• Головна
  • Рішення Білоцерківської міської ради від 30 червня 2016 року
Рішення Білоцерківської міської ради від 30 червня 2016 року
12:38, 30 червня 2016 р.

Рішення Білоцерківської міської ради від 30 червня 2016 року

Рішення Білоцерківської міської ради від 30 червня 2016 року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 180-12-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін в рішення міської ради

від 26 серпня 2010 року за № 1452-68-V

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Внести зміни в рішення міської ради:

 1.1 В підпункт 1.15 «Закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Київобленерго»  для  експлуатації об’єктів транспортування електроенергії - виробничої бази в міста Біла Церква по вулиці  Офіцерська,4 , загальною площею 1,7167 га (в складі трьох земельних ділянок, земельна ділянка площею 0,6896 га ( в тому числі: під спорудами – 0,2380 га, під проїздами та проходами – 0,4516 га); земельна ділянка площею 0,3089 га ( в тому числі: під спорудами – 0,0626 га, під проїздами та проходами – 0,2463 га); земельна ділянка площею 0,7182 га ( в тому числі: під спорудами – 0,2742 га , під проїздами та проходами – 0,4440 га), терміном на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.» пункт 1 «Затвердити  технічну документацію із  землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на оренду земельної ділянки та  передати  земельну ділянку в оренду» рішення міської ради від 26 серпня 2010 року за № 1452-68-V «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що  посвідчують право на оренду земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду» викласти в новій редакції: «Публічному акціонерному товариству «Київобленерго» для  експлуатації об’єктів транспортування електроенергії - виробничої бази в місті Біла Церква по вулиці  Офіцерська,4 , загальною площею 1,7167 га (в складі трьох земельних ділянок) земельна ділянка площею 0,6896 га ( в тому числі: під спорудами – 0,2380 га, під проїздами та проходами – 0,4516 га) Кадастровий номер: 3210300000:02:036:0004;  земельна ділянка площею 0,3089 га ( в тому числі: під спорудами – 0,0626 га, під проїздами та проходами – 0,2463 га) Кадастровий номер: 3210300000:02:036:0005; земельна ділянка площею 0,7182 га ( в тому числі: під спорудами – 0,2742 га , під проїздами та проходами – 0,4440 га) Кадастровий номер:  3210300000:02:036:0003 терміном на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, в зв'язку зі зміною назви юридичної особи та уточненням кадастрового номеру.

1.2 В підпункт 1.13 «Закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Київобленерго»  для  експлуатації об’єктів транспортування електроенергії - виробничої бази  в міста Біла Церква по вулиці  Фастівська,62-а , загальною площею 0,4650 га (в тому числі: під спорудами – 0,2404 га, під проїздами та проходами – 0,2246 га), терміном на 10 (десять)років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.» пункт 1 «Затвердити  технічну документацію із  землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на оренду земельної ділянки та  передати  земельну ділянку в оренду» рішення міської ради від 26 серпня 2010 року за № 1452-68-V «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що  посвідчують право на оренду земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду» викласти в новій редакції: «Публічному акціонерному товариству «Київобленерго» для  експлуатації об’єктів транспортування електроенергії - виробничої бази   в місті Біла Церква по вулиці  Фастівська,62-в , загальною площею 0,4650 га ( в тому числі: під спорудами – 0,2404 га, під проїздами та проходами – 0,2246 га), кадастровий номер: 3210300000:03:032:0049 терміном на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, в зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

2. Доручити відділу з питань землекористування укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 26 квітня 2011 року за № 48 та додаткову угоду до договору оренди землі від 26 квітня 2011 року за № 49.

3. Особі, зазначені в даному рішенні у місячний термін зареєструвати додаткову угоду відповідно до чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

  Міський голова                                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 181-12-VII

м.Біла Церква

 Про участь Білоцерківської міської

ради у проекті «Програма розвитку

муніципальної інфраструктури України»

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до статей 26,42,60,70  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17,74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком від 14. червня 2005 року, ратифікованої Законом України від 07 лютого 2006 року №3392, Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 23 липня 2015 року, ратифікованої Законом України від 03 лютого 2016 року № 975-VІІІ, листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 травня 2016 року № 12/20-12-1148, з  метою участі в проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» міська рада вирішила:

            1.Взяти участь у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» шляхом залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку на умовах, визначених фінансовою угодою щодо проекту, в обсязі до 8,2 мільйони Євро для фінансування субпроекту «Комплексна термомодернізація  36 будівель дошкільних навчальних закладів бюджетної сфери в м. Біла Церква» в секторі «Енергоефективність будівель» галузі «Енергоефективність міст», який передбачає скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів з проведенням заходів з підвищення  енергоефективності об'єктів соціальної інфраструктури.

            2.Уповноважити заступника міського голови Гнатюка В.В. направляти необхідні документи для участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»  та укладати необхідні договори, в тому числі угоду про передачу коштів позики за умови попереднього погодження із Білоцерківською міською радою.

            3. Міському фінансовому управлінню міської ради:

            3.1 Здійснювати організаційно-правові дії, пов’язані із наданням Білоцерківською міською радою гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за угодою про передачу коштів позики, що укладатиметься.

            3.2.Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Білої Церкви у разі виконання гарантійних зобов’язань.

            3.3.У порядку, визначеному законодавством України, передбачити протягом усього терміну дії гарантії та угоди про передачу коштів позики у проектах рішень про бюджет міста Білої Церкви на відповідний рік кошти для забезпечення виконання зобов’язань.

            4. Взяти до відома, що підписанню угоди про передачу коштів позики та інших гарантійних угод (угод про забезпечення кредиту тощо) має передувати надання Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу  та умов надання місцевої гарантії, схваленого Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження  та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку,  бюджету та  фінансів.

Міський голова                                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 182-12-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін та доповнень  до  рішення  міської

 ради  від  12 січня 2016 р.  №  27-04-VІІ «Про внесення

 змін та доповнень до  рішення міської ради від 29 грудня

2015 р. № 26-03-VII «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік» 

Розглянувши пропозиції міського голови, відповідно до п.п 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 1384-VIII від 19 травня 2016 року, рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 р. № 151-06-VII,  висновку міського фінансового управління про обсяг залишку коштів загального фонду місцевого бюджету станом на       01 січня 2016 р., міська рада вирішила:

   1. Внести зміни до рішення міської ради від 12 січня 2016 р. № 27-04-VII          «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік», а саме:

  1.1. в абзаці 1 пункту 1 цифри «1 176 747 348», «1 130 373 800»   замінити на цифри    «1 205 436 748», «1 159 063 200»;  

  1.2. в абзаці 2 пункту 1 цифри «1 253 915 154», «1 122 360 070», «131 555 084»                          замінити на цифри « 1 293 024 554», «1 160 471 770 », «132 552 784»;

  1.3. абзац 5 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «визначити профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 85 433 283 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2».

 1.4. абзац 6 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: « визначити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 85 433 283  грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком 2».

    2.  Внести зміни у додатки 1,2,3,5 до рішення міської ради від 12 січня 2016 року         № 27-04-VIІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.

