• Головна
  • Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016року
Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016року
09:03, 22 грудня 2016 р.

Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016року

Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016року

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року № 386-22-VII

Про бюджет м.Біла Церква на 2017 рік

Білоцерківська міська рада вирішила:

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи місцевого бюджету у сумі 1 445 000 524  грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 1 407 564 329 грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 37 436 195 грн., у тому числі бюджету розвитку 5 400 000  грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки місцевого бюджету у сумі 1 445 000 524  грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 1 407 564 329  грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 37 436 195 гривень;

- повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 35 500  грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 35 500 гривень згідно з додатком  4 до цього рішення;

- надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 35 500 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 35 500 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- загальний та спеціальний фонд місцевого бюджету є збалансованими, додаток 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2017 рік за  кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, по загальному фонду 1 407 564 329  грн. та спеціальному фонду 37 436 195  грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  500 000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  6 до цього рішення.

 5.  Затвердити на 2017 рік  резервний  фонд місцевого бюджету у сумі 1000 000 гривень.

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на  2017  рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів;

-забезпечення продуктами харчування ;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні трансферти населенню;

-поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 25 188 771  грн. згідно з додатком  7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.  Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2017 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені ст.69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду місцевого бюджету ( крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       11. Надати право міському фінансовому управлінню:

         - укладати в установленому порядку угоди з Білоцерківським управлінням державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок  на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

        -   в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

-  у процесі виконання місцевого бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головних розпорядників здійснювати перерозподіл видатків  у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

      -  погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до міського бюджету платежів  з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

      -  здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків міського бюджету для здійснення повернень помилково або надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Відповідно до статті 18 розділу VI. Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України установити, що починаючи з      2017 року у бюджетному процесі на рівні місцевого бюджету застосовується програмно-цільовий метод.

14. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:

 - у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів місцевого бюджету та подати їх Білоцерківському управлінню державної казначейської служби;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень  чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

17. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                 Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 387-22-VII

м.Біла Церква

Про перейменування комунального

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківсвітло» та затвердження Статуту

в новій редакції

            Розглянувши звернення міського голови, відповідно  до ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 59, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 88, 89, 90 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, міська рада вирішила:

1.Перейменувати комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Білоцерківсвітло» (код ЄДРПОУ 24223578) в комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» (код ЄДРПОУ 24223578).

2.Затвердити Статут комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» в новій редакції (додається).

3.Директору комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» здійснити заходи щодо реєстрації статуту в новій редакції згідно з чинним законодавством України.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                Г.А. Дикий 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 388-22-VII

Про внесення змін до Статуту

Комунального закладу Білоцерківської

міської ради  «Міський центр первинної

медико-санітарної допомоги №2»

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді,

спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України,     ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»  шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»  в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 389-22-VII

Про внесення змін до Статуту

Білоцерківської міської лікарні № 1

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України,             ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Затвердити Статут Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту    Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 390-22-VII

 Про внесення змін до Статуту

Дитячої стоматологічної поліклініки

шляхом викладення його в новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді,спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» шляхом викладення його в новій редакції згідно з додатком.

2. Головному лікарю здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статуту Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 391-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу міського фінансового

управління  Білоцерківської  міської  ради  на  баланс

Білоцерківського  міського  територіального  центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

комп’ютерів в комплекті

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року №132, листи міського фінансового управління Білоцерківської міської ради  від 28 жовтня 2016 року № 05-01/256 та Білоцерківського  міського  територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 25 жовтня 2016 року № 314,  відповідно до ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

            1.Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу, а  Білоцерківському  міському  територіальному  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) прийняти на баланс комп’ютери в комплекті, а саме:

- комп'ютер в комплекті (системний блок AMD, монітор Samsung 793 DF, клавіатура , миша), інвентарний номер 10480015, 2006 року випуску;

- комп'ютер в комплекті (системний блок AMD, монітор Samsung 793 DF, клавіатура , миша), інвентарний номер 10480019, 2006 року випуску;

- комп'ютер в комплекті (системний блок AMD, монітор Samsung 740N, клавіатура , миша), інвентарний номер 10480022, 2007 року випуску;

- комп'ютер в комплекті (системний блок AMD, монітор Samsung 740N, клавіатура , миша), інвентарний номер 10480024, 2007 року випуску;

- комп'ютер в комплекті (системний блок AMD, монітор Samsung 740N, клавіатура , миша), інвентарний номер 10480028, 2007 року випуску.

            2.Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 392-22-VII

м.Біла Церква

Про затвердження Комплексної програми

охорони довкілля в місті Біла Церква

на період 2017-2021років

             Розглянувши звернення постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 08 листопада 2016 року № 2-17-682, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та підпункту 22 пункту 1  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

           1. Затвердити Комплексну програму охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років згідно з додатком.

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                      Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 393-22-VII

Про передачу з балансу виконавчого

комітету Білоцерківської міської ради

основних засобів

Розглянувши звернення постійної комісії з  питань житлової політики, комунального господарства,  транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження  від 10 листопада 2016 року № 2-17-688,  відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Передати з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово – експлуатаційної контори № 6 обладнання для збору побутових відходів (контейнер ємкістю 12 куб. м. в кількості 1 штука).

            2.Передачу основних засобів, зазначених в п. 1 здійснити комісійно за актом приймання – передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства,  транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                             Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 394-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу

капітального будівництва Білоцерківської

міської ради   закінченого будівництвом об’єкта

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року № 2-17-719, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

      1.Передати безоплатно з балансу відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради на баланс  Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз»  об’єкт  «Реконструкція  системи  газопостачання  житлових  будинків  по вул. Героїв Крут  в м. Біла Церква Київської області».

      2.Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                       Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 395-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу

капітального будівництва Білоцерківської

міської ради   закінчених будівництвом об’єктів

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року №2-17-720, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

            1.Передати безоплатно з балансу відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради на баланс  комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»  об’єкти «Реконструкції (оснащення житлового фонду) засобами обліку, використання, регулювання та споживання води та теплової енергії житлових будинків  в м. Біла Церква Київської області», згідно додатку.

            2.Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                        Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 396-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу відділу

капітального будівництва Білоцерківської

міської ради   закінчених будівництвом об’єктів

            Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регулярної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року №2-17-721, відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

      1.Передати безоплатно з балансу відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради на баланс  комунального підприємства  Білоцерківської міської ради   «Білоцерківсвітло» об’єкти:

-Реконструкція світлофорних об’єктів по вулиці Героїв Крут (в районі ринку)  в м. Біла Церква Київської області;

удівництво світлофорних об’єктів по вул. Грибоєдова,9 в м. Біла Церква Київської області;

-Будівництво світлофорних об’єктів по вул. Сквирське шосе (в районі залізничного вокзалу) в м. Біла Церква Київської області;

-Будівництво світлофорних об’єктів по вул. Є. Деслава (в районі магазину «Даяна») в м. Біла Церква Київської області;

-Будівництво світлофорних об’єктів на перехресті вул. Леваневського – Заводська в м. Біла Церква Київської області;

-Будівництво світлофорних об’єктів по вул. Осипенко, 9 в м. Біла Церква Київської області;

удівництво світлофорних об’єктів на перехресті вул. Ярослава Мудрого - Гоголя в м. Біла Церква Київської області;

      2.Передачу здійснити згідно акту приймання-передачі відповідно до чинного законодавства України.

