаря ради - головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище, якого оголошено, встає і заявляє про свою позицію: “за”, “проти”, “утримався”).

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно доЗакону України"Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради".»

1.2. В пункті 1 статті 15 Регламенту Білоцерківської міської ради «Лічильна комісія»: слова «в разі голосування шляхом підняття рук» замінити словами «в разі поіменного голосування».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                            Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                    № 120-08-VII

м.Біла Церква

Про депутатський

запит Бабенка В.М.

Відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» міська рада вирішила:

Направити Міністру оборони України Полтораку С.Т. депутатський запит, внесений депутатом Білоцерківської міської ради Бабенком В.М. та підтриманий на пленарному засіданні міської ради 24 березня 2016 року, додається.

Міський голова                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                            № 121-08-VII

м.Біла Церква

Про  присвоєння звання

«Почесний громадянин

 міста Біла Церква»

         На підставі подання міського голови, клопотань управління охорони здоров'я від 27 січня 2016 року   № 17-16-100  та  від 08 лютого 2016 року № 17-16-142, Білоцерківської міської лікарні №2 від 28 січня 2016 року № 148, відповідно до Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пункту 2 Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква», затвердженого рішенням міської ради від 23 грудня 2014 року № 1373-68-VI та враховуючи рішення  виконавчого комітету міської ради  від 09 лютого 2016 року № 57 «Про кандидатів на присвоєння звання  «Почесний громадянин міста Біла Церква», міська рада вирішила:

         1. За вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров»я присвоїти звання «Почесний громадянин  міста Біла Церква»

             1.1. Груші Петру Кіндратовичу – лікарю-хірургу операційного блоку Білоцерківської міської лікарні №2.

         1.2. Яценку Григорію Миколайовичу  - головному лікарю Білоцерківської міської лікарні №1.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної  політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 березня  2016 року                                                     № 122-08-VII

м.Біла Церква

Про зміну назви та  затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради виробничо – торгівельного підприємства «Оранта» у новій редакції»

Розглянувши  подання Білоцерківського  міського голови Дикого Г.А. відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42, статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статті 56, статті  78 Господарського кодексу України,  з метою ефективного використання коштів та майна, що належать територіальній громаді м. Біла Церква та враховуючи необхідність створення спеціалізованого підприємства для реалізації «Стратегії розвитку Білої Церкви на період до 2025 року», міська рада   вирішила:

1.Змінити найменування  комунального підприємства Білоцерківської міської ради виробничо – торгівельного підприємства «Оранта» на - комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви».

2.Затвердити Статут комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви», у новій редакції (додається).

3.Визначити місцезнаходження комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»: Україна, Київська область, місто Біла Церква, вул. Томилівська, 69.

4.Директору комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Агенція стратегічного розвитку Білої церкви» провести заходи щодо реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях підприємства згідно з чинним законодавством України

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та  з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження .

Міський голова                                                                                  Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24березня  2016 року                                                    № 123-08-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Стратегії розвитку

міста Біла Церква на період до 2025 року

 Розглянувши пропозицію міського голови, відповідно до статті 3 Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Рішення Київської обласної ради  від 04.12.2014 № 856-44-VІ «Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»,   керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, пропозиції, висловлені депутатами під час обговорення, та з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку міста, міська  рада  вирішила:

1. Затвердити Стратегію розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року (далі - Стратегія) (додається).

2. Зміни до Стратегії розглядаються та затверджуються Білоцерківською міською радою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Білоцерківської міської  ради.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...