              3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                   Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 183-12-VII

м.Біла Церква

 Про звернення до Прем’єріністра

УкраїниГройсмана Володимира

Борисовича

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою врахування думки громадськості міста Білої Церкви про надто високі тарифи на комунальні послуги, міська рада вирішила:

1.Звернутися до Прем’єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича з вимогою перегляду та прозорого формування тарифів на послуги ЖКГ.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію зпитань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, природо -користування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 184-12-VII

м.Біла Церква

Про звернення до ліквідатора банкрута

Відкритого акціонерного товариства «Росава»

арбітражного керуючого Кіцула С.Б.

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення конституційних прав громадян на вільний розвиток своєї особистості  та забезпечення соціальних гарантій на медичне забезпечення, міська рада вирішила:

1.Направити звернення до ліквідатора банкрута Відкритого акціонерного товариства «Росава», арбітражного керуючого Кіцула С.Б.  про недопущення включення в ліквідаційну масу банкрута ВАТ «Росава» Палацу культури і техніки (Палац культури «Росава»), що знаходиться за адресою: м. Біла Церква,  вул. Леваневського, буд. 53  і його відчуження  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Білоцерківської міської ради.

Міський голова                                                                                            Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 185-12-VII

м.Біла Церква

Про звернення до ліквідатора банкрута Відкритого

акціонерного товариства «Росава»  арбітражного

керуючого Кіцула С.Б. щодо  недопущення відчуження

медико-санітарної  частини, що в м. Біла Церква по

вул.Леваневського, 91.

            Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення конституційних прав громадян на вільний розвиток своєї особистості  та забезпечення соціальних гарантій на медичне забезпечення, міська рада вирішила:

            1.Направити звернення до ліквідатора банкрута Відкритого акціонерного товариства «Росава», арбітражного керуючого Кіцула С.Б щодо недопущення відчуження медико-санітарної частини, що в м. Біла Церква по вул. Леваневського, 91 (додається).

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Білоцерківської міської ради.

Міський голова                                                                                            Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 186-12-VII

м.Біла Церква

Про викуп земельних ділянок, які

перебувають у власності фізичних

осіб для суспільних потреб

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», у зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних та дієвих заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою з розширення території міського кладовища «Новокиївське 1» «Новокиївське 2 » в м. Біла Церква, міська рада вирішила:

1.Викупити земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних осіб для суспільних потреб з метою розширення території Білоцерківського міського кладовища «Новокиївське 1» по вулиці Київській та кладовища «Новокиївське 2» по                               вул. Автовокзальна, що в м. Біла Церква, а саме:

1.1.Земельну ділянку площею 2,6305 га (кадастровий номер 3220484900:00: 005:0053), цільове призначення: 01.01, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить на праві приватної власності Березніцькому Володимиру Вікторовичу.

1.2.Земельну ділянку площею 2,6825 га (кадастровий номер 3220484900 01:005:0009), цільове призначення: 01.01, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить на праві приватної власності Шевченку Олександру Дмитровичу.

1.3.Земельну ділянку площею 2,7106 га (кадастровий номер 3220484900:00:005 0054), цільове призначення: 01.01, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить на праві приватної власності Сідлецькому Євгену Володимировичу.

2.Доручити профільному заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків:

2.1.Протягом п'яти днів, з дня прийняття цього рішення, письмово повідомити про дане рішення власників земельних ділянок, зазначених в пункті 1 цього рішення.

2.2.Запропонувати власникам земельних ділянок, зазначеним в пункті 1 цього рішення, протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) письмово повідомити Білоцерківську міську раду про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.

2.3.У разі надання власниками земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення, згоди на проведення переговорів щодо умов викупу, представляти інтереси Білоцерківської міської ради при проведенні переговорів щодо викупної ціни, погодження інших істотних умов договорів, забезпечити проведення експертної грошової оцінки вартості зазначених земельних ділянок, пропонувати замість викупної ціни земельних ділянок інші земельні ділянки та забезпечити проведення їх експертної грошової оцінки, а також вчиняти інші дії, що передбачені чинним законодавством України для здійснення підготовки процедури викупу.

2.4.Постійній комісії Білоцерківської міської ради з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою та відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради підготувати і подати на затвердження Білоцерківської міської ради розмір викупної ціни земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення для викупу, або варіанти обміну земельних ділянок.

3.Оприлюднити це рішення в газеті «Громадська думка».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                          Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 187-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Положення

про Інспекцію державного

архітектурно-будівельного контролю

Білоцерківської міської ради

Розглянувши подання  міського голови, відповідно до законів України“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», міська рада вирішила:

1. Затвердити Положенняпро Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролюБілоцерківської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський  голова                                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 188-12-VII

м.Біла Церква

Про звернення до голови Верховної

Ради України  та  в. о. Міністра

охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення конституційних прав громадян на безкоштовне медичне забезпечення, міська рада вирішила:

1.Звернутися до голови Верховної Ради України та в. о. Міністра охорони здоров’я України  про негайне забезпечення в установленому законодавством порядку поставки вакцини БЦЖ, антирабічного імуноглобуліну  та антирабічної вакцини  до медичних установ.

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства Білоцерківської міської ради.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 189-12-VII

м.Біла Церква

Про звільнення заступника міського

голови та керуючого справами

виконавчого комітету міської ради

            Розглянувши заяву заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ярового В.П.  від 12 квітня  2016 року,  та заяву керуючого справами виконавчого комітету міської ради  Антонюка М. А. від 29 липня  2016 року  відповідно до статей 32, 38 Кодексу законів про працю України, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада вирішила:

            1.Звільнити Ярового В.П. з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білоцерківської міської ради за власним бажанням з 30 червня  2016 року.

            2.Звільнити Антонюка М.А. з посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради у зв’язку з переведенням на іншу посаду.

            3.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради Загородню Г.І.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Дикого Г.А.

Міський голова                                                                                                    Г.А. Дикий 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 190-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                       Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 191-12-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін в рішення міської ради від 24

листопада 2011 року № 390-14-VІ  «Про затвердження

Програми розвитку  фізичної культури та спорту в

м.Біла Церква  на 2012-2016 роки  «Сьогодні зі

спортом – завтра з майбутнім»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру та спорт», міська рада вирішила:

            1.Внести зміни до п.п.4.1.11., 4.1.12, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 розділу 4.« Спортивна робота» та п.5.3.1. розділу 5. «Забезпечення діяльності у сфері фізичної культури» виклавши в такій редакції:

« 4.1.11.Проведення відкритих чемпіонатів міста,турнірів з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів, з метою пошуку і відбору молодих перспективних спортсменів.

2012-2016 роки                         Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

            4.1.12. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту для спортсменів міста з метою їх успішної підготовки до обласних змагань.

2012-2016 роки                         Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

            4.2.1. Забезпечення проведення:

- змагань з видів спорту згідно з календарним планом спортивно-масових заходів відділу  з питань фізичної культури та спорту, в т. ч. змагань, приурочених знаменним датам та титулованим спортсменам м. Біла Церква, такі як міжнародний турнір з вільної боротьби на призи триразового олімпійського чемпіона О.В.Медведя, міжнародний турнір з боксу пам’яті льотчика - космонавта, Героя Радянського Союзу П.Р.Поповича та інші.