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, послуг та розвитку підприємства, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                         Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 397-22-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до Положення Білоцерківського міського

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та

статутів комунальних закладів Білоцерківської міської ради

дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом викладення їх

у новій редакції

            Розглянувши подання депутата міської ради Гончаренка Ю.А. від 04 листопада 2016 року № 56, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців, громадських формувань», міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Положення Білоцерківського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»  та статутів комунальних закладів Білоцерківської міської ради дитячо-юнацьких спортивних шкіл  шляхом викладення їх у новій редакції (додаються), а саме:

1.1.Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність».

1.2.Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна».

1.3.Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп.

1.4.Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир».

   2. Директорам Білоцерківського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Павлюк К.М.) та комунальних закладів Білоцерківської міської ради дитячо-юнацьких спортивних шкіл (Корнієнко В.В., Кривошеєв О.А., Челюбеєв С.В., Падалець В.П.)  здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації статутів у новій редакції в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

      3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 398-22-VII

м.Біла Церква

Про внесення змін до статутів

комунальних закладів Білоцерківської

міської ради шляхом викладення їх

у новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська школа мистецтв № 1 шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

2.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська дитяча музична школа № 2 шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

3.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська музична школа № 3 шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

4.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська школа мистецтв № 4 шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

5.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська школа мистецтв № 5 шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

6.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська школа мистецтв № 6 дитячих духових оркестрів шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

7.Затвердити Статут  комунального закладу Білоцерківської міської ради

Білоцерківська міська централізована бібліотечна система шляхом викладення його у новій редакції згідно додатку.

8.Керівникам  вище згаданих закладів здійснити заходи щодо проведення

державної реєстрації статутів в порядку і в строки визначені чинним законодавством України.

9.Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мов,

прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                           Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 399-22-VII

Про  безоплатну  передачу  нежитлових приміщень  з 

балансу  комунальних підприємств Білоцерківської

міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1, № 6, № 7

на баланс комунального підприємства Білоцерківської

міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»

       Розглянувши подання міського голови, лист комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» 26 вересня 2016 року № 13-01, відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційній конторі № 1 передати безоплатно з свого балансу, а  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» прийняти на баланс майно згідно переліку (додаток 1).

2.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційній конторі № 6 передати безоплатно з свого балансу, а  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» прийняти на баланс майно згідно переліку (додаток 2).

3.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційній конторі № 7 передати безоплатно з свого балансу, а  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» прийняти на баланс майно згідно переліку (додаток 3).

4.Приймання - передачу майна, зазначеного в пунктах 1, 2, 3, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 400-22-VII

Про безоплатну передачу частини нежитлової будівлі,

яка розташована за адресою: Київська область,

місто Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2

       Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року №129,  відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

            1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» передати безоплатно з свого балансу, а управлінню житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради прийняти на баланс частину нежитлової будівлі (літера «А-3; А1-3» 1 поверх, №№ 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-31 згідно технічного паспорту)  загальною внутрішньою площею 88, 0 м2, яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква,  вул. Андрея Шептицького, 2.

            2. Приймання - передачу нерухомого майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 401-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу Білоцерківської

міської лікарні № 1 на баланс виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради та комунального закладу 

Білоцерківської міської ради Дитячо-юнацької

спортивної школи «Богатир» майна

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  23 листопада 2016 року №130, листи управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 17 жовтня 2016 року № 17-16-1097 та відділу з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради від 20 жовтня 2016 року № 05-06/355,  відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

            1.Білоцерківській міській лікарні № 1 передати безоплатно з свого балансу, а  виконавчому комітету Білоцерківської міської ради прийняти на баланс майно, а саме:

- автомобіль ВАЗ 2110, державний номер АІ 4553 ВА, 2001 року випуску.

            2.Білоцерківській міській лікарні № 1 передати безоплатно з свого балансу, а  комунальному закладу Білоцерківської міської ради Дитячо-юнацькій спортивній школі «Богатир» прийняти на баланс майно, а саме:

- автомобіль ЗАЗ – 110307, реєстраційний номер АУ 1862 АВ, 2004 року випуску.

            3.Приймання - передачу майна, зазначеного в пунктах 1, 2, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 402-22-VII

Про безоплатну передачу з балансу комунального

підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція

стратегічного розвитку»  на  баланс комунального

підприємства Білоцерківської міської ради

«Білоцерківсвітло» майна

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від 23 листопада 2016 року №131, лист комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку» від 02 листопада 2016 року № 25-01,   відповідно  до

ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

            1.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку» передати безоплатно з свого балансу, а  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківсвітло» прийняти на баланс майно, а саме:

- автомобіль   ГАЗ-53-12, реєстраційний номер 2556 КХУ, 1986 року випуску;

- автомобіль   ИЖ-27-15, реєстраційний номер 1025 КХВ, 1988 року випуску;

- електрокара - 2 шт., 1987 року випуску.

            2.Приймання - передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до чинного законодавства України.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова                                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 403-22-VII

Про затвердження Положення

про відділ енергоефективності

Білоцерківської міської ради

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 29 листопада 2016 року № 2-17-752, на виконання рішення сесії міської ради VІІ скликання від 29 вересня 2016 року № 268-17-VIІ «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності», відповідно до ст.ст. 26, 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ енергоефективності Білоцерківської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

Міський голова                                                                          Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 404-22-VII

Про затвердження Положення про департамент

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради

            Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 25 листопада 2016 року № 2-17-738, відповідно до ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності» від 29 вересня 2016 року № 268-17-VII, міська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про департамент житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради (додаток).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                           Г.А. Дикий 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 405-22-VII

Про   готовність   господарського

комплексу та об’єктів соціально-культурного

призначення м. Білої Церкви до роботи  в  осінньо –

зимовий  період 2016 - 2017 років

Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження від 25 листопада 2016 року № 2-17-737, заслухавши інформацію заступника  міського  голови Пахольчука С.І. про   готовність   господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Білої Церкви до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2016 – 2017  років,    з метою  забезпечення виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2016 - 2017 років, затверджених  рішенням  виконавчого  комітету  Білоцерківської міської  ради  від 12 квітня 2016 року  № 137 «Про затвердження заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Біла Церква до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2016 - 2017 років», відповідно  до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада  вирішила:

1.Інформацію про готовність господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення м. Білої Церкви до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2016 - 2017 років  взяти  до  відома (додається).

2. Постійній  комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів розглянути питання  щодо забезпечення  виконання  заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів  соціально - культурного  призначення  м. Білої Церкви до роботи  в  осінньо - зимовий  період 2016 - 2017 років та  внести  відповідні  пропозиції  на  розгляд  міської  ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                      Г.А. Дикий 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 406-22-VII

Про надання згоди на передачу

комунального майна територіальної

громади міста Білої Церкви

Розглянувши звернення депутата міської ради VIIскликання Корнійчука В.Л. від 18 листопада 2016 року № 2-17-712, відповідно до ст.ст.26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.1,3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», міська рада вирішила:

1.Надати згоду на передачу з балансу управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ 03346696) на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківсвітло» (код ЄДРПОУ 24223578) майна територіальної громади міста Білої Церкви, а саме світлофорних об’єктів згідно додатку.