2012-2016 роки                         Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

- навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно з календарним планом спортивно-масових заходів відділу  з питань фізичної культури та спорту.

2012-2016 роки                        Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

            4.2.2. Забезпечення підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

2012-2016 роки                         Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

            5.3.1. Забезпечити фінансування та збільшення видатків на утримання та забезпечення навчально-тренувального процесу ДЮСШ та міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з місцевого бюджету.

2012-2016 роки                          Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради;

Управління освіти і науки

міської ради

            2. Відповідальність за координацію діяльності з виконання завдань Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Біла Церква на 2012-2016 роки «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім» покласти на відділ міської ради з питань фізичної культури та спорту.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 192-12-VII

м.Біла Церква

Про надання згоди на прийняття квартири

у комунальну власність територіальної громади

міста Білої Церкви

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 07  червня  2016 року №2-17-437, з метою здійснення подальшої приватизації однокімнатної квартири, що надана родині колишнього військовослужбовця Староверова Володимира Борисовича, враховуючи лист Головного управління Національної гвардії України від 29 березня 2016 року за №27/30/2-2042, відповідно до п.51 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6 «Про приватизацію державного житлового фонду», міська рада вирішила:

1.Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви однокімнатної квартири під №189 за адресою вулиця Червонофлотська, будинок під №121 в місті Білій Церкві Київської області, що надана родині колишнього військовослужбовця Староверова Володимира Борисовича.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 193-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління

багатоквартирним будинком у

місті Білій Церкві

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 07 червня  2016 року № 2-17-436, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.5 ст.13 Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», міська рада вирішила:

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Білій Церкві (додаток).

2.Визначити організатором конкурсу – управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

3.Установити, що до моменту укладення договору з переможцем конкурсу на надання послуги з управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється житлово-експлуатаційною організацією, яка проводила обслуговування багатоквартирного будинку до проведення конкурсу.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                             Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 194-12-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до плану діяльності

Білоцерківської міської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2016 рік,

затвердженого рішенням міської ради від

25 грудня 2015 року № 11-03-VIІ

           Розглянувши подання міського голови, відповідно до ст.ст. 7, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

           1. Внести зміни до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 11-03-VIІ, доповнивши його пунктом 6  такого змісту:

№ п/п

Назва проекту

регуляторного акта

Мета прийняття

регуляторного акта

Термін розробки регуляторного акта

Найменування підрозділу, відповідального

за розробку проекту регуляторного акта

6.

Про затвердження Статуту територіальної громади міста Біла Церква

Забезпечення реалізації закріплених  нормами Конституції, законами України,  Європейською хартією місцевого самоврядування, прав членів територіальної громади міста Біла Церква

ІІ - ІІІ квартал

2016 року

Організаційний відділ Білоцерківської міської ради

           2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку  підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.  

Міський голова                                                                                          Г.А. Дикий  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 195-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження заходів з ремонту

та утримання вулично-дорожньої мережі

міста Білої Церкви на 2016 рік

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 14 червня  2016 року №  2-17-451, з метою забезпечення та збереження технічного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку служби вулично-дорожньої мережі, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 року №154, міська рада вирішила:

            1.Затвердити заходи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста Білої Церкви на 2016 рік, додаються.

            2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 196-12-VII

м.Біла Церква

Про припинення договору про встановлення

особистого строкового сервітуту

            Розглянувши пропозицію депутатської фракції Білоцерківської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», керуючись Законом України «Про охорону культурної спадщини», відповідно до Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII, міська рада вирішила:

            1.Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 03 жовтня 2014 року № 109, укладений з фізичною особою-підприємцем Вірабян Юлією Володимирівною під розміщення літнього майданчика кафетерію «Fellini» в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський, шляхом його розірвання в односторонньому порядку на підставі п. 4.1.9. вказаного договору.

            2.Визнати таким, що втратив чинність п. 13.8. рішення Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2014 року №1278-62-VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним особам та фізичним особам-підприємцям».

            3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради       з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території,       будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та      благоустрою.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 197-12-VII

м.Біла Церква

Про збільшення статутного капіталу та внесення

змін  до Статуту комунального  підприємства

Білоцерківської  міської ради «Білоцерківський

міський парк культури та  відпочинку імені

Т.Г. Шевченка»  та затвердження його у новій редакції

            Розглянувши подання депутата Білоцерківської міської ради Русса О.М., відповідно до  пункту 30 частини 1 статті 26, статті 49, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 56, статті 78 господарського кодексу України, з метою ефективного використання коштів та майна, що належить територіальній громаді м. Біла Церква та враховуючи необхідність безперешкодного здійснення оперативного управління цілісним комплексом комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка», міська рада вирішила:

1.  Внести зміни до статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» виклавши його у новій редакції (додається).

2. Директору комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» провести заходи щодо реєстрації Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях підприємства згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань   освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоровя, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                            Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 198-12-VII

м.Біла Церква

Про  припинення терміну дії                                                         

договорів оренди землі

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, заяви фізичних осіб-підприємців, відповідно до статей 12, 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Припинити договір оренди землі:

1.1 Припинити договір оренди землі від 23 листопада 2010 року № 256  з фізичною особою підприємцем Костиною Наталією Миколаївною  під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Таращанська,155, загальною площею 0,0223 га терміном на 5 (п'ять) років. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:04:028:0091, укладений на підставі пункту 1.8 рішення міської ради від 30 вересня 2010 року за № 1488-70- V, та зареєстрований 09 березня 2011 року за                           № 321030004000082, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.2 Припинити договір оренди землі від 13 жовтня 2011 року № 247  з фізичною особою підприємцем Марчевською Світланою Анатоліївною під розміщення існуючої аптеки в місті Біла Церква по вулиці Таращанська,191-а, приміщення № 7, в нежитловій будівлі літера «В», загальною площею 0,0066 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:04:028:0114, укладений на підставі пункту 1.10  рішення міської ради від 18 серпня 2011 року за № 242-11- VI, та зареєстрований 12 червня 2012 року за                               № 321030004000704 ,шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.3 Припинити договір оренди землі від 17 січня 2012 року № 5 з фізичною особою підприємцем Романчук Юлією Петрівною під розміщення існуючого кіоску в місті Біла Церква по бульвару 50-річчя Перемоги, в районі житлового будинку №20, загальною площею 0,0016 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:03:005:0109, укладений на підставі пункту 1.4 рішення міської ради від 18 серпня 2011 року                            № 242-11-VI, та зареєстрований 28 серпня 2012 року за № 321030004000807, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.4 Припинити договір оренди землі від 13 жовтня 2008 року № 107  з Малим приватним підприємством «Тріумф» під розміщення автостоянки та торгового павільйону автозапчастини в місті Біла Церква по вулиці Леваневського ( в районі тролейбусного ДЕПО), загальною площею 0,2340 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:08:013:0001, укладений на підставі пункту 1.21 рішення міської ради від 20 серпня 2008 року за № 811, та зареєстрований 21 жовтня 2008 року за №040995600027, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.5 Припинити договір оренди землі від 12 червня 2013 року за № 54  з фізичною особою підприємцем Вікторовим Дмитром Анатолійовичем  під розміщення магазину в місті Біла Церква по вулиці Водопійна,67-А, загальною площею 0,0179 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:03:014:0058,  укладений на підставі пункту 9.6 рішення міської ради від 28 березня 2013 року за № 928-40-VI, та зареєстрований як речове право від 07 листопада 2013 року за № 3274941 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.6 Припинити договір оренди землі від 04 лютого 2004 року за № 103 з фізичною особою підприємцем Косенковим Олександром Сергійовичем під розміщення торгового павільйону  в місті Біла Церква по вулиці Лермонтова,9, який укладений на підставі підпункту 2.2 пункту 2 рішення міської ради від 29 січня 2004 року за № 23 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.7 Припинити договір оренди землі від 26 березня 2014 року за № 47  з фізичною особою підприємцем Поліщуком Андрієм Вікторовичем під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по провулку Червоноармійський, в районі житлового будинку № 14/1, який укладений на підставі підпункту 6.10 пункту 6 рішення міської ради від 13 лютого 2014 року за № 1151-56-VI, та зареєстрований як речове право від 30 травня 2014 року за № 5891676. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:03:016:0076, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

1.8 Припинити договір оренди землі від 23 липня 2013 року за № 55  з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «СТЕЛС»  під розміщення існуючих виробничо-складських приміщень в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе,192 «В», комплекс, нежитлові будівлі літери «А», «В», «З», «К», «Л» та споруди, який укладений на підставі підпункту 8.16 пункту 8 рішення міської ради від 25 квітня 2013 року за № 951-41-VI, та зареєстрований як речове право від 16 серпня 2013 року за № 2402920. Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:02:016:0010,  шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі»

1.9 Припинити договір оренди землі від 23 липня 2013 року за № 56  з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «СТЕЛС»  під проїзд спільного користування з ФОП Забарським В.Щ. та ФОП Лентюговим А.В. в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе,192 «В». Кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:02:003:0016,  який укладений на підставі підпункту 8.15 пункту 8 рішення міської ради від 25 квітня 2013 року за № 951-41-VI, та зареєстрований як речове право від 16 серпня 2013 року за № 2402022 шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

2. Особам, зазначеним в даному рішенні укласти додаткові угоди про припинення договорів оренди землі  на вказаних в даному рішенні умовах, а також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.

         3. Особам, зазначеним в даному рішенні зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки в порядку, визначеному чинним законодавством України.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

    Міський голова                                                                                 Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 199-12-VII

м.Біла Церква

 Про внесення змін в рішення міської ради

від 24 вересня 2015 року за № 1561-79-VI,

від 26 травня 2015 року за № 1457-75-VI

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до статей 12 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Внести зміни в рішення міської ради:

1.1 В підпункт 1.2 «Товариству з обмеженою відповідальністю «Екіпаж» під розміщення авто майстерні (код згідно класифікатора видів цільового призначення земель – 03.07: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) в місті Біла Церква по вулиці Чуйкова,85, орієнтовною площею 0,0906 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, пункт 1. «Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду», рішення міської ради від 24 вересня 2015 року за № 1561-79-VI «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «МПП Екіпаж» та товариству з обмеженою відповідальністю «Екіпаж» викласти в такій редакції «Товариству з обмеженою відповідальністю «Екіпаж» під розміщення автомайстерні, магазину та офісні приміщення (код згідно класифікатора видів цільового призначення земель – 03.07: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) в місті Біла Церква по вулиці Андрея Шептицького,85, орієнтовною площею 0,1091 га, в складі двох земельних ділянок площею 0,0123 га, та площею 0,0968 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.» в зв’язку зі зміною площі та  функціонального використання .

1.2 В підпункт 1.18 «Фізичній особі - підприємцю Іовіній Людмилі Михайлівні  під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення - магазину  в місті Біла Церква  по вулиці Олеся Гончара, 7, приміщення 24, загальною площею 0,0010 га, строком на 5 (п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0173)», пункт 1 «Передати земельну ділянку воренду» рішення міської ради від 26 травня 2015 року за № 1457-75-VI «Про передачу земельних ділянок в оренду» слова « під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення - магазину  в м. Біла Церква по вулиці Олеся Гончара,7, приміщення 24» замінити на слова «під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину, приміщення 24 в м. Біла Церква по вулиці Олеся Гончара,7» в зв’язку зі зміною адреси.

2.Особам, зазначеним в даному рішенні протягом трьох місяців внести зміни в відповідні документи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 200-12-VII

м.Біла Церква

Про скасування підпунктів 1.1,1.2,1.3 пункту 1 рішення

міської ради від 05 травня 2016 року за № 135-10-VII

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду відділу

капітального  будівництва Білоцерківської міської ради»

Розглянувши подання  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями), Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Скасувати підпункти рішення міської ради:

         1.1 Підпункт 1.1 пункту 1 «Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради  під будівництво громадського туалету поблизу входу в дендропарк «Олександрія» зі сторони вул. Семашко, орієнтовною площею 0,0370 га, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква» рішення міської ради від 05 травня 2016 року за № 135-10-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.

        1.2 Підпункт 1.2 пункту 1 «Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради  під будівництво громадського туалету  на площі Соборна,  площею 0,0202 га, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква» рішення міської ради від 05 травня 2016 року за № 135-10-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.

       1.3 Підпункт 1.3 пункту 1 «Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради  під будівництво громадського туалету в парку Слави,  орієнтовною площею 0,0230 га, за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква.» рішення міської ради від 05 травня 2016 року за № 135-10-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.    

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 201-12-VII

м.Біла Церква

Про укладення договорів про

встановлення особистих

строкових сервітутів

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статті  12, 98-102 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тимчасового положення про сервітутне (обмежене) землекористування в м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 26 травня 2015 року  №1449-75-VI, Порядку розміщення  тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VI,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1 Фізичною особою - підприємцем Мельник Костянтином Павловичем під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Шолом Алейхема, в районі житлового будинку № 35, загальною площею – 0,0066 га ( з них: під спорудами – 0,0032 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0034 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Фізичною особою - підприємцем Дубровою Оксаною Іванівною під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в складі зупинки очікування громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі головної прохідної на території шинного заводу ВАТ «Росава» загальною площею 0,0107 га ( з них: тимчасова – 0,0045 га,  проїздами, проходами та площадками – 0,0062 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Фізичною особою - підприємцем Мартак Іваном Васильовичем під розміщення існуючого павільйону в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе, в районі кафе «Горобинка» загальною площею 0,0060 га, ( з них: під спорудами – 0,0048 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0012 га) строком на 3 (три) роки, але не більше ніж до початку реконструкції транспортного вузла вулиці Толстого і Сквирського шосе, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Фізичною особою - підприємцем Мазуревичем Дмитром Володимировичем під розміщення  павільйону по продажу продовольчих товарів в складі зупинки громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого, в районі заводу «Термо-Пак», загальною площею 0,0024 га строком на 3 (три) роки, але не більше ніж до початку розробки комплексного проекту реконструкції зупинок громадського транспорту, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква

1.5 Фізичною особою - підприємцем Юрцевич Вадимом Васильовичем під розміщення малої архітектурної форми в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський, в районі будинку № 60, загальною площею 0,0025 га (з них: під спорудами – 0,0006 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0019 га.) строком  на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.6 Товариством з обмеженою відповідальністю «Бетті Аїс Україна»  під розміщення павільйону по продажу морозива  в місті Біла Церква на території Білоцерківського міського парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка загальною площею 0,0009 га  ( з них: проїздами, проходами та площадками 0,0009 га) строком  на 3 (три) роки, але не більше ніж до початку комплексної реконструкції парку за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.7 Фізичною особою - підприємцем Зайцем Робертом Вікторовичем під розміщення кіоску по наданню послуг населенню  в місті Біла Церква по провулку Максима Залізняка в районі будинку № 48 ,  загальною площею 0,0025 га ( з них: під спорудами 0,0009 га, проїздами, проходами та площадками - 0,0016 га.) строком  на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.8 Фізичною особою - підприємцем Хохловою Тетяною Іллівною під розміщення існуючого павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський в районі будинку № 66, загальною площею 0,0035 га (з них: під спорудами – 0,0030 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0005 га) строком                    на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.9 Фізичною особою - підприємцем Яковлевим Віктором Леонідовичем під розміщення  павільйону по продажу насіння та супутніх товарів в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба в районі будинку № 14, загальною площею 0,0025 га строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.10 Фізичною особою - підприємцем Фаловським Андрієм Миколайовичем  під розміщення  кіоску по продажу товарів зооветеринарного призначення в місті Біла Церква по вулиці Нєкрасова в районі житлового будинку № 47/1 по вулиці Леваневського загальною площею 0,0020 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га,  проходами та площадками – 0,0011 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту        м. Біла Церква.

1.11 Фізичною особою - підприємцем Фаловським Андрієм Миколайовичем  під розміщення існуючого кіоску по продажу товарів зооветеринарного призначення в місті Біла Церква по вулиці Куценка в районі автостанції загальною площею 0,0035 га ( з них: під спорудами – 0,0017 га, проходами та площадками – 0,0018 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.12 Фізичною особою - підприємцем Черняєвим Вадимом Івановичем під розміщення  кіоску по ремонту взуття в місті Біла Церква по вулиці Некрасова в районі житлового будинку № 99 загальною площею 0,0020 га ( з них: під спорудами – 0,0009 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0011 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.13 Фізичною особою - підприємцем Журавлем Миколою Федоровичем під розміщення існуючого павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Сквирське шосе в районі житлового будинку № 264, загальною площею 0,0048 га ( з них: під спорудами – 0,0020 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0028 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.14 Фізичною особою - підприємцем Поліщук Лесею Василівною під розміщення кіоску  по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Східна,2 загальною площею 0,0035 га ( з них: під спорудами 0,0025 га, проїздами, проходами та площадками 0,0010 га.) строком  на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту              м. Біла Церква.

1.15 Публічним акціонерним товариством «Білоцерківський автобусний парк» для відправки та висадки пасажирів в місті Біла Церква по проспекту Князя Володимира, в районі житлового будинку № 146, загальною площею 0,0262 га ( з них: під спорудами – 0,0012 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0250 га) строком на 3 (три) роки , але не більше ніж на термін дії договору на перевезення, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.16 Фізичною особою - підприємцем Руденко Марією Петрівною під розміщення існуючого кіоску по продажу продовольчих товарів з навісом очікування громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого, в районі житлового будинку № 10, загальною площею 0,0014 га ( з них: під спорудами – 0,0003 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0011) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.17 Фізичною особою - підприємцем Тараєвою Наталією Валентинівною під розміщення існуючого павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Ставищанська в районі Греблі загальною площею 0,0073 га ( з них: під спорудами – 0,0030 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0043 га) строком на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.18 Фізичною особою - підприємцем Щербиною Миколою Васильовичем під розміщення вхідної групи до нежитлового приміщення – стоматологічного кабінету  в місті Біла Церква по вулиці Павліченко,37 приміщення 32, загальною площею  0,0003 га            ( з них: під спорудами – 0,0003 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.19 Фізичною особою - підприємцем Кулиничем Володимиром Івановичем під розміщення двох павільйонів по продажу продовольчих товарів з літнім майданчиком  в місті Біла Церква по вулиці Таращанська, в районі житлового будинку № 161, загальною площею 0,0102 га ( з них: під спорудами – 0,0044 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0058 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.20 Фізичною особою - підприємцем Герасімовичем Ігорем Юрійовичем під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 36, загальною площею 0,0022 га ( з них: під спорудами – 0,0006 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0016 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.21 Фізичною особою - підприємцем Колток Олександром Володимировичем під розміщення кіоску по ремонту годинників в місті Біла Церква по вулиці Ярмаркова, в районі аптеки № 62, загальною площею 0,0010 га   ( з них: під спорудами – 0,0005,   під проїздами, проходами та площадками – 0,0005 га)  строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.22 Фізичною особою-підприємцем Підопригора Сергієм Михайловичем під розміщення двох павільйонів по продажу промислових  товарів  в місті Біла Церква по вулиці Нєкрасова, в районі житлового будинку № 47/1 по вулиці Леваневського, загальною площею 0,0092 га ( з них: під спорудами – 0,0048 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0044 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.23 Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» під розміщення кіоску по продажу лотерейних квитків в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, праворуч від арки між житловими будинками № 55 та № 57, , загальною площею 0,0021 га ( з них: тимчасова – 0,0006 га, під проходами – 0,0015 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.24 Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» під розміщення кіоску по продажу лотерейних квитків в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна, позиція № 10, загальною площею 0,0014 га ( з них: тимчасова – 0,0006 га, під проходами – 0,0008 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.25 Фізичною особою-підприємцем Новак Сергієм Петровичем під розміщення кіоску майстерні по «Ремонту взуття» в місті Біла Церква по вулиці Леваневського в районі житлового будинку № 45, загальною площею 0,0025 га ( з них: під спорудами – 0,0013 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0012 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.26 Фізичною особою-підприємцем Новак Сергієм Петровичем під розміщення кіоску майстерні по «Ремонту взуття» в місті Біла Церква по вулиці Леваневського в районі житлового будинку № 17, загальною площею 0,0018 га ( з них: під спорудами – 0,0008 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0010 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.27 Фізичною особою - підприємцем Лентюговим Андрієм Вячеславовичем під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Некрасова в районі будинку № 46 загальною площею 0,0067 га ( з них: під спорудами – 0,0030 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0037 га) строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.28 Фізичною особою - підприємцем Лягерою Юлією Олександрівною під розміщення кіоску в місті Біла Церква по вулиці Куценка, в районі Центрального ринку загальною площею 0,0048 га (з них: під спорудами 0,0018 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0030 га), строком  на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.29 Фізичною особою - підприємцем  Маслянком Михайлом Павловичем під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – офісу в місті Біла Церква по вулиці Шевченка,146 приміщення 241 загальною площею 0,0012 га в складі двох земельних ділянок: ділянка площею 0,0006 га, та ділянка площею 0,0006 га, строком  на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.30 Фізичною особою-підприємцем Михайленком Анатолієм Миколайовичем під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 50 А, загальною площею 0,0133 га ( з них: під спорудами – 0,0054 га, під проходами та площадками – 0,0079 га) строком на 3 (три) роки , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в укладенні договору про встановлення особистого строкового сервітуту з:

2.1 Фізичною особою - підприємцем Козуб Надією Петрівною для торгівлі живою рибою з автомобіля  в місті Біла Церква по вулиці Леваневського (біля житлового будинку № 36) загальною площею 0,0004 га строком  з 01.09.2016 р. по 01.05.2017 рік , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.. 