2.Керівникам установ вказаних у пункті 1 даного рішення, передачу майна територіальної громади міста Білої Церкви, оформити згідно вимог чинного законодавства України та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 407-22-VII

Про виконання Програми поводження з твердими

побутовими відходами на період 2009-2014 років

та на розрахунковий термін до 2019 року

            Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження   від 25 листопада 2016 року № 2-17-739, заслухавши звіт виконуючого повноваження начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради Кравця А.В. «Про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року», затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 16 вересня 2009 року № 1106, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи Білоцерківської міської ради сьомого скликання на 2016 рік, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 року № 57-05-VIІ, міська рада вирішила:

            Звіт «Про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2009-2014 років та на розрахунковий термін до 2019 року» взяти до відома.

Міський голова                                                                        Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 408-22-VII

Про виконання Програми підвищення

рівня безпеки дорожнього руху в

м. Біла Церква на період до 2016 року

            Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження   від 25 листопада 2016 року № 2-17-740, заслухавши звіт виконуючого повноваження начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради Кравця А.В. «Про виконання Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Біла Церква на період до 2016 року, затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 17 квітня 2014 року № 1211-58-VI, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи Білоцерківської міської ради сьомого скликання на 2016 рік, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 року № 57-05-VIІ, міська рада вирішила:

            Звіт «Про виконання Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в                 м. Біла Церква на період до 2016 року» взяти до відома.

Міський голова                                                                       Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 409-22-VII

Про внесення змін до  Положення про

звання «Почесний громадянин

міста Біла Церква»

          Розглянувши звернення постійної комісії  з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту, відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Внести зміни до пунктів 1.8., 1.9. Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква», затвердженого рішенням Білоцерківська міської ради  від 3 листопада 2016 року № 303-18-VIІ «Про затвердження  Положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції, виклавши їх у наступній редакції:

«1.8.Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Біла Церква»  під  час вручення  Посвідчення та нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Біла Церква» вручається разова грошова винагорода у розмірі п’яти мінімальних прожиткових мінімумів на одну особу (відповідно до розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленої Законом України «Про Державний Бюджет України» на поточний рік).

1.9.Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» та проживають у місті Біла Церква, надається міська стипендія у розмірі одного прожиткового мінімуму на одну особу (відповідно до розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленої Законом України «Про Державний Бюджет України» на поточний рік)».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова                                                                               Г.А.Дикий    

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 410-22-VII

Про затвердження Плану дій зі сталого

енергетичного розвитку та клімату

міста Біла Церква  на 2017-2030 роки

Розглянувши подання міського голови, відповідно до 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року  № 113-08-VII «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»», з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку міста, скорочення споживання традиційних видів енергоресурсів, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів на території міста Біла Церква, міська рада вирішила:

1. Затвердити «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки», згідно з додатком.

2. Доручити КП Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» вжити всіх необхідних дій для подання документу «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки» на розгляд Європейської Комісії.

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                                                       Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 411-22-VII

Про затвердження Програми розвитку

системи енергетичного  менеджменту в

м. Біла Церква на 2017-2020 роки

Розглянувши подання міського голови, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про енергозбереження», рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року № 113-08-VII «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»», з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку міста та скорочення споживання традиційних видів енергоресурсів міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку системи енергетичного менеджменту в м. Біла Церква на 2017-2020 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Міському фінансовому управлінню міської ради під час формування міського бюджету на відповідні роки передбачати кошти для фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю  міської ради надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова                                                               Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 412-22-VII

Про затвердження  Програми розвитку

підприємництва та інвестиційної діяльності

в місті Білій Церкві на 2017-2018 роки

   Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від 04 листопада 2016 року,  відповідно до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року №44, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Білій Церкві  на 2017-2018 роки  (додається).

2. Міському фінансовому управлінню міської ради при формуванні показників міського бюджету на 2017, 2018 роки врахувати потреби в асигнуванні заходів Програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Білій Церкві  на 2017-2018 роки  в межах фінансового ресурсу та можливості бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

Міський   голова                                                                              Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 413-22-VII

Про затвердження Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку міста

Біла Церква на 2017 рік

Розглянувши подання міського голови Дикого Г. А., рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2017 рік» від 08 листопада 2016 року № 476  відповідно до пункту 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2 ст. 52, ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2017 рік згідно додатку.

2. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету, підприємствам та установам комунальної власності забезпечити виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 414-22-VII

Про звіт міського голови про

роботу Білоцерківської міської

ради та виконавчого комітету

за 2016 рік

Заслухавши звіт міського голови Дикого Г. А., з метою зміцнення основ місцевого самоврядування, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2016 рік взяти до відома (додається).

Міський голова                                                              Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 415-22-VII

Про внесення змін до статутів

позашкільних закладів шляхом

затвердження їх у новій редакції

            Розглянувши подання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства                                  від 18 листопада 2016 року, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України,  відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 87-90 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

            1.Внести зміни до статутів позашкільних закладів Білоцерківської міської ради шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

1.1.Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клуб за місцем проживання «Прометей» згідно з додатком.

1.2.Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» Білоцерківської міської ради згідно з додатком.

2. Директорам позашкільних закладів здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Статутів у новій редакції в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я,  материнства та дитинства.

Міський голова                                                                    Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 416-22-VII

Про  безоплатну передачу з балансу виконавчого

комітету Білоцерківської  міської  ради на баланс

управління комунальної власності та концесії

Білоцерківської   міської   ради   майна

       Розглянувши звернення постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації від  11 жовтня 2016 року № 115, листи відділу охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 30 червня 2016 року № 53 та від 23 серпня 2016 року № 90, відповідно до ч. 5 ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Виконавчому комітету Білоцерківської міської ради передати безоплатно з свого балансу, а управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради прийняти на баланс майно, а саме:

- засувка ДУ 800 30 ч6бр (під електропривід) – 1 шт., вартістю 89000,0 грн. без ПДВ, 2016 року випуску;

- механічне ущільнення до насосу Flygt3301.180-SO680040 – 1 шт., вартістю 45449,17 грн. без ПДВ, 2016 року випуску;

- гідравлічні ущільнювачі (гумові) до насосу Flygt3301.180-SO680040 – 1 комплект, вартістю 3200,0 грн. без ПДВ, 2016 року випуску;

- підшипник 3311 А-2ZTN9/C3HT22 – 1 шт., вартістю 4113,0 грн. без ПДВ, 2016 року випуску;

- підшипник 3319 А-2ZTN9/C3HT22 – 1 шт., вартістю 12617,0 грн. без ПДВ, 2016 року випуску;

- ущільнювач із сілуміну до насосу Flygt3301.180-SO680040 – 1 шт., вартістю 10000,0  грн. без ПДВ, 2016 року випуску.

2. Приймання – передачу майна, зазначеного в пункті 1, здійснити комісійно за актом приймання – передачі у відповідності до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації.