2.2 Фізичною особою - підприємцем Козуб Надією Петрівною для торгівлі живою рибою з автомобіля  в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба, біля ПП «Діліжанс», загальною площею 0,0004 га строком  з 01.09.2016 р. по 01.05.2017 рік , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.3 Фізичною особою - підприємцем Козуб Надією Петрівною для торгівлі живою рибою з автомобіля  в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський,92-В ( на тротуарі між Критим ринком  та ринком МП «Екорос»), загальною площею 0,0004 га строком  з 01.09.2016 р. по 01.05.2017 рік , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України. 

2.4 Фізичною особою - підприємцем Коцюбою Вікторією Юріївною під розміщення торгового причепу в місті Біла Церква  площа Соборна на зупинці загальною площею 0,0010 га, строком з 27.01.2016 р по 27.01.2018 рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.5 Фізичною особою - підприємцем Берлоус Олександром Борисовичем під розміщення тимчасової споруди для здійснення торгівлі картками поповнення мобільного зв'язку в місті Біла Церква по вулиці Крижанівського,2 А навпроти магазину «Пуховка» загальною площею 0,0002 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.  

2.6 Фізичною особою - підприємцем Берлоус Олександром Борисовичем під розміщення тимчасової споруди для здійснення торгівлі картками поповнення мобільного зв'язку в місті Біла Церква по вулиці Ярослава Мудрого,40 зупинка навпроти ТРЦ «Гермес» загальною площею 0,0002 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.7 Фізичною особою - підприємцем  Дубовою Тамарою Вікторівною під розміщення тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину «Галіс», загальною площею 0,0006 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.8 Фізичною особою - підприємцем  Багінською Рітою Алімовною під розміщення тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину «Галіс», загальною площею 0,0006 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту               3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.9 Фізичній особі - підприємцю Семеновій Вірі Олексіївні під тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського навпроти магазину «Галіс», загальною площею 0,0006 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.10 Фізичною особою - підприємцем  Нагібін Олегом Олеговичем під розміщення тимчасової споруди для здійснення торгівлі картками поповнення мобільного зв'язку в місті Біла Церква на перехресті вулиці Ярослава Мудрого та вулиці Шевченка (біля будинку Ярослава Мудрого,18/1), загальною площею 0,0002 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

2.11 Фізичною особою - підприємцем  Нагібін Олегом Олеговичем під розміщення тимчасової споруди для здійснення торгівлі картками поповнення мобільного зв'язку в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський (біля зупинки «Вокзальна»), загальною площею 0,0002 га строком  на 1 (один) рік, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до пункту 3 ст. 123 Земельного кодексу України.

3. Особам, зазначеним в даному рішенні, протягом двох місяців з дня прийняття рішення укласти договори про встановлення особистих строкових сервітутів.

4. Суб’єктам підприємницької діяльності, які оформляють правовстановлюючі документи на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм, звернутися в Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

5. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 202-12-VII

м.Біла Церква

Про передачу земельних

ділянок в оренду

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1.Передати земельну ділянку в оренду:

1.1 Фізичній особі - підприємцю Розпутному Павлу Андрійовичу  під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину по продажу промислових товарів в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба , 30-а приміщення 6,загальною площею 0,0033 га ( з них: під спорудами – 0,0033 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3210300000:04:005:0090.

1.2 Фізичній особі - підприємцю Погребняку Олександру Михайловичу для будівництва і обслуговування нежитлового приміщення аптеки в м. Біла Церква по бульвару Олександрійський,95-В, загальною площею 0,0070 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0060 га, під проїздами, проходами  - 0,0010 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3210300000:03:022:0194.

 1.3 Товариству з обмеженою відповідальністю Електромонтажна компанія «Аркада-Електрик» під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – офісу в м. Біла Церква по бульвару Олександрійський,50 , загальною площею 0,0011 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0004 га, під спорудами – 0,0007 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3210300000:03:004:0048.

1.4 Фізичній особі-підприємцю Сидорчук Андрію Анатолійовичу під розміщення кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по провулку Червоноармійський, в районі житлового будинку № 14/1 загальною площею 0,0025 га (з них: під спорудами – 0,0009 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0016 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер 3210300000:03:016:0076.

2. Відмовити в передачі земельної ділянки в оренду:

2.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» під розміщення існуючої автостоянки в місті Біла Церква по вулиці Толстого,1, загальною площею 0,1389 га (з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,1389 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:046:0057, в зв’язку з використанням даної земельної ділянки іншим землекористувачем.

2.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» під проїзд спільного користування  в місті Біла Церква по вулиці Толстого,1, загальною площею 0,0289 га                     ( з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0289 га) строком на 5 (п'ять) років , за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:046:0097, в зв’язку з використанням земельної ділянки спільно з іншими землекористувачами.

3. Особам, зазначеним в цьому рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                          № 203-12-VII

м.Біла Церква

Про поновлення договорів

оренди землі

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статей 12,  93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1.Поновити договір оренди землі:

1.1 Малому приватному підприємству «Діліжанс» під розміщення існуючого  майданчика для парковки пасажирського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Привокзальна в районі залізничного вокзалу загальною площею 0,0568 га строком  на 5            (п'ять) років, але не більше ніж до початку реконструкції вулиці Привокзальна в районі залізничного вокзалу, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0003.

1.2 Фізичній особі-підприємцю Рудніцькому Віктору Андрійовичу під розміщення існуючого кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару  Михайла Грушевського в районі магазину «Галіс», загальною площею 0,0021 га (з них: під спорудами 0,0006 га, проїздами, проходами та площадками -  0,0015 га.) строком  на 5 ( п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:006:0047.

1.3 Фізичній особі-підприємцю Калініченко Людмилі Леонідівні  під розміщення існуючого павільйону по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару

Михайла Грушевського в районі магазину «Галіс», загальною площею 0,0045 га (з них: під спорудами 0,0023 га, проїздами, проходами та площадками - 0,0022 га.) строком на 5           ( п'ять) років. Кадастровий номер: 3210300000:04:006:0044.

1.4 Фізичній особі-підприємцю Семеновій Вірі Олексіївні під розміщення існуючого кіоску по продажу продовольчих товарів в місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського навпроти магазину «Галіс», загальною площею 0,0017 га (з них: під спорудами 0,0009 га, під проїздами, проходами та площадками-0,0008 га.) строком  на 5           ( п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:006:0079.

1.5 Фізичній особі-підприємцю Литвин Наталії Василівні під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів в комплексі навісу очікування зупинки громадського транспорту в місті Біла Церква по вулиці Леваневського на зупинці «Дитячий світ» загальною площею 0,0030 га (з них: під спорудами 0,0026 га,  проходами та площадками – 0,0004 га), строком  на 3 (три) роки, але не більше ніж до початку реконструкції зупинки громадського транспорту, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:006:0006.