              Міський голова                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 417-22-VII

 Про робочий орган з розміщення

зовнішньої реклами у місті Біла Церква

            Розглянувши звернення постійної комісія міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища  та благоустрою від 23 листопада  2016 року                  № 2-17-726, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, міська рада вирішила:

            1.Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами функції робочого органу покласти на управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

            2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Білоцерківської міської ради від 18 серпня 2011 № 269-11-VІ «Про робочий орган з розміщення зовнішньої реклами у місті Біла Церква».

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                              Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 418-22-VII

Про затвердження детального плану частини                                                  території міста Біла Церква по вул. Героїв Чорнобиля,

в районі будівлі № 5/1 мікрорайону «Піщаний»

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою від 11 жовтня 2016 року № 2-17-615, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  міська рада вирішила:

1.Затвердити детальний план частини території міста Біла Церква по вул. Героїв Чорнобиля, в районі будівлі № 5/1 мікрорайону «Піщаний» (з метою видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво магазину ТОВ «Управляюча компанія Рапід»).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                                      Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 419-22-VII

Про затвердження плану зонування частини території міста

Біла Церква по бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя

Перемоги) в межах кварталу,  обмеженого вул. Водопійною,

бул. Олександрійським (колишній бул. 50-річчя Перемоги),

вул. Героїв Небесної Сотні  (колишня вул. Гординського) та р. Рось

            Розглянувши звернення постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою від                                           23 листопада 2016 року № 2-17-725, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16, ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада вирішила:

1.Затвердити план зонування частини території міста Біла Церква по бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги) в межах кварталу, обмеженого вул. Водопійною, бул. Олександрійським (колишній бул. 50-річчя Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р. Рось.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                      Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 420-22-VII

Про затвердження Програми надання

окремих видів пільг за рахунок коштів

міського бюджету на 2017-2020 роки

Розглянувши подання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою забезпечення гарантованих державою прав на пільги окремих категорій громадян м. Біла Церква, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2017-2020 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету згідно з додатком 2.

3.Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень, затверджених рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                               Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 421-22-VII

Про затвердження Програми

розвитку  електротранспорту

міста Білої Церкви на 2016 - 2020 роки

Розглянувши звернення міського голови Дикого Г.А., відповідно до  законів України «Про міський електричний транспорт», «Про  місцеве  самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» від 23 грудня 2004 року № 1755,  міська рада вирішила:

   1.  Затвердити Програму  розвитку  електротранспорту міста Білої Церкви на 2016- 2020 роки (далі - Програма), згідно додатку.

         2. Міському  фінансовому управлінню міської ради щорічно, під час  формування  показників місцевого бюджету враховувати потребу в  асигнуваннях  на  виконання Програми.

          3. Начальнику Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» (Степанському Р.С.) щорічно, до 25 січня інформувати  Білоцерківську міську  раду про хід виконання  заходів Програми.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань житлової  політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони  довкілля  та  енергозбереження.

Міський  голова                                                             Г.А.Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 422-22-VII

Про скасування підпункту 1.15 пункту 1 рішення міської ради

від 26 травня 2015 року № 1461-75-VI «Про укладення договорів

про встановлення особистих строкових сервітутів» та припинення

договору про встановлення  особистого строкового сервітуту з

фізичною особою – підприємцем Зарембою Сергієм Васильович

Розглянувши заяву  фізичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 15 вересня 2016 року № 53, відповідно до ст. 12  Земельного кодексу України, затвердженого Тимчасового положення про порядок  сервітутного (обмеженого) використання земель комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква від 26 травня 2015 року № 1449-75-VI, пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1 Відмовити в скасуванні підпункту 1.15 пункту 1 рішення міської ради від 26 травня 2015 року № 1461-75-VI «Про укладення договорів про встановлення особистих строкових сервітутів»

2. Відмовити в припиненні договору про встановлення особистого строкового сервітуту від 23 червня 2015 року № 54 укладений з фізичною особою - підприємцем Зарембою Сергієм Васильовичем під розміщення павільйону по продажу насіння та господарчих товарів загальною площею 0,0018 га по вулиці Петра Запорожця, в р-ні житлового будинку № 37.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 423-22-VII

Про укладення договорів про встановлення

особистих строкових сервітутів

Розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, від 29 листопада 2016 року № 66, відповідно до ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись рішенням Білоцерківської міської ради про затвердження Тимчасового положення про порядок  сервітутного (обмеженого) використання земель комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква в новій редакції від 26 травня 2015 року № 1449-75-VI, міська рада вирішила:

1. Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:

1.1 Фізичною особою – підприємцем Шевченко Тетяною Володимирівною під розміщення існуючого кіоску по продажу питної води по бульвару Княгині Ольги, в районі житлового будинку № 13 площею 0,0027 га (з них: під спорудами -  0,0009 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,0018 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Фізичною особою – підприємцем Шевченко Тетяною Володимирівною під розміщення існуючого кіоску по продажу питної води по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 47/1 площею 0,0030 га (з них: під спорудами -  0,0009 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,0021 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.3 Фізичною особою – підприємцем Шевченко Тетяною Володимирівною під розміщення існуючого кіоску по продажу питної води по вулиці Логінова, в районі житлового будинку № 37 А площею 0,0030 га (з них: під спорудами -  0,0009 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,0021 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.4 Фізичною особою – підприємцем Поліщуком Олександром Петровичем під розміщення існуючого павільйону по вулиці Героїв Крут, в районі житлового будинку         № 47 площею 0,0112 га (з них: під спорудами – 0,0050 га, під проїздами, проходами, площадками - 0,0062 га) строком на  3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту           м. Біла Церква.

1.5 Фізичною особою – підприємцем Козачинським Андрієм Борисовичем під розміщення існуючого павільйону по вулиці Водопійна, в районі БСШ № 9 площею 0,0058 га (з них: тимчасова – 0,0030 га, під проходами та площадками – 0,0028 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 424-22-VII

Про поновлення договорів оренди землі

 Розглянувши заяви  юридичних і фізичних осіб – підприємців протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 06 жовтня 2016 року № 56, відповідно до ст. 12,  93 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Поновити договір оренди землі:

1.1 Фізичній особі – підприємцю Ковалю Олександру Владиславовичу під розміщення  магазину з продажу промислових товарів по вулиці Таращанська, 191-а, нежитлова будівля літера „В”, приміщення 4, площею 0,0042 га (з них капітальна одно та двоповерхова  – 0,0038 га; під проїздами, проходами та площадками – 0,0004 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:04:028:0096.

1.2 Фізичній особі – підприємцю Зюкіній Ніні Ахматбаївні під розміщення  магазину з продажу промислових товарів по вулиці Таращанська, 191-а, нежитлова будівля літера „Г”, приміщення 3, площею 0,0073 га (з них капітальна одно та двоповерхова – 0,0063 га; під проїздами, проходами та площадками – 0,0010 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:028:0103.

1.3 Товариству з обмеженою відповідальністю „ОЛЕКСАНДРИТ-М” під розміщення нежитлової будівлі - котельні по провулку Клубний, 4, площею 0,1461 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0302 га, тимчасова – 0,0059 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,1100 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0136.