2. Відмовити в поновлені договору оренди землі:

2.1 Приватному підприємству «Агроцентр» для влаштування майданчика, а саме: встановлення лавок для відпочинку, насадження кущів та квітів, догляду за наявними насадженнями навколо будівлі торгово-молодіжного комплексу в складі дитячого містечка в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, загальною площею 0,0478 га (з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0478 га) строком  на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:007:0054.

3. Особам, зазначеним в цьому рішенні протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договори оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 204-12-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до статей 12, 122, 123  Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII,  Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

         1.1. Публічному акціонерному товариству «Легбанк» під розміщення виробничих, адміністративних, побутових приміщень в місті Біла Церква по вулиці Фастівська,23 нежитлова будівля літера «Щ» орієнтовною площею 0,2185 га  за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо - комерційне підприємство «Арабіка» під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – кафе в місті Біла Церква по бульвару Олександрійський,82, орієнтовною площею 0,0030 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3. Фізичній особі – підприємцю Попчук Сергію Миколайовичу під розміщення та експлуатацію основних, підсобних, допоміжних та складських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості в місті Біла Церква по вулиці Фастівська,23, орієнтовною площею 0,4028 га за рахунок земель населеного пункту                    м. Біла Церква.

    1.4. Фізичній особі-підприємцю Бадай Світлані Григорівні під розміщення, реконструкцію власної нежитлової будівлі (виробничий корпус № 5) під адміністративно-побутовий корпус з складськими будівлями в місті Біла Церква по вулиці Фастівська,23 літера «Я» орієнтовною площею 0,0990 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

2.1.Гаражно-автомобільному кооперативу «На Зінченка» під розміщення металевих гаражів в місті Біла Церква по вулиці Зінченка,16 а, орієнтовною площею 0,3668 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до п. 3 ст.123, ст.134 ЗКУ.

3. Особам, зазначеним в цьому рішенні,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                          Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 205-12-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволу на розроблення

технічної документації, щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості)

      Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до статей  122, 123  Земельного кодексу України,  пункту 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 55 Закону України «Про землеустрій», Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості та їх закріплення межовими знаками» від 18 травня 2010 року за № 376, Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

 1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості):

   1.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Біофарма-інвест» частини земельної ділянки на яку поширюється право суборенди під розміщення виробничої бази з адміністративними  спорудами в місті Біла Церква по вулиці Київська,37  площею 0,4250 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Особі, зазначені в цьому рішенні,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття даного рішення, подати на розгляд сесії міської ради належним чином розроблену  технічну документацію.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

   Міський голова                                                                             Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 206-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в оренду

та передати земельну ділянку в оренду

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статей 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 20 березня 2014 року № 1175-57-VI « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII,  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передати земельну ділянку в оренду:

         1.1 Фізичній особі-підприємцю Стьопенко Алєсі Олександрівні  під розміщення офісних приміщень в місті Біла Церква по вулиці Шолом-Алейхема,17 приміщення 30 загальною площею 0,0079 га  в складі трьох земельних ділянок 0,0048 га ( з них: під спорудами – 0,0048 га), площею 0,0019 га ( з них: під спорудами  0,0016 га, інші – 0,0003 га), площею 0,0012 га ( з них: під спорудами  0,0012 га), строком на 5 (п'ять) років за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300005:04:033:0122.

2. Особі, зазначені у підпункті 1.1 пункту 1  цього рішення протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір оренди землі .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 207-12-VII

м.Біла Церква

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в

постійне користування

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до статей 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування:

1.1 Дитячо - Юнацькому фізкультурно-спортивному клубу  під розміщення фізкультурно-спортивного клубу (для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) в місті Біла Церква по вулиці Польова,70-А, загальною площею 0,4236 га ( з них: капітальна одноповерхова – 0,0167 га, капітальна трьох та більше поверхова – 0,0992 га, проїздами, проходами та площадками – 0,3077 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:033:0074.

1.2 Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради під будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в місті Біла Церква мікрорайон «Таращанський»  загальною площею 1,2300 га ( з них: під спорудами – 0,1780 га, проходами – 1,0520 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3220489500:02:021:0853.

2. Особам, зазначеним в цьому рішенні, протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

  Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 208-12-VII

м.Біла Церква

Про  проведення робіт з виготовлення

технічних документацій із землеустрою

щодо поділу земельних ділянок

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій» статей 16,24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання  затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII(зі змінами та доповненнями), Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1.Провести роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки:

1.1 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,3560 га з кадастровим номером: 3210300000:02:015:0024 в місті Біла Церква по вулиці Гайова,6, на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,2233 га, та ділянка площею 0,1327 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

 1.1.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Приватному акціонерному товариству «Хімчистка»

1.2 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,0356 га з кадастровим номером: 3210300000:04:041:0026 в місті Біла Церква площа Соборна,1/1 на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0182 га, та ділянка площею 0,0174 га без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.2.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Фізичній особі підприємцю Ястреб Ользі Степанівні

          1.3 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею  0,2768 га з кадастровим номером: 3210300000:06:035:0066 в місті Біла Церква по вулиці  Сухоярська,7 нежитлові будівлі літери «З» і «К» на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0327 га, та ділянка площею 0,2441 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

          1.3.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Фізичній особі підприємцю Терещенко Світлані Володимирівні.

          1.4 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею  0,0203 га з кадастровим номером: 3210300000:06:035:0065 в місті Біла Церква по вулиці  Сухоярська,7 нежитлові будівлі літери «В-2» на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0020 га, та ділянка площею 0,0183 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

         1.4.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Фізичній особі підприємцю Терещенко Світлані Володимирівні.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                   № 209-12-VII

м.Біла Церква

Про надання дозволів на розроблення  проектів

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок в постійне користування

Розглянувши подання  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статей 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування:

1.1 Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради для будівництва громадського туалету  в районі готелю Рось (поблизу входу в дендропарк «Олександрія» зі сторони вулиці Семашко), орієнтовною площею 0,0370 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради для будівництва громадського туалету  на площі Соборній, орієнтовною площею 0,0202 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради для будівництва громадського туалету  на території парку Слави, орієнтовною площею 0,0230 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради для будівництва пішохідного мосту в місті Біла Церква через р. Рось в районі вулиці Василя Стуса  загальною площею 0,4000 га в складі двох земельних ділянок: ділянка площею 0,2000 га та ділянка площею 0,2000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Особам, зазначеним в пункті 1  даного рішення,  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 210-12-VII

м.Біла Церква

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до статей 12, 93, 116, 118, 121, 124, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статей 31, 32 Закону України «Про оренду землі», статей 50, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель», рішення міської ради від 20 березня 2014 року « Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»,  Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII (зі змінами та доповненнями),  Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 08-02-VII, Положення про відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради  в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2009 року № 1087, міська рада вирішила:

1. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність,  громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 1).

2. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду,  громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 3).

3. Попередити громадян, зазначених у додатках 1,3 що площі їх земельних ділянок будуть уточнені при затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в оренду.     

4. Особам, зазначеним у додатку 1,3  цього рішення протягом шести місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та оренду.