1.4 Фізичній особі – підприємцю Гень Анатолію Івановичу під розміщення вхідної групи до власного  нежитлового приміщення -  магазину по бульвару Олександрійський, 37, приміщення 4, площею 0,0109 га (з них: під проїздами, проходами та площадками – 0,0109 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:015:0118.

1.5 Фізичній особі – підприємцю Мондрієвській Ніні Миколаївні під розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення – магазину з продажу промислових товарів по бульвару Олександрійський, 46 приміщення 1, площею 0,0006 га (з них: під спорудами – 0,0006 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:004:0062.

1.6 Фізичній особі – підприємцю Снігур Тетяні Михайлівні під розміщення вхідної групи до власного  нежитлового приміщення - магазину по продажу промислових товарів та бару по вулиці Леся Курбаса, 5, площею 0,0025 га (з них: під спорудами – 0,0006 га, проїздами, проходами та площадками  - 0,0019 га) строком на 10 (десять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0128.

1.7 Приватному акціонерному товариству «Білоцерківський ювелірний завод» під розміщення виробничої бази по вулиці Фастівська,23 площею 0,0598 га (з них: капітальна двохповерхова – 0,0183 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0415  га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:02:004:0079.

1.8  Приватному акціонерному товариству «ЕПОС» під розміщення виробничої бази по вулиці Толстого,44 площею 0,6704 га ( з них: під спорудами – 0,1424 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,5280 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:06:039:0001.

1.9 Фізичній особі – підприємцю Клюєву Павлу Петровичу під розміщення магазину по продажу промислових товарів, салону краси та комп'ютерного клубу по вулиці Таращанська,191-а нежитлова будівля літера Г, приміщення 2 площею 0,0110 га (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,0086 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0024 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:04:028:0098.

1.10 Фізичній особі – підприємцю Сохару Олегу Володимировичу під розміщення магазину по продажу промислових товарів по вулиці Таращанська,191 а нежитлова будівля літера «Г», площею 0,0172 га (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,0147 га, під проходами, проїздами та площадками – 0,0025 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:04:028:0102.

1.11 Фізичній особі – підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу під розміщення складу по вулиці Сквирське шосе,192-Б площею 0,3711 (з них: капітальна одноповерхова – 0,1651 га, тимчасова – 0,0028 га, під спорудами – 0,0091 га, під проходами, проїздами та площадками 0,1941 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:02:016:0006.

1.12 Фізичній особі – підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу під спільний проїзд з ТОВ «Агроком» та ФОП Забарським В.Ш. по вулиці Сквирське шосе,192-Б площею 0,1287 га строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:02:003:0016.

2. Відмовити в поновленні договору оренди землі:

2.1 Фізичній особі – підприємцю Янішевській Ірині Вікторівні під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів з влаштуванням літнього майданчику по вулиці Котляревського, в районі МРЕВ ДАІ площею 0,0117 га (з них: під спорудами – 0,0027 га, під проходами та площадками – 0,0090 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.  Кадастровий номер: 3210300000:04:039:0120, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2 Малому приватному підприємству «Діліжанс» під розміщення майданчика для автотранспорту по вулиці Сквирське шосе загальною площею 0,0631 га (з них: під проїздами, проходами та площадками 0,0631 га.) строком  на 5 ( п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:02:027:0004, відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України.

2.3 Фізичній особі – підприємцю Шинкаренку Юрію Володимировичу під розміщення існуючих виробничих приміщень з адміністративним корпусом та складських приміщень по вулиці Надрічна,68 площею 0,2031 га (з них капітальна одноповерхова – 0,0951 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,0151 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0929 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровим номером: 3210300000:04:014:0037, відповідно до ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                           Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 425-22-VII

Про скасування підпункту 1.1 пункту 1 рішення міської ради 

від 24 вересня 2015 року № 1561-79-VI «Про надання дозволів

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок в оренду товариству  з обмеженою відповідальністю

«МПП Екіпаж» та товариству з обмеженою відповідальністю «Екіпаж»

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада вирішила:

1. Скасувати  рішення міської ради в частині підпункту 1.1 «Товариству з обмеженою відповідальністю «МПП Екіпаж» під розміщення авто ринку (код згідно класифікатора видів цільового призначення земель - 03.07: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) в місті Біла Церква по вулиці Толстого,40-б, орієнтовною площею 2,5000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква пункту 1 «Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» рішення міської ради від 24 вересня 2015 року № 1561-79-VI«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду товариству  з обмеженою відповідальністю «МПП Екіпаж» та товариству з обмеженою відповідальністю «Екіпаж».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 426-22-VII

 Про проведення робіт з виготовлення

технічних документацій із землеустрою

щодо поділу земельних ділянок

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 22 листопада 2016 року            № 64, від 24 листопада 2016 року № 65,  відповідно до ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Провести роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок:

1.1 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,4112 га з кадастровим номером: 3210300000:03:022:0195 по бульвару Олександрійський, 95-В на шість окремих земельних ділянок: ділянка площею 0,3938 га,  ділянка площею 0,0031 га, ділянка площею 0,0035 га, ділянка площею 0,0036 га, ділянка площею 0,0036 га,  ділянка площею 0,0036 га,  без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.1.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Приватному підприємству                    «МАРКЕТ –Ш –О –В»

1.2 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,0845 га з кадастровим номером: 3210300000:03:015:0026 по вулиці Росьова,6 на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0478 га,  ділянка площею 0,0367 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.2.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Комунальному підприємству «Комбінат шкільного харчування».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою з питань ефективного використання земель всіх форм власності.

Міський голова                                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 427-22-VII

 Про формування окремих земельних ділянок

комунальної власності м. Біла Церква

шляхом  інвентаризації

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до ст. 12, 35, 57, 92, 791,122, 123, 186, 1861 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», керуючись пунктом 34 частини 1 ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Сформувати окремі земельні ділянки комунальної власності шляхом інвентаризації за адресою: вулиця Шевченка.

2. Доручити управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради здійснити організаційні заходи з виконання робіт, пов'язаних з розробленням технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 428-22-VII

 Про поновлення договорів оренди землі

Розглянувши заяви  юридичних і фізичних осіб – підприємців протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, від 29 листопада 2016 року № 66, відповідно до ст. 12,  93 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Поновити договір оренди землі:

1.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛИБІДЬ» під розміщення пральні та хімчистки по вулиці Ярослава Мудрого,49 площею 0,0275 га  (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,0231 га, проїздами, проходами та площадками – 0,0044 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:036:0042.

1.2 Фізичній особі – підприємцю Брацлавському Анатолію Олексійовичу під розміщення існуючого павільйону по продажу продовольчих товарів по вулиці Леваневського, в районі ПК ВАТ «Росава» площею 0,0083 га (з них: тимчасова – 0,0022 га, під проходами та площадками – 0,0061 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:007:0075.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 429-22-VII

 Про скасування підпункту 2.2 пункту 2 рішення міської ради 

від 21 листопада 2012 року № 793-31-VI«Про скасування

підпунктів рішень міської ради та виконавчого комітету,

припинення дії договорів оренди землі, внесення змін в

підпункти рішень міської ради»

Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада вирішила:

1. Скасувати  рішення міської ради в частині підпункту 2.2 «В підпункті 4.6: «Суб’єкту підприємницької діяльності фізичній особі Горобинській Ганні Василівні  під  розміщення  цеху по виробництву заморожених напівфабрикатів загальною  площею  0,4558 га (під  спорудами – 0,0510 га, під проходами, проїздами та  площадками – 0,0571 га, інші – 0,3477 га)  по вул. Петра Запорожця,359 за  рахунок  забудованих  земель  Білоцерківської  міської  ради» пункту 4: «Затвердити проекти  відведення  земельної  ділянки  цільове  призначення  якої  змінюється:» рішення міської ради від 05 серпня 2005 року № 308 «Про  попереднє  погодження  місця  розташування об’єкту,  надання  земельних  ділянок  в   оренду, постійне  користування  та  у  власність», слова: «під  розміщення  цеху по виробництву заморожених напівфабрикатів» замінити на слова: «під  розміщення  цеху по виробництву заморожених напівфабрикатів та торгового павільйону», в зв’язку зі зміною функціонального використання земельної ділянки та надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки.» пункту 2 «Внести зміни в такий підпункт рішення міської ради, а саме:» рішення міської ради від 21 листопада 2012 року № 739-31-VI«Про скасування підпунктів рішень міської ради та виконавчого комітету, припинення дії договорів оренди землі, внесення змін в підпункти рішень міської ради»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 430-22-VII

Про  припинення договорів про встановлення

особистих  строкових сервітутів

Розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців, протоколи  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 102, 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керуючись рішенням Білоцерківської міської ради про затвердження Тимчасового положення про порядок  сервітутного (обмеженого) використання земель комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква в новій редакції від 26 травня 2015 року № 1449-75-VI, міська рада вирішила:

1. Припинити договір про встановлення особистого строкового сервітуту з: 

1.1 Фізичною особою – підприємцем Камінним Петром Петровичем під розміщення кіоску з продажу питної води по бульвару Комсомольський, в районі житлового будинку № 13 площею 0,0027 га, укладений 26 травня 2014 року № 73 на підставі підпункту 11.12 пункту 11 рішення міської ради від 17 квітня 2014 року № 1194-58-VI«Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним особам та фізичним особам – підприємцям», в зв'язку з відмовою особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 102 Земельного кодексу України.

1.2 Фізичною особою – підприємцем Камінним Петром Петровичем під розміщення кіоску з продажу питної води по вулиці Логінова, в районі житлового будинку № 37-а площею 0,0030 га, укладений 26 травня 2014 року № 64 на підставі підпункту 11.23 пункту 11 рішення міської ради від 17 квітня 2014 року № 1194-58-VI«Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним особам та фізичним особам – підприємцям», в зв'язку з відмовою особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 102 Земельного кодексу України.

1.3 Фізичною особою – підприємцем Камінним Петром Петровичем під розміщення кіоску з продажу питної води по вулиці Леваневського, в районі житлового будинку № 47/1 площею 0,0030 га, укладений 26 травня 2014 року № 78 на підставі підпункту 11.27 пункту 11 рішення міської ради від 17 квітня 2014 року № 1194-58-VI«Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним особам та фізичним особам – підприємцям», в зв'язку з відмовою особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, відповідно до п «б» ч. 1 ст. 102 Земельного кодексу України.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

    Міський голова                                                             Г. А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 431-22-VII

Про внесення змін в рішення міської ради

від 26 травня 2016 року № 174-11-VII зі змінами

Розглянувши заяву комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4», протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року             № 65,  відповідно до ст. 12, 92 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Внести зміни в підпункт 1.2 пункту 1 рішення міської ради від 26 травня 2016 року № 174-11-VIІ «Про внесення змін в рішення міської ради від 27 серпня 2009 року за                 № 1076: від 31 жовтня 2005 року за № 357: від 23 жовтня 2003 року за № 332: від 22 січня 2015 року за № 1379-70-VII: від 24 вересня 2015 року за № 1565-79-VI», а саме: слова та цифри: «площею 2,6970 га (в тому числі: капітальна одноповерхова – 0,2877 га, капітальна двох і більше – 0,1166 га, тимчасова – 0,0041 га, під проїздами, проходами, площадками – 2,2886 га) » замінити наслова та цифри: «площею 2,6200 га», в зв'язку з уточненням площі земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 432-22-VII

Про внесення змін в рішення міської ради

від 30 червня 2016 року № 202-12-VII

«Про передачу земельних ділянок в оренду»

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сидорчука Андрія Анатолійовича, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65,  відповідно до ст. 12, 93 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Внести зміни в підпункт 1.4 пункту 1 рішення міської ради від 30 червня 2016 року № 202-12-VIІ «Про передачу земельних ділянок в оренду», а саме: слова: «по провулку Червоноармійський, в районі житлового будинку № 14/1» замінити наслова: «по провулку Олександрійський, в районі житлового будинку № 14/1», в зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 433-22-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки цільове призначення

якої змінюється

Розглянувши заяви фізичних осіб, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 22 листопада 2016 року            № 64, відповідно до ст. 12, ч. 3 ст. 20,  Земельного кодексу України, ст. 50  Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється:

1.1  Бондарчуку Анатолію Миколайовичу під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-Б площею 0,8000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0030.

1.2  Бондарчуку Анатолію Миколайовичу під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-Е площею 0,5655 га ( з них: під спорудами – 0,1537 га, під проходами, проїздами, площадками – 0,4118 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0046.

1.3  Бондарчуку Анатолію Миколайовичу під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-А площею 0,8000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0028.

1.4 Бондарчуку Олександру Анатолійовичу під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-Г площею 0,7159 га ( з них: під спорудами – 0,0469 га, під проходами, проїздами, площадками – 0,6690 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0026.

1.5 Бондарчук Альоні Анатоліївні під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-В площею 0,7985 га ( з них: під спорудами – 0,0523 га, під проходами, проїздами, площадками – 0,7462 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0027.

1.6 Бондарчуку Марку Анатолійовичу під розміщення виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,31-Д площею 0,6520 га (з них: під спорудами – 0,1332 га, під проходами, проїздами, площадками – 0,5188 га) за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:007:0045.

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 434-22-VII

Про надання дозволів на розроблення проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду

Розглянувши заяви фізичних, юридичних осіб, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 листопада 2016 року № 63,  від 22 листопада 2016 року № 64, від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 12, 122, 123,  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

1.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «МПП ЕКІПАЖ» під розміщення виробничих, адміністративних та складських приміщень по вулиці Толстого,40б орієнтовною площею 1,5941 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «МПП ЕКІПАЖ» під розміщення авторинку по вулиці Толстого,40 б орієнтовною площею 1,0021га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

2. Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

2.1 Денисенку Олегу Михайловичу під розміщення та обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Сухоярська,18 а орієнтовною площею 0,0127 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України,             ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

2.2 Єміліну Геннадію Івановичу під розміщення вхідної групи до власного існуючого нежитлового приміщення магазину промислових товарів по вулиці Леся Курбаса, 7/1 приміщення 1 орієнтовною площею 0,0105 га, за рахунок земель населеного пункту                   м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

3. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                                             Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 435-22-VII

Про надання дозволів на розроблення

технічних документацій щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяви юридичних і фізичних осіб – підприємців, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст.  122, 123  Земельного кодексу України,  пункту 34 частини 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 ст. 55 Закону України «Про землеустрій», Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості ) та їх закріплення межовими знаками» від 18 травня 2010 року за  № 376, міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості):

1.1 Фізичній особі - підприємцю Линчаку Віталію Петровичу під розміщення існуючого магазину по продажу промислових товарів по вулиці Ярмаркова,35 площею 0,0087 га (з них:  під спорудами – 0,0036 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,0051 га).  Кадастровий номер: 3210300000:04:016:0092.