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та передати земельні ділянки у власність громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 2)

6. Укласти договір  про встановлення особистого строкового сервітуту з:

6.1 Молощук Віктором Петровичем  під розміщення існуючого металевого гаражу в місті Біла Церква по вулиці Гетьмана Сагайдачного, в районі житлового будинку № 58 загальною площею 0,0024 га строком на 5 ( п’ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

7.  Надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості):

7.1  Сорокіній Ганні Михайлівні для колективного садівництва в місті Біла Церква в Громадській організації «Захист прав землекористувачів «Взуттєвик» ділянка № 19  площею 0,0400 га, за рахунок земель населеного пункту  м. Біла Церква

8. Поновити договір оренди землі:

8.1 Стойко Вікторії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по провулку Яровий,18 кв.1, загальною площею 0,0352 га строком на 5 ( п’ять) років,  за рахунок земель населеного пункту  м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:03:023:0126).

9. Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту:

9.1 Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 16 травня 2013 року за № 66  з громадянином Безуглим Валерієм Михайловичем під розміщення металевого гаражу  в місті Біла Церква по вулиці Крижанівського (в р-ні ж/б           № 4), який укладений на підставі пункту 8.2 рішення міської ради від 28 березня 2013 року за № 931-40- VI ,шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».

10. Передати земельну ділянку у власність:

10.1 Дерев’янку Сергію Анатолійовичу (1/2 частка від загальної площі) у спільно часткову для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці Шамраївська,26 площею 0,0582 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:032:0172.

11. Відмовити в передачі земельної ділянки в оренду:

11.1 Брух Ользі Миколаївні для ведення садівництва в місті Біла Церква по провулку Челюскінців,22, загальною площею 0,0346 га строком на 5 ( п’ять) років,  за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. (Кадастровий номер: 3210300000:07:018:0142), відповідно до ст. 134 Земельного Кодексу України

12. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:

12.1 Однорогу Дмитру Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці Івана Кожедуба,205 а площею 0,0172 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква,  відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України.

12.2 Парфенюк Надії Степанівні (124/300 частки), Парфенюк Андрію Миколайовичу (28/300 частки),  Маренич Світлані Миколаївні  (28/300 частки)  у спільно часткову для ведення садівництва в місті Біла Церква  по провулку Яровий,30 площею 0,0716 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до п.3 ст. 123 Земельного кодексу України.

12.3 Верещакову Богдану Олеговичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Біла Церква по вулиці  Ключова,27 площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до п.3 ст. 123 Земельного кодексу України. 

13. Відмовити в затверджені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:

13.1 Ходань Олексію Михайловичу для будівництва індивідуального гаража в місті Біла Церква по вулиці Андрея Шептицького, в районі ж/б № 1 площею 0,0100 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:060:0065, в зв'язку з недоцільністю будівництва індивідуального гаража на прибудинковій території багатоквартирної житлової забудови, відповідно до висновку управління містобудування та архітектури № 15/608 від 30.05.2016 року.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                       № 211-12-VII

м.Біла Церква

Про розроблення  проектів землеустрою

щодо відведення земельних  ділянок в

комунальну власність

Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до ст. 12, 79-1, 83, 123  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність:

1.1 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Грибоєдова, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту                м. Біла Церква.

1.2 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Грибоєдова, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту              м. Біла Церква.

1.3 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Грибоєдова, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту             м. Біла Церква.

1.4 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Грибоєдова, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту             м. Біла Церква.

1.5 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Робітнича друга, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.6 Міській раді як представницькому органу територіальної громади ради для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Робітнича друга, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.7 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Робітнича друга, орієнтовною  площею 0,1000 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.8 Міській раді як представницькому органу територіальної громади для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення в районі вулиці Залузька (Острів дитинства), орієнтовною  площею 40,0000 га за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Обов'язок щодо укладення договору на виготовлення проектної документації покласти на відділ з питань землекористування Білоцерківської міської ради та протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                        № 212-12-VII

м.Біла Церква

Про надання згоди на передачу орендованої

земельної ділянки в суборенду по вулиці Дружби,11 А

Приватному підприємству «Будспецсервіс»

 Розглянувши подання постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до ст. 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі», ст. 15,16,21,24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст.25 55-1 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу  земельної ділянки в суборенду приватному підприємству «Будспецсервіс»  площею 0,7649 га, під розміщення багатоповерхового будинку з підземним паркінгом та вбудованими нежитловими приміщеннями в місті Біла Церква по вулиці Дружби,11 А, на підставі договору оренди землі укладеного з ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат» який зареєстрований як речове право за            № 8200204 від 19 грудня 2014 року, на строк що не перевищує термін дії вказаного договору оренди землі. Кадастровий номер: 3210300000:04:038:0115.

2. Особі, зазначеній в  пункті 1 даного рішення  протягом чотирьох місяців з дня прийняття рішення, укласти у встановленому порядку договір суборенди земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                         № 213-12-VII

м.Біла Церква

Про  припинення договору про встановлення

особистого  строкового сервітуту

від 25 грудня 2013 року за № 345

з фізичною особою підприємцем

Маслянком Павлом Михайловичем

Розглянувши подання  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  відповідно до ст. 102, 141 Земельного кодексу України,  статті 31,32 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1.Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту:   

1.1.Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту від 25 грудня 2013 року за № 345 з фізичною особою підприємцем Маслянком Павлом Михайловичем під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення – офісу в місті Біла Церква по вулиці Шевченка,146, приміщення 241, загальною площею 0,0012 га в складі двох земельних ділянок: ділянка площею 0,0006 га, та ділянка площею 0,0006 га, який укладений на підставі підпункту  10.7 пункту 10 рішення міської ради від 26 вересня 2013 року за № 1043-46-VI, шляхом його розірвання за згодою сторін,  відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про оренду землі».            

2.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                       № 214-12-VII

м.Біла Церква

 Про внесення змін до рішення

від 28 січня 2016 року № 48-05-VII

«Про використання орендної плати

та плати за суборенду об’єктів

міської комунальної власності»

 Враховуючи подання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  та лист – роз’яснення Державного казначейства України від 16 лютого 2006 року  № 3.4-06/344-1431, відповідно до ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 19, 22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», міська рада вирішила:

            1.Доповнити абзац 3 пункту 1 рішення Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 року № 48-05-VII «Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів міської комунальної власності» словами:

«комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка».

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2016 року                                                                      № 215-12-VII

м.Біла Церква

 Про внесення змін до Статуту

Комунального дрібно-роздрібного підприємства „Забота” та затвердження

його у новій редакції

Розглянувши  подання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  міська рада   вирішила:

            1.Внести зміни до статуту  Комунального дрібно-роздрібного підприємства „Забота” Білоцерківської міської ради виклавши його, у новій редакції (додається).

            2.Визначити місцезнаходження Комунального дрібно-роздрібного підприємства „Забота” Білоцерківської міської ради: Україна, Київська область, місто Біла Церква,               вул. Партизанська, 18.

            3.Директору Комунального дрібно-роздрібного підприємства „Забота” Білоцерківської міської ради провести заходи щодо реєстрації  Статуту  та інших змін у статутних відомостях підприємства згідно з чинним законодавством України .

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...