1.2 Гаражному кооперативу «Ентузіаст» під розміщення існуючого гаражного кооперативу «Ентузіаст» по вулиці Томилівська,70 А площею 9,7874 га ( з них: під спорудами – 4,8986 га, під проїздами, проходами та площадками – 4,8888 га).

1.3 Фізичній особі – підприємцю Горобинській Людмилі Сергіївні під розміщення існуючого приміщення по вулиці Івана Кожедуба,359 площею 0,4558 га ( з них: під спорудами – 0,0510 га, під проїздами, проходами та площадками – 0,4048 га).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                  Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 436-22-VII

Про надання згоди на прийняття земель

державної власності які знаходяться

в користуванні Міністерства оборони України

до земель комунальної власності м. Біла Церква

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою від 10 листопада 2016 року            № 62, відповідно до ст. 12, Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Надати згоду на прийняття земель державної власності які знаходяться в користуванні Міністерства оборони України до земель комунальної власності м. Біла Церква.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                      Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 437-22-VII

Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

в постійне користування відділу культури і туризму

Білоцерківської міської ради

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол  постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 12, 92, 122, 123  Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради під розміщення школи мистецтв № 1 по бульвару Олександрійський,7 орієнтовною площею 0,2201 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква.

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                         Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 438-22-VII

Про надання згоди на передачу орендованої

земельної ділянки товариством з обмеженою

відповідальністю «Білоцерківський Міськбуд»»

в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю

«МІСЬКБУД БЦ»

Розглянувши заяву юридичної особи, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 24 листопада  2016 року     № 65, відповідно до ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України «Про оренду землі», ст.15 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

 1. Надати згоду на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «МІСЬКБУД БЦ» площею 0,3735 га під будівництво будинку з вбудованими приміщеннями Пенсійного фонду та відділу соціального захисту населення  по вулиці Спартаківська,3 на підставі договору оренди землі укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський Міськбуд», який зареєстрований як речове право за № 5087000 від 18 березня 2014 року, на строк що не перевищує термін дії вказаного договору оренди землі. Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0138.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 439-22-VII

Про передачу земельних ділянок в оренду

Розглянувши заяви юридичних осіб – підприємців, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 листопада 2016 року № 63, від 24 листопада 2016 року № 65, відповідно до ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Передати земельну ділянку в оренду:

1.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «ІТО-ПРОДАКШН» під розміщення існуючих виробничих, адміністративних, побутових приміщень по вулиці Фастівська,23 нежитлова будівля літера «Щ» площею 0,2185 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0109 га, капітальна трьох і більше поверхова – 0,0589 га, під спорудами – 0,0006 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,1479 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:02:004:0095.

1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «БілоцерківЛит» під розміщення існуючої виробничої бази по вулиці Фастівська,23 площею 0,6750 га (з них: капітальна одно та двоповерхова – 0,2181 га, тимчасова – 0,0142 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,2754 га, під зеленими насадженнями – 0,1673 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:02:004:0099.

1.3 Приватному підприємству «ІНТЕР ПЛЮС» під розміщення існуючих виробничих приміщень, адміністративної будівлі, виробничої бази по вулиці Сквирське шосе,29-Г площею 1,0178 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0670 га, під спорудами – 0,0010 га, під проїздами, проходами, площадками – 0,9468 га, тимчасова – 0,0030 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:041:0036.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                        Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 440-22-VII

Про проведення робіт з виготовлення

технічних документацій із землеустрою

щодо поділу земельних ділянок

Розглянувши заяви фізичних і юридичних осіб, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 13 жовтня 2016 року № 58,  відповідно до ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Провести роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок:

1.1 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,0260 га з кадастровим номером: 3210300000:03:005:0068 по бульвару Олександрійський, 20 на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 0,0139 га,  ділянка площею 0,0121 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.1.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Фізичній особі-підприємцю Ковальовій Олені Миколаївні.

1.2 Провести поділ земельної ділянки комунальної власності площею 2,1022 га з кадастровим номером: 3210300000:06:002:0062 по вулиці Глиняна, 15 на дві окремі земельні ділянки: ділянка площею 1,6941 га,  ділянка площею 0,4081 га, без зміни її цільового призначення для подальшої державної реєстрації земельних ділянок.

1.2.1 Роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок провести землекористувачу – Товариству з обмеженою відповідальністю „Завод нестандартизованого обладнання і оснастки”

2. З прийняттям цього рішення, попередні однопредметні рішення, втрачають чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою з питань ефективного використання земель всіх форм власності.

Міський голова                                                                     Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 441-22-VII

Про затвердження проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок в оренду та

передати земельні ділянки в оренду

    Розглянувши заяви фізичних, юридичних – осіб підприємців, протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 17 листопада 2016 року № 63, від 22 листопада 2016 року № 64, відповідно до ст.12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передати земельну ділянку в оренду:

1.1 Фізичній особі - підприємцю Лебединцеву Олегу Олександровичу під будівництво виробничих та складських приміщень по вулиці Київська,37 площею 0,4573 га ( з них: під проїздами, проходами, площадками – 0,4573 га) строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:011:0011.

1.2 Фізичній особі – підприємцю Ілліч Володимиру Ярославовичу під розміщення магазину по продажу продовольчих товарів  по вулиці Василя Стуса,48 приміщення 178 площею 0,0557 га (з них: капітальна одноповерхова – 0,0471 га, під спорудами – 0,0086 га) строком на 5 (п'ять) років, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:035:0103.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                Г.А. Дикий

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                                      № 442-22-VII

Про оформлення правовстановлюючих

документів на земельні ділянки громадянам

Розглянувши заяви фізичних осіб, протоколи постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою від 18 жовтня 2016 року № 59, від 10 листопада 2016 року № 62, від 17 листопада 2016 року № 63, від 22 листопада 2016 року № 64, від 29 листопада 2016 року № 66, відповідно до ст. 12, 93, 116, 118, 121, 124, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 31,32, 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність,  громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 1).

2. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду,  громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 3).

3. Попередити громадян, зазначених у додатку 1, що площі їх земельних ділянок будуть уточнені при затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

4. Попередити громадян, зазначених у додатку 3, що площі їх земельних ділянок будуть уточнені при затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

5. Особам, зазначеним у додатку 1,3 цього рішення протягом шести місяців з дня прийняття рішення, подати на розгляд міської ради належним чином розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та передати земельні ділянки у власність громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 2).

7. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та передати земельні ділянки в оренду громадянам України, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, згідно списку (додаток 4).

8. Скасувати рішення міської ради в частині:

8.1 Додатку 1 пункту 25 «Бондаренко Світлана Володимирівна для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Кожедуба, 128 а кв.1 орієнтовною площею 0,0335 га, за рахунок земель насаленого пункту м. Біла Церква.» рішення міської ради від 29 вересня 2016 року № 278-17-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.

8.2 Додатку 1 пункту 24 «Муковоз Наталія Леонідівна для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Кожедуба, 128 а кв.2 орієнтовною площею 0,0372 га, за рахунок земель насаленого пункту м. Біла Церква.» рішення міської ради від 08 вересня 2016 року № 258-15-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.

8.3 Додатку 2 пункту 11 «Родиненко Ольга Сергіївна у спільно сумісну для ведення садівництва по вул. Привокзальна,87-В ГК «Чайка» ділянка № 45. Кадастровий номер: 3210300000:03:002:0203 площею 0,0023 га, за рахунок земель насаленого пункту м. Біла Церква.» рішення міської ради від 29 вересня 2016 року № 278-15-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам» в зв'язку з поданням клопотання землекористувача.

9. Відмовити в скасуванні рішення міської ради в частині:

9.1  Підпункту 9.2 «Джаран Петром Івановичем під розміщення металевого гаража   № 7 по вулиці Рибна в районі ЗОШ № 10 та СТО ФОП Клінкіна, площею 0,0030 га строком на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного  пункту м. Біла Церква.» пункту 9 «Укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту з:» рішення міської ради від 08 вересня 2016 року № 258-15-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

         10. Внести зміни в рішення міської ради, а саме:

10.1 В додаток 2 пункт 12 рішення міської ради від 05 травня 2016 року № 133-10-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме слова та цифри: « вул. Травнева,20 Кадастрові номери: 3210300000:03:043:0174» замінити на слова та цифри: « вул. Травнева,20 Кадастрові номери: 3210300000:03:043:0174: 3210300000:03:043:0173» в зв'язку з уточненням кадастрових номерів.

10.2 В додаток 1 пункт 102 рішення міської ради від 05 травня 2016 року № 133-10-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме слова та цифри: «Костюченко Анатолій Іванович (23/50 частки від загальної площі», замінити на слова та цифри: «Костюченко Анатолій Іванович (27/50 частки), в зв'язку з уточненням частки на земельну ділянку.

10.3 В додаток 2 пункт 6 рішення міської ради від 08 вересня 2016 року № 258-15-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме: слова та цифри: «вул. Піщана,40 кв.2  Кадастровий номер: 3210300000:04:023:0121» замінити на слова та цифри: «вул. Піщана перша,40 кв.2 Кадастровий номер: 3210300000:04:023:0121», в зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

10.4 В додаток 3 пункт 2 рішення міської ради від 08 вересня 2016 року № 258-15-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме: слова та цифри: «для ведення городництва площею 0,0083 га»  замінити на слова та цифри: «для ведення городництва площею 0,0183 га» в зв'язку з уточненням площі земельної ділянки.

10.5 В додаток 1 пункт 3 рішення міської ради від 29 вересня 2016 року № 278-17-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме: слова та цифри: «по вул. Сквирське шосе,29» замінити на слова та цифри: «по вул. Сквирське шосе, в районі нежитлової будівлі № 29,гараж № 1» в зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

10.6 В додаток 1 пункт 111 рішення міської ради від 05 травня 2016 року                   № 133-10-VII «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам», а саме слова та цифри: «вул. Привокзальна, 87-В, гараж № 117» замінити на слова та цифри: «вул. Привокзальна,87-В, ГК «Чайка» гараж № 117», в зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

11. Передати  земельну ділянку в оренду:

11.1 Приймаку Анатолію Леонідовичу для ведення городництва по вулиці Київська,48 площею 0,0365 га строком на 5 (п'ять) років, але не більше ніж до початку реконструкції дороги, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:002:0013.

12. Відмовити в передачі  земельної ділянки в оренду:

12.1 Ганенко Тамарі Василівні під розміщення існуючого металевого гаража № 10 по вулиці Рибна, в районі ЗОШ № 10 та СТО ФОП Клінкіна площею 0,0030 га строком                 на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:015:0099, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

12.2 Джаран Петру Івановичу під розміщення існуючого металевого гаража № 7 по вулиці Рибна, в районі ЗОШ № 10 та СТО ФОП Клінкіна площею 0,0030 га строком                 на 3 (три) роки, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:015:0096, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

13. Передати земельну ділянку у власність:

         13.1 Фоменко Тетяні Леонідівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Кар'єрна,31 площею 0,0992 га (з них: капітальна – 0,0130 га, прибудинкова територія – 0,0862 га), за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:07:017:0105.

13.2 Єлісєєвій Валентині Миколаївні (1/2 частка) у спільно часткову для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Левка Симиренка,70, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:012:0294.

13.3 Степурі Людмилі Володимирівні (58/100 частки), Донець Валентині Володимирівні (42/100 частки) у спільно часткову для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Піщана друга,8 площею 0,0613 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:03:050:0191.

13.4 Шелест Миколі Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Григорія Ковбасюка,5 кв.1 площею 0,0081 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:036:0051.

13.5 Бейлісу Костянтину Георгійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Залізнична,142 площею 0,0622 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:051:0031.

14. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

14.1 Солод Ігорю Геннадійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Коцюбинського,98 площею 0,0653 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:06:044:0020.

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку у власність:

15.1 Шевіній Оксані Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Лугова,27/61 кв.2 площею 0,0290 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 3210300000:04:021:0148.

 16. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:

16.1 Шелест Миколі Васильовичу для ведення садівництва по вулиці Григорія Ковбасюка, 5 кв.1 орієнтовною площею 0,0284 га, за рахунок земель населеного пункту  м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.2 Пелішенко Вікторії Леонідівні для ведення садівництва по вулиці Карбишева, в районі ТОВ «Білоцерківське зелене господарство» орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.3 Федюк Ользі Петрівні для ведення садівництва по провулку Леваневського перший,26 кв.2  орієнтовною площею 0,0400 га, за рахунок земель населеного пункту            м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.4 Астахіну Юрію Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Січових стрільців перший, в районі житлового будинку № 23 орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.5 Потаху Олександру Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Сухоярський,4 орієнтовною площею 0,0600 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.6 Сабадаш Тетяні Броніславівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Уласа Самчука,16 орієнтовною площею 0,1000 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.7 Даниленку Євгенію Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Сухоярський,6 орієнтовною площею 0,0600 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

16.8 Лялюшко Дмитру Марковичу для будівництва індивідуального гаража Торгова площа,1/13 а ГК «Клен», гараж № 27 орієнтовною площею 0,0024 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України.

17. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду:

17.1 Литвиненку Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Тімірязєва,31 кв.1 орієнтовною площею 0,0022 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України,  ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

17.2 Грузинській Ірині Вікторівні для ведення садівництва по провулку Новосельський,20 орієнтовною площею 0,0390 га, за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Міський голова                                                                   Г.А. Дикий


